No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

1) POLARIMETR KRUHOVÝ S Na SODÍKOVOU VÝBOJKOU

Polarimetr

 

Benchův kruhový polarimetr s Nicol hranolem a Na sodíkovou lampou 589,3 nm.

  Název DPH Cena bez DPH
  Polarimetr kruhový s Na sodíkovou výbojkou včetně 2 ks trubic a Na sodíkové výbojky 21 24 790,- Kč


Odečítání ze stupnice: stupnice je dělena na 360 dílků po 1 úhlovém stupni (grad), otáčení 0 až 180°, střed - nonius má 20 dílků, které odpovídají 19 dílkům stupnice. Přímé odečítání je na středu je nad 0,05 grad. A positivní (+) poloha pravostranné otáčivosti. A negativní (-) poloha levostranné otáčivosti. Měřicí rozsah +/- 180°, dílek 1°, přesnost 0,05%, zvětšení 3x, okulár se zaostřením, stabilizační čas cca 5 min. Polarimetrická trubice 100 mm a 200 mm. Úhel optického systému 20 grad. Napájecí napětí: 220 V, pojistka 500 mA (v základně přístroje). Světelný zdroj monochromatická prvková lampa NaE - sodíková výbojka. Rozměry přístroje 440 x 130 x 300 mm, hmotnost 10,5 kg.


Součást dodávky:
trubice 100 mm a 220 mm, 1x NaE výbojka, trubice 100 mm, objem 8 ml, trubice 200 mm, objem 15 ml.

 

Polarimetr

 

Benchův kruhový polarimetr s Nicol hranolem a Na sodíkovou lampou 589,3 nm.

  Název DPH Cena bez DPH
  Polarimetr kruhový s Na sodíkovou výbojkou včetně 2 ks trubic a Na sodíkové výbojky 21 24 790,- Kč


Odečítání ze stupnice: stupnice je dělena na 360 dílků po 1 úhlovém stupni (grad), otáčení 0 až 180°, střed - nonius má 20 dílků, které odpovídají 19 dílkům stupnice. Přímé odečítání je na středu je nad 0,05 grad. A positivní (+) poloha pravostranné otáčivosti. A negativní (-) poloha levostranné otáčivosti. Měřicí rozsah +/- 180°, dílek 1°, přesnost 0,05%, zvětšení 3x, okulár se zaostřením, stabilizační čas cca 5 min. Polarimetrická trubice 100 mm a 200 mm. Úhel optického systému 20 grad. Napájecí napětí: 220 V, pojistka 500 mA (v základně přístroje). Světelný zdroj monochromatická prvková lampa NaE - sodíková výbojka. Rozměry přístroje 440 x 130 x 300 mm, hmotnost 10,5 kg.


Součást dodávky:
trubice 100 mm a 220 mm, 1x NaE výbojka, trubice 100 mm, objem 8 ml, trubice 200 mm, objem 15 ml.

 

Bližší popis

 

Polarimetr je tvořen dvojicí polarizátorů na společné optické ose. Jeden polarizátor je možno natáčet rotačně proti druhému, úhel pootočení je odečítán na stupnici. Pokud jsou polarizátory křížem - tedy jejich optické roviny jsou vzájemně pootočeny o 90 grad., neprochází žádné světlo. Jsou-li roviny shodné, světlo prochází v maximální intenzitě. Je-li polarizační trubice naplněna opticky aktivní látkou a vložena mezi polarizátory, změní se transmise (přenos) světla na jinou hodnotu. Při následném otáčení jednoho polarizátoru je extinkce (pohltivost) procházejícího světla opět minimalizována, v této poloze je možno změřit úhel vzájemného pootočení obou polarizátorů. Tento úhel je hodhota optické aktivity látky v polarimetrické trubici. Polarizátor je spojen s malou křemennou destičkou (lambda/2) kryjící střed polarizátoru. Kruhové zorné pole v okuláru přístroje se skládá ze 3 částí, přičemž jemná dělící stupnice je uprostřed. Je-li otáčeno se stupnicí, středová část zorného pole mění relativní intenzitu vzhledem k dvěma ostatním částem. Pozice ve které je relativní intenzita přesně stejná ve všech 3 dílech zorného pole, je nazývána nulovým bodem.

Přístroj je kalibrovaný výrobcem a je schopný okamžitého použivání. Přehledný český návod je součástí dodávky.