CERTIFIKÁT

Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis Luboš Ševčík

Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10

IČ: 10634291           DIČ: CZ5802067062

Kontakt: +420 596 241 785     +420 603 464 790     optingservis(zavináč)optingservis.cz


Mezinárodní identifikace naší firmy: D-U-N-S (Data Universal Numbering System) – unikátní identifikační devítimístný číselný znak zavedený společností Dun & Bradstreet. V současné globální ekonomice se stala D-U-N-S čísla standardem identifikace podniků na celém světě.
DUNS:
888117129 (verze většinou používaná, bez pomlček)
88-811-7129 (oficiální verze)


OPTING servis má vnitřní kontrolní systém organizace, vytvořený v roce 2020.

Vnitřní kontrolní systém je obnovovám vždy ke dni 1.1. každého kalendářního roku.


Naše firma má splněnou přeregistraci na Ministerstvu zdravotnictví České republiky
Identifikace dle formuláře Ministerstva zdravotnictví 336/14-1, 2 - dle sjednocené přeregistrace v EU u výrobců, distributorů nebo servisujících firem v oboru zdravotnictví pro oznámení osoby nakládající se zdravotnickými prostředky. Oznamovací povinnost vychází z rozhodnutí Komise 2010/227/EU, která zavedla Evropskou databanku zdravotnických prostředků (Eudamed). Jedná se o zaslání podkladů dle nařízení vlády č. 65/2011 Sb., platný od 1.4.2011 dle nařízení vlády č. 336/2001Sb, příloha č. 14.

Pro území České repoubliky je to na základě nařízení vlády č. 65/2011 Sb., které nabylo účinnosti od 1.4.2011
je povinností výrobců a distributorů zdravotnických prostředků provést přeregistraci na ministerstvu zdravotnictví ČR.

 

 

Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že obdrželo v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně něktených souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vámi zaslaný formulář dle přílohy č. 14 k nařízení vlády č. 336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pokládá oznamovací povinnost dle výše zmíněného ustanovení za splněnou. Ministerstvo zdravotnictví zároveň níže zmíněné osobě přiděluje evidenční číslo.

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor farmacie, oddělení zdravotnických prostředků.


 Naše firma má splněnou registraci na SUKL - distribuce obecných zdravotnických prostředků


Platnost registrace od 1.1.2015 dle zákona č. 268/2014 sb. o zdravotnických prostředcích, notifikovaná osoba registrovaná podle § 26 nového zákona ZP.
Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické a informační systémy KSRZIS, registr zdravotnických prostředků.
Luboš Ševčík - distributor obecných zdravotnických prostředků


Naše firma má splněnou registraci na SUKL - servis obecných zdravotnickýchprostředků


Platnost registrace od 15.6.2015 dle zákona č. 268/2014 sb. o zdravotnických prostředcích, notifikovaná osoba registrovaná podle § 9, písm.b) nového zákona ZP a o změně zákona č. 634/2004 Sb.
Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické a informační systémy KSRZIS, registr zdravotnických prostředků.
Luboš Ševčík - servis obecných zdravotnických prostředků


OPTING servis je autorizovaným prodejcem firmy BMT Medical TechnologyOPTING servis obdržel ocenění kvality "QUALITY AWARD" Pragomedica

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambda

 

 

 

 


OPTING servis je autorizovaným prodejcem výrobce LAC, s.r.o.
OPTING servis je autorizovaným servisním střediskem výrobce LAC, s.r.o.

 Pracovníci absolvují pravidelná školení pro servis přístrojů přímo u výrobce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naše firma získala obchodní zastoupení výrobce laboratorních přístrojů od firmy LaboPlay Polska

 

 

 

 


Naše firma splnila daná kritéria v hodnocení dodavatelů umístila se ve skupině A způsobilý dodavatel

HODNOCENÍ DODAVATELŮ MATERIÁLU A SLUŽEB...

 


Spotečnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., Pohraniční 584/142, Ostrava Hulváky, provedla hodnocení dodavatelů materiálu a služeb.


Naše společnost splnila daná kritéria v hodnocení dodavatelů a umístila se ve skupině A
"nejvyšší spokojenost" se známkou: "1"

Hodnocení spolupráce za rok 2014: NsP sv. Jakuba, n.o. Bardejov....

 

 


Školení výrobce na přístroje podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 268/2014 Sb. o ZP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stříbrný certifikát kvality od: Evropské databanky, a.s.: Image

 

Hledání v menu