No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

4) TRUBICE KYVETA DO POLARIMETRU

Polarimetr

 

Trubice délka 100 mm, objem 8 ml.
Trubice délka 200 mm, objem 15 ml.

 

  Název DPH Cena bez DPH
  Trubice do polarimetru kyveta, optická délka 100 mm 21 3 480,- Kč
  Trubice do polarimetru kyveta, optická délka 200 mm 21 3 880,- Kč

 

Měrná otáčivost sacharózy při +20°C, úhlové  °dm2kg-1, hodnota +66,53. Měrná otáčivost invertního cukru při +20°C, úhlové  °dm2kg-1, hodnota -20,59. Poměr molárních koncentraí sacharózy a invertního cukru 0,95.