HLOUBKOVÝ VZORKOVAČ ODBĚRÁK NA VODU 6 LITRŮ

 


Povrchový vzorkovač odběrák na vodu Andělova tyč

Secchiho deska

Vzorkovač odběrák 3 litry
 

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vody 3 anebo 6 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody.

Lehká manipulace ! Není nutné trhat provazem ! 

 

2) objem 6 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 125 mm, výška 82 cm, hmotnost 1,8 kg 

 

  Název DPH Cena bez DPH
2) Hloubkový vzorkovač, objem 6 litrů 21 15 420,- Kč
2a) Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
2b) Držák ergonomický velký na provaz od 3 metrů délky 21 520,- Kč
2c) Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
2d) Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek (motýlek). Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava (RNDr. Gágyorová) pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

 


Povrchový vzorkovač odběrák na vodu Andělova tyč

Secchiho deska

Vzorkovač odběrák 3 litry
 

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vody 3 anebo 6 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody.

Lehká manipulace ! Není nutné trhat provazem ! 

 

2) objem 6 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 125 mm, výška 82 cm, hmotnost 1,8 kg 

 

  Název DPH Cena bez DPH
2) Hloubkový vzorkovač, objem 6 litrů 21 15 420,- Kč
2a) Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
2b) Držák ergonomický velký na provaz od 3 metrů délky 21 520,- Kč
2c) Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
2d) Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek (motýlek). Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava (RNDr. Gágyorová) pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

Bližší popis

 

Prázdný vzorkovač připravíme k odběru vzorku vody, plynule ponoříme pod hladinu vody do požadované hloubky ozn. na provazu, spustíme závaží, uzávery se uzavřou, vzorkovač uchopíme za madlo a vytáhneme z vody. Po vylití vody otevřený vzorkovač zavěsíme a vysušíme.

 

 

Hloubkový vzorkovač se uchopí do jedné ruky a druhou držíme dřevěný motýlek s provázek a závažím. Hloubkový vzorkovač uvedeme do otevřeného stavu dle obrázkové přílohy. Poté se volně ponoří pod hladinu a opatrně ho spouštíme do požadované hloubky. Pokud se hloubkový vzorkovač nachází v požadované hloubce, spustíme po provazu. Toto způsobí náraz na otevírací mechanismus a vzorkovač se uzavře. Nárazem se uzavře spodní poklop, čímž dojde k zadržení požadovaného množství vody uvnitř odběrného válce. Zadržená voda se poté vytáhne současně s hloubkovým vzorkovač, obsah se vypustí přez spodní ventil do předem připravených odběrných nádob (zkumavek a pod.) dle předpisů. Neroztažný provaz (barva žlutá) je namotán na dřevěném úchytu s vyznačením jeho délky a je označen barevnou značkou např. každý 1 m, 5m, 10m, 15m a pod. - dle přání odběratele (značky jsou barevné, plastové, pevně připevněné k spec.provazu). Vodu je možné vypustit i náklonem ruky do vodorovné polohy, voda vyteče horní částí která není uzavřená - v případě otevření horního víka (povytažením horního víka). Poté vytažený provaz namotáme na dřevěného motýlka. Vzorkovač je vyroben z nerezového materiálu a speciálního průhledného plexiskla. Nečistit lihem ani chemikáliemi !

 

Držák, provaz

 

Pro kompletní přehled vzorkovačů vyrobených naší firmou OPTING servis kliknout na text

 

Hledání v menu