No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 +420 596 241 785 optingservis@optingservis.cz

9) HbA1c GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN SOUPRAVA 25 TESTŮ QuikRead go

QuikRead go CRP
 

Glykovaný hemoglobin (HbA1c), včasná diagnostika diabetu.

QuikRead go HbA1c je diagnostický test in vitro ke kvantitativnímu měření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) ze vzorku kapilární krve odebrané z prstu nebo antikoagulované (pomocí EDTA nebo heparinu) plné žilní krve. Pacient nemusí být nalačno.

Platná cena od 15.1.2024

 

  Kód - Název DPH Cena bez DPH
  151058 - Test QuikRead go HbA1c souprava s předplněnými kyvetami na 25 testů včetně Sample Collectors HbA1c, odběrová pomůcka 1 µ 12 3 980,- Kč
       
  NAVÍC samostatně: 154457 - QuikRead go Sample Collectors HbA1c, odběrová pomůcka 1 µl, 25 ks 21 1 370,- Kč
  154520 - QuikRead go HbA1c (Control set) kontrolní materiál  2 x 0,5 ml 21 5 450,- KčReprodukovatelné testování má větší preanalytickou stabilitu než glukóza. QuikRead go HbA1c je snadno použitelný a spolehlivý point-of-care (POC) test, který poskytuje kvantitativní výsledek HbA1c za méně než 6 minut. Odběr vzorku v jednom kroku pomocí Sample Collectoru, který se používá s QuikRead go HbA1c, minimalizuje ruční práci operátora a umožňuje snadné stanovení HbA1c.

 

QuikRead go CRP
 

Glykovaný hemoglobin (HbA1c), včasná diagnostika diabetu.

QuikRead go HbA1c je diagnostický test in vitro ke kvantitativnímu měření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) ze vzorku kapilární krve odebrané z prstu nebo antikoagulované (pomocí EDTA nebo heparinu) plné žilní krve. Pacient nemusí být nalačno.

Platná cena od 15.1.2024

 

  Kód - Název DPH Cena bez DPH
  151058 - Test QuikRead go HbA1c souprava s předplněnými kyvetami na 25 testů včetně Sample Collectors HbA1c, odběrová pomůcka 1 µ 12 3 980,- Kč
       
  NAVÍC samostatně: 154457 - QuikRead go Sample Collectors HbA1c, odběrová pomůcka 1 µl, 25 ks 21 1 370,- Kč
  154520 - QuikRead go HbA1c (Control set) kontrolní materiál  2 x 0,5 ml 21 5 450,- KčReprodukovatelné testování má větší preanalytickou stabilitu než glukóza. QuikRead go HbA1c je snadno použitelný a spolehlivý point-of-care (POC) test, který poskytuje kvantitativní výsledek HbA1c za méně než 6 minut. Odběr vzorku v jednom kroku pomocí Sample Collectoru, který se používá s QuikRead go HbA1c, minimalizuje ruční práci operátora a umožňuje snadné stanovení HbA1c.

 

Bližší popis

 

 

Standardizované testy HbA1c se stále častěji doporučují jako možnost screeningu pacientů na diabetes 2. typu nebo hyperglykémii. Téměř polovina lidí s diabetem 2. typu je nediagnostikována. Point-of-care testy HbA1c mohou pomoci identifikovat pacienty a zahájit příslušnou léčbu co nejdříve.

 

Kvantitativní výsledky HbA1c mohou sloužit ke sledování a kontrole dlouhodobé hladiny glukózy v krvi u osob s diabetes mellitus a k identifikaci pacientů s rizikem rozvoje diabetes mellitus. QuikRead go HbA1c vám poskytuje spolehlivé point-of-care výsledky. IFCC certifikace. Výsledky HbA1c dostupné během konzultace s pacientem. HbA1c jako marker HbA1c (glykovaný hemoglobin A1) je dobře známý analyt standardizovaný Národní a mezinárodní federací klinické chemie (IFCC). Protože hodnota HbA1c má pro léčbu velký význam je spolehlivé a přesné měření důležité. HbA1c poskytuje odhad dlouhodobých hladin glukózy v krvi. Hemoglobin A1 je nejběžnější typ hemoglobinu v červených krvinkách. Za normálních fyziologických podmínek vzniká glykovaný hemoglobin A1 (HbA1c) neenzymatickým navázáním glukózy v krvi na hemoglobin A1. Se zvyšujícími se hladinami glukózy se zvyšují i hladiny HbA1c. Glukóza zůstává navázaná na hemoglobin červených krvinek po celou dobu jejich životnosti. HbA1c tak ukazuje průměrnou hladinu cukru v krvi za poslední dva až tři měsíce. HbA1c je praktický nástroj pro podporu účinné péče o diabetes.

Pro test QuikRead go HbA1c (pro odběr vzorku a přenos vzorku do kyvety) se používá odběrová pomůcka QuikRead go Sample Collectors 1µl (25 ks), která je součástí testovací soupravy QuikRead go HbA1c. Pro QuikRead go HbA1c test jsou vhodnými typy vzorků kapilární vzorky krve odebrané z vpichu do prstu a vzorek plné antikoagulované krve z žilního odběru. K testu je zapotřebí pouze 1 µl krve. Při odebírání vzorku z vpichu do prstu nezapomeňte setřít první kapku. 

QuikRead go Sample Collectors HbA1c, odběrová pomůcka 1µl: vložíme do kyvety, zavíčkujeme a vložíme do přístroje

 

Objem vzorku 1 µl, stabilita vzorku v kyvetě 5 minut. Diagnostický test určen pro primární péči. Doba potřebná k získání výsledku 5 minut 50 sekund. Výsledky testu by nikdy neměly být používány samostatně bez úplného klinického hodnocení.

 

 

Upozornění:
pro používání QuikRead go HbA1c testu na přístroji QuikRead go je nutná verze softwaru 8.1.1. nebo novější. Tento software je vhodný i pro všechny ostatní testovací soupravy, které poskytujeme. Na vyžádání bude provedeno zaškolení obsluhy. Starší verze SW měření tohoto testu nepodporují. Pokud potřebujete SW aktualizovat, dejte mi prosím vědět, zařídil bych to s příslušným OZ. I z výše uvedeného důvodu a z důvodu odlišností odběru všechny zákazníky na HbA1c opakovaně zaškolujeme (i když již bylo zaškolení na obsluhu přístroje QRgo provedeno).

Skladování:
s
ouprava: neotevřená souprava při teplotě 2-8°C do data expirace soupravy, neotevřená souprava při teplotě 18-25°C 2 měsíce.


Kyvety: neotevřená vnější ochranná fólie při teplotě 2-8°C do data expirace soupravy, neotevřené kyvety po otevření vnější ochranné fólie při teplotě 2-8°C 6 měsíců, při teplotě 18-25°C 2 měsíce.


Otevřená kyveta: před testováním kyvetu vytemperujte na teplotu 18-25°C. Test je nutné provést do 1 hodiny od otevření kyvety. Vzorek v kyvetě uzavřené víčkem je stabilní po dobu 5 minut.


Tuba obsahující víčka s reagencií: neotevřená tuba při teplotě 2-8°C do data expirace soupravy. Po prvním otevření při teplotě 2-8° 6 měsíců, při teplotě 18-25°C 2 měsíce.


Odběrové pomůcky: skladování při teplotě 2-25°C do data expirace uvedené pomůcky na krabičce s odběrovými pomůckami Sample Collector 1μl.