No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 +420 596 241 785 optingservis@optingservis.cz

HLOUBKOVÝ VZORKOVAČ ODBĚRÁK NA VODU

Další vzorkovače:


Secchiho desky

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vodycca 5 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody. Lehká manipulace, není nutné trhat provazem, padající závaží vzorkovač v tichosti pod vodou uzavře.


  Název DPH Cena bez DPH
  Hloubkový vzorkovač, objem 5 litrů, uzavírání mechanizmu padajícím závažím 21 19 700,- Kč
       
  Volitelné příslušenství    
  Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
  Držák ergonomický velký na provaz 21 520,- Kč
  Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
  Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

Objem vzorkovače cca 5 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 120 mm, výška 49 cm, hmotnost 1,8 kg. Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek motýlek. Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava RNDr. Gágyorová pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

Další vzorkovače:


Secchiho desky

 

Vzorkovač je určen pro odběr množství vodycca 5 litrů do neomezené hloubky pod povrchem hladiny vody. Lehká manipulace, není nutné trhat provazem, padající závaží vzorkovač v tichosti pod vodou uzavře.


  Název DPH Cena bez DPH
  Hloubkový vzorkovač, objem 5 litrů, uzavírání mechanizmu padajícím závažím 21 19 700,- Kč
       
  Volitelné příslušenství    
  Neroztažný provaz, barva žlutá, cena za 1 bm 21 17,80 Kč
  Držák ergonomický velký na provaz 21 520,- Kč
  Závaží pro otevření mechanizmu 21 360,- Kč
  Plastová značka pevná na provazu, modrá, černá, červená, 1 ks 21 4,80 Kč

 

Objem vzorkovače cca 5 litrů, vnější průměr 135 mm, vnitřní průměr 120 mm, výška 49 cm, hmotnost 1,8 kg. Speciální neroztažný provaz je připevněn na samostatný dřevěný namotávací přípravek motýlek. Délka provazu je volitelná. Roztažnost provazu je minimální a je určen speciálně pro tyto účely. Barva žlutá. Přístroj byl vyvinut naší firmou OPTING servis ve spolupráci s Povodím Odry Ostrava RNDr. Gágyorová pro odběr vzorků hloubkových vod z jezer, přehrad, vodních nádrží.

 

Bližší popis

 

Příklad plastového značení na provazu:
1 metr  = 1 značka, 2 metry = 2 značky, 3 metry = 3 značky,  atd.
Pokud je značení nad 20 metrů, 30 metrů atd., je jiné barevné provedení dalších metrů a měření opět začíná stejně:
1 metr  = 1 značka, 2 metry = 2 značky, 3 metry = 3 značky,  atd.


Prázdný vzorkovač připravíme k odběru vzorku vody, plynule ponoříme pod hladinu vody do požadované hloubky ozn. na provazu, spustíme závaží, uzávery se uzavřou, vzorkovač uchopíme za madlo a vytáhneme z vody. Po vylití vody otevřený vzorkovač zavěsíme a vysušíme.

 

 

 

 

 

Hloubkový vzorkovač se uchopí do jedné ruky a druhou držíme dřevěný motýlek s provázek a závažím. Hloubkový vzorkovač uvedeme do otevřeného stavu dle obrázkové přílohy. Poté se volně ponoří pod hladinu a opatrně ho spouštíme do požadované hloubky. Pokud se hloubkový vzorkovač nachází v požadované hloubce, spustíme po provazu. Toto způsobí náraz na otevírací mechanismus a vzorkovač se uzavře. Nárazem se uzavře spodní poklop, čímž dojde k zadržení požadovaného množství vody uvnitř odběrného válce. Zadržená voda se poté vytáhne současně s hloubkovým vzorkovač, obsah se vypustí přez spodní ventil do předem připravených odběrných nádob zkumavek a pod. dle předpisů. Neroztažný provaz barva žlutá je namotán na dřevěném úchytu s vyznačením jeho délky a je označen barevnou značkou např. každý 1 m, 5 m, 10 m, 15 m a pod. - dle přání odběratele. Plastové značky jsou barevné červená, černá, modrá a pod., pevně připevněné k speciálnímu provazu. Vodu je možné vypustit i náklonem ruky do vodorovné polohy, voda vyteče horní částí která není uzavřená, v případě otevření horního víka povytažením horního víka. Poté vytažený provaz namotáme na dřevěného motýlka. Vzorkovač je vyroben z nerezového materiálu a speciálního průhledného plexiskla. Nečistit lihem ani chemikáliemi, jinak dojde k popraskání plastových částí.

 

Otevřený a uzavřený odběrák

 

        

 

Držák, neroztažný provaz, závaží, plastové značky