HLOUBKOVÝ VZORKOVAČ ODBĚRÁK NA VODU 6 LITRŮ

 


Povrchový vzorkovač odběrák na vodu Andělova tyč
Secchiho desky
Vzorkovač odběrák 3 litry
 

 

 

 

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vody 6 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody. Lehká manipulace, není nutné trhat provazem.

Ceny platné od 6.1.2022.  Skladem 2 kusy, plánované ukončení výroby.

  Název DPH Cena bez DPH
  Hloubkový vzorkovač, objem 6 litrů 21 17 400,- Kč
  Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
  Držák ergonomický velký na provaz od 3 metrů délky 21 520,- Kč
  Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
  Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

 

Objem vzorkovače 6 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 125 mm, výška 82 cm, hmotnost 1,8 kg. Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek motýlek. Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava RNDr. Gágyorová pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

 

 

 


Povrchový vzorkovač odběrák na vodu Andělova tyč
Secchiho desky
Vzorkovač odběrák 3 litry
 

 

 

 

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vody 6 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody. Lehká manipulace, není nutné trhat provazem.

Ceny platné od 6.1.2022.  Skladem 2 kusy, plánované ukončení výroby.

  Název DPH Cena bez DPH
  Hloubkový vzorkovač, objem 6 litrů 21 17 400,- Kč
  Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
  Držák ergonomický velký na provaz od 3 metrů délky 21 520,- Kč
  Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
  Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

 

Objem vzorkovače 6 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 125 mm, výška 82 cm, hmotnost 1,8 kg. Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek motýlek. Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava RNDr. Gágyorová pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

 

 

Bližší popis

 

Prázdný vzorkovač připravíme k odběru vzorku vody, plynule ponoříme pod hladinu vody do požadované hloubky ozn. na provazu, spustíme závaží, uzávery se uzavřou, vzorkovač uchopíme za madlo a vytáhneme z vody. Po vylití vody otevřený vzorkovač zavěsíme a vysušíme.

 

 

Hloubkový vzorkovač se uchopí do jedné ruky a druhou držíme dřevěný motýlek s provázek a závažím. Hloubkový vzorkovač uvedeme do otevřeného stavu dle obrázkové přílohy. Poté se volně ponoří pod hladinu a opatrně ho spouštíme do požadované hloubky. Pokud se hloubkový vzorkovač nachází v požadované hloubce, spustíme po provazu. Toto způsobí náraz na otevírací mechanismus a vzorkovač se uzavře. Nárazem se uzavře spodní poklop, čímž dojde k zadržení požadovaného množství vody uvnitř odběrného válce. Zadržená voda se poté vytáhne současně s hloubkovým vzorkovač, obsah se vypustí přez spodní ventil do předem připravených odběrných nádob zkumavek a pod. dle předpisů. Neroztažný provaz barva žlutá je namotán na dřevěném úchytu s vyznačením jeho délky a je označen barevnou značkou například každý 1 m, 5m, 10m, 15m a pod., dle objednávky. Značky jsou barevné, plastové, pevně připevněné k speciálnímu provazu. Vodu je možné vypustit i náklonem ruky do vodorovné polohy, voda vyteče horní částí která není uzavřená, v případě otevření horního víka povytažením horního víka. Poté vytažený provaz namotáme na dřevěného motýlka. Vzorkovač je vyroben z nerezového materiálu a speciálního průhledného plexiskla. Nečistit lihem ani chemikáliemi.

 

Držák, provaz

 

Pro kompletní přehled vzorkovačů vyrobených naší firmou OPTING servis kliknout na text

 

Hledání v menu