No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 +420 596 241 785 optingservis@optingservis.cz

6) STREP A, SOUPRAVA S KONTROLNÍM MATERIÁLEM 50 TESTŮ QuikRead go

QuikRead go CRP

 

Streptococcus pyogenes (Strep A)

 

Test QuikRead go Strep A, souprava s kontrolním materiálem QuikRead Strep A je určen pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu způsobené Strep A.

Platná cena od 1.7.2023

 

  Kód
Název
DPH Cena bez DPH
  135883 - Test QuikRead go Strep A souprava s kontrolním materiálem, 50 testů
Cena po slevě
21 4 800,- Kč
4 700,- Kč
       
  NAVÍC: 153212 - QR go Strep A Swabs (tampóny) Cena po slevě 21 1 480,- Kč
1 380,- Kč

 

 

Akutní zánět hltanu je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání lékařského ošetření v oblasti primární péče. Většina případů akutního zánětu hltanu je způsobena viry. Nejčastější bakteriální příčinou je Streptococcus pyogenes, Strep A. Infekce Strep A je jediná běžně se vyskytující bolest v krku, která vyžaduje léčbu antibiotiky.

 

QuikRead go CRP

 

Streptococcus pyogenes (Strep A)

 

Test QuikRead go Strep A, souprava s kontrolním materiálem QuikRead Strep A je určen pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu způsobené Strep A.

Platná cena od 1.7.2023

 

  Kód
Název
DPH Cena bez DPH
  135883 - Test QuikRead go Strep A souprava s kontrolním materiálem, 50 testů
Cena po slevě
21 4 800,- Kč
4 700,- Kč
       
  NAVÍC: 153212 - QR go Strep A Swabs (tampóny) Cena po slevě 21 1 480,- Kč
1 380,- Kč

 

 

Akutní zánět hltanu je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání lékařského ošetření v oblasti primární péče. Většina případů akutního zánětu hltanu je způsobena viry. Nejčastější bakteriální příčinou je Streptococcus pyogenes, Strep A. Infekce Strep A je jediná běžně se vyskytující bolest v krku, která vyžaduje léčbu antibiotiky.

 

Bližší popis

 

Pouze na základě klinických příznaků je často obtížné vyloučit infekci Strep A, protože příznaky infekce Strep A a zánětu hltanu způsobeného jinými mikroorganismy (vetšinou viry) se často překrývají. Správně provedený výtěr z krku - důležité pro hodnocení výsledků. Jasný výsledek - pozitivní nebo negativní - měřen přístrojem, jednoduchý postup. Rychlé a objektivní výsledky jednoznačně pozitivních nebo negativních vzorků do jedné minuty, všechny výsledky do tří minut. Flexibilita provedení testu a zaznamenání výsledku lze snadno přizpůsobit pracovnímu postupu uživatele. Sledovatelnost výsledků se automaticky ukládají v paměti přístroje, lze s nimi uložit i informace o uživateli a/nebo pacientovi. Přístroj lze připojit k nemocničním / laboratorním informačním systémům. QuikRead Strep A je jednoduchý, kvalitativní test pro detekci Strep A. Test poskytuje včasný a přesný výsledek během návštěvy ordinace. Výsledek testu - pozitivní nebo negativní - je zobrazen na displeji přístroje, což odstrňuje nejistotu a subjektivitu spojenou s pouze vizuálně vyhodnocovanými testy na Strep A.