No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 +420 596 241 785 optingservis@optingservis.cz

5) iFOB OKULTNÍ KRVÁCENÍ SOUPRAVA S PŘEDPLNĚNÝMI KYVETAMI 50 TESTŮ QuikRead go

QuikRead go CRP

 

Okultní krvácení (FOB). Test QuikRead go iFOB, souprava s předplněnými kyvetami QuikRead go iFOBT je určený k detekci okultního krvácení ve stolici.

 

  Kód
Název
DPH Cena bez DPH
  151051 - Test QuikRead go iFOBT souprava 50 testů 21 3 890,- Kč
  151052 - QR iFOB Sampling Set odběrové lahvičky 50 ks
21 1 890,- Kč
       
  06027 - QR FOB Positive Control kontrolní materiál 0,8 ml 21 1 040,- Kč
  152390 - QR go iFOBT Control Quantitative kontrolní materiál kvantitativní, 2 ml 21 2 150,- Kč

 


Kvantitativní imunologický test určený k detekci okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z distální části gastrointestinálního traktu. Doba testu méně než 3 minuty. S QuikRead go iFOBT se sami rozhodnete, zda získáte výsledky měření kvalitativní (pozitivní nebo negativní) nebo kvantitativní (číselná hodnota koncentrace hemoglobinu ve vzorku).

 

QuikRead go CRP

 

Okultní krvácení (FOB). Test QuikRead go iFOB, souprava s předplněnými kyvetami QuikRead go iFOBT je určený k detekci okultního krvácení ve stolici.

 

  Kód
Název
DPH Cena bez DPH
  151051 - Test QuikRead go iFOBT souprava 50 testů 21 3 890,- Kč
  151052 - QR iFOB Sampling Set odběrové lahvičky 50 ks
21 1 890,- Kč
       
  06027 - QR FOB Positive Control kontrolní materiál 0,8 ml 21 1 040,- Kč
  152390 - QR go iFOBT Control Quantitative kontrolní materiál kvantitativní, 2 ml 21 2 150,- Kč

 


Kvantitativní imunologický test určený k detekci okultního krvácení ve vzorcích lidské stolice v případech, kdy existuje podezření na krvácení z distální části gastrointestinálního traktu. Doba testu méně než 3 minuty. S QuikRead go iFOBT se sami rozhodnete, zda získáte výsledky měření kvalitativní (pozitivní nebo negativní) nebo kvantitativní (číselná hodnota koncentrace hemoglobinu ve vzorku).

 

Bližší popis

 

Krvácení v gastrointestinálním traktu o objemu 0,5 - 1,0 ml krve denně se považuje za fyziologicky normální. V takových případech je výsledek testu FOB negativní. Pokud je krvácení silnější a výsledek testu FOB je pozitivní, pacient by měl podstoupit důkladné vyšetření (obvykle kolonoskopii), které pomůže zdroj tohoto krvácení odhalit. Pokud budete chtít srovnat kvantitativní výsledky FOB, bude nutné standardizovat ředění vzorku. Zkumavka na vzorky QuikRead FOB reguluje množství stolice (10 mg). Vzorek se vkládá do 2 ml pufru, čímž dosáhnete ředění 1:200. Imunologická metoda s protilátkami navázanými na latex reaguje pouze na lidský hemoglobin. Před odběrem vzorku proto není nutné dodržovat žádná dietní omezení. Instituce European Group on Tumor Markers (EGTM) doporučuje používat kvantitativní imunologické testování FOB, které lékaři umožní stanovit hodnotu cut-off. Americká gastroenterologická společnost doporučuje na FOB každý rok testovat osoby s průměrným rizikem (asymptomatické, věk > 50 let, bez dalších rizikových faktorů).

 

Během období testování by neměly být užívány léky způsobující gastrointestinální podráždění jako např. nesteroidní protizánětlivé léky, neboť jejich užívání může způsobovat krvácení. To může mít za následek další zbytečná testování. Imunologické testy FOB (iFOBT) napomáhají významnému zvýšení analytické specificity. Pro kvalitativní test je mezní hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml). Pokud výsledek odpovídá mezní hodnotě nebo bude vyšší je vyhodnocen jako pozitivní. Pro kvantitativní měření je mezní hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml), koncentrace do 200 µg/g stolice (75 - 1000 ng/ml) jsou zobrazovány jako číselné hodnoty. Vyšší koncentrace jsou zobrazovány na displeji jako >200 µg/g (>1000 ng/ml).

 

Test QuikRead go iFOBTnabízí flexibilní pracovní postup, který lze snadno používat každý den, výsledky mohou být zobrazovány jako kvantitativní nebo kvalitativní dle Vašeho výběru. Kvantitativní výsledky, množství hemoglobinu ve stolici, mohou být dle volby uživetele zobrazeny ve formátu ng/ml testovaného roztoku nebo µg/g stolice. Spolehlivý automatizovaný průběh testu s minimem manuálních kroků, odběrová lahvička zaručuje hygienický odběr přesného množství vzorku stolice, Objektivní přístrojové vyhodnocení výsledků nevyžaduje vizuální interpretaci.


Sledovatelnost výsledků testů jsou automaticky ukládané do paměti přístroje, volitelně také s identifikací uživatele a/nebo pacienta. Přístroj je možné připojit k systému NIS/LIS.

Kontrolní materiál