No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

2) POLARIMETR KRUHOVÝ S LED OSVĚTLENÍM

Polarimetr

 

Polarimetr je přístroj klasické konstrukce s otočným hranolem.

 

  Název DPH Cena bez DPH
  Polarimetr kruhový s LED osvětlením včetně 2 ks trubic 21 34 720,- Kč

 

Čistotu a koncentraci opticky aktivních látek lze určit polarimetrem. Opticky aktivní látka bude otáčet polarizační rovinu lineárního polarizovaného světla. Velikost rotace závisí na molekulárním složení a je úměrná koncentraci chirálních molekul. Každá opticky aktivní látka má svůj specifický rotační faktor definovaný Biotovým zákonem. Pole pro měření jasného světla umožňuje odečítání s přesností 0,1° pomocí Verniera. Výsledky se odečítají na kruhové stupnici s měřícím rozsahem ±180° a dělením po 1° s možností přímého odečítání 0,05 grad pomocí nonia - úhel optického, střed - nonius má 20 dílků. A positivní (+) poloha pravostranné otáčivosti. A negativní (-) poloha levostranné otáčivosti. Zvětšení 3x, okulár se zaostřením. Přístroj je vybaven monochromatickým LED zdrojem světla 589,3 nm a polarimetrickými trubicemi 100 mm a 200 mm. Rozměry přístroje 440 x 130 x 300 mm, hmotnost 5,2 kg.

 

 

Součást dodávky: trubice 100 mm a 220 mm, tubice 100 mm, objem 8 ml, trubice 200 mm, objem 15 ml.

 

Polarimetr

 

Polarimetr je přístroj klasické konstrukce s otočným hranolem.

 

  Název DPH Cena bez DPH
  Polarimetr kruhový s LED osvětlením včetně 2 ks trubic 21 34 720,- Kč

 

Čistotu a koncentraci opticky aktivních látek lze určit polarimetrem. Opticky aktivní látka bude otáčet polarizační rovinu lineárního polarizovaného světla. Velikost rotace závisí na molekulárním složení a je úměrná koncentraci chirálních molekul. Každá opticky aktivní látka má svůj specifický rotační faktor definovaný Biotovým zákonem. Pole pro měření jasného světla umožňuje odečítání s přesností 0,1° pomocí Verniera. Výsledky se odečítají na kruhové stupnici s měřícím rozsahem ±180° a dělením po 1° s možností přímého odečítání 0,05 grad pomocí nonia - úhel optického, střed - nonius má 20 dílků. A positivní (+) poloha pravostranné otáčivosti. A negativní (-) poloha levostranné otáčivosti. Zvětšení 3x, okulár se zaostřením. Přístroj je vybaven monochromatickým LED zdrojem světla 589,3 nm a polarimetrickými trubicemi 100 mm a 200 mm. Rozměry přístroje 440 x 130 x 300 mm, hmotnost 5,2 kg.

 

 

Součást dodávky: trubice 100 mm a 220 mm, tubice 100 mm, objem 8 ml, trubice 200 mm, objem 15 ml.

 

Bližší popis

 

Polarimetr je tvořen dvojicí polarizátorů na společné optické ose. Jeden polarizátor je možno natáčet rotačně proti druhému, úhel pootočení je odečítán na stupnici. Pokud jsou polarizátory křížem - tedy jejich optické roviny jsou vzájemně pootočeny o 90 grad., neprochází žádné světlo. Jsou-li roviny shodné, světlo prochází v maximální intenzitě. Je-li polarizační trubice naplněna opticky aktivní látkou a vložena mezi polarizátory, změní se transmise (přenos) světla na jinou hodnotu. Při následném otáčení jednoho polarizátoru je extinkce (pohltivost) procházejícího světla opět minimalizována, v této poloze je možno změřit úhel vzájemného pootočení obou polarizátorů. Tento úhel je hodhota optické aktivity látky v polarimetrické trubici. Polarizátor je spojen s malou křemennou destičkou (lambda/2) kryjící střed polarizátoru. Kruhové zorné pole v okuláru přístroje se skládá ze 3částí, přičemž jemná dělící stupnice je uprostřed. Je-li otáčeno se stupnicí, středová část zorného pole mění relativní intenzitu vzhledem k dvěma ostatním částem. Pozice ve které je relativní intenzita přesně stejná ve všech 3 dílech zorného pole, je nazývána nulovým bodem.

Přístroj je kalibrovaný výrobcem a je schopný okamžitého použivání. Přehledný český návod je součástí dodávky.