No module Published on Offcanvas position
Luboš Ševčík OPTING Servis Laboratorní a zdravotnická technika +420 603 464 790 optingservis@optingservis.cz

1) CYRUS POČÍTACÍ KOMŮRKA

Počítací komůrky

 

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, vodohospodářství. Hloubka 0,1 mm. Plocha 100 mm2

 

  Název DPH Cena bez DPH
  Cyrus komůrka 1, s pacičkami 21 9 640,- Kč
  Krycí sklíčka 32 x 24 x 0,5 mm cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč
  Provedení výrobního čísla pro možnou kalibraci 21 1 390,- Kč

 

 

Objem 0,01 ml (10 x 10 x 0,1 mm), hloubka 0,1 mm, základní mřížka 10 x 10 mm (10000 x 10000 mm), níže uvedený rastr se v mřížce opakuje 10-krát na výšku i šířku. Dělení: 1/16=250x250 mikrometrů; 1/32=250x125 mikrometrů; 1/64=125x125 mikrometrů. Označení komůrky - na krajních plochách komůrky jsou umístěny popisy, které označují typ komůrky, hloubku komůrky, plochu celého rastru v mm2, plochu jednotlivých částí mřížky v mm2, označení dodavatele

 

Počítací komůrky

 

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, vodohospodářství. Hloubka 0,1 mm. Plocha 100 mm2

 

  Název DPH Cena bez DPH
  Cyrus komůrka 1, s pacičkami 21 9 640,- Kč
  Krycí sklíčka 32 x 24 x 0,5 mm cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč
  Provedení výrobního čísla pro možnou kalibraci 21 1 390,- Kč

 

 

Objem 0,01 ml (10 x 10 x 0,1 mm), hloubka 0,1 mm, základní mřížka 10 x 10 mm (10000 x 10000 mm), níže uvedený rastr se v mřížce opakuje 10-krát na výšku i šířku. Dělení: 1/16=250x250 mikrometrů; 1/32=250x125 mikrometrů; 1/64=125x125 mikrometrů. Označení komůrky - na krajních plochách komůrky jsou umístěny popisy, které označují typ komůrky, hloubku komůrky, plochu celého rastru v mm2, plochu jednotlivých částí mřížky v mm2, označení dodavatele

 

Bližší popis

 

Popis: Cyrusova komůrka je přesné měřidlo z optického skla. Používají se k počítání buněk nebo jiných částic v roztoku. Počítání se provádí v laboratořích pod mikroskopem. Nosič je zhotoven z optického skla, je obdélníkového tvaru o dostatečné síle a ve střední třetině tohoto nosiče jsou vyfrézovány dvě drážky rovnoběžné s kratšími stranami komůrky. Tyto drážky rozdělují plochu nosiče na tři části. Všechny tři části jsou opticky leštěny. Krajní plochy komůrky slouží jako dosedací plochy pro krycí sklo a jsou na nich umístěna dotláčecí pérka krycího skla, dále je na nich umístěn popis komůrky. Střední plocha je vyleštěna o požadovanou hodnotu níže oproti krajním plochám (pro Cyrus 1 je tato hodnota 0,1 mm) a je na ni zhotovena mřížka.

 

 

Umístěním krycího skla vzniká nad touto plochou definovaná kapilární mezera. Krycí sklo, které je dodáváno spolu s komůrkou, je též z optického skla. Plochy, na které se posazuje krycí sklo, musí být dobře očištěny. Případné nečistoty mezi nosičem a krycím sklem ovlivňují velikost kapilární mezery. Krycí sklo se uchytává pod pérka, snížení přítlaku pérek se provede rýhovanými maticemi nad pérkami, čímž se usnadní vložení krycího skla. Opětovným dotažením těchto matic dojde k uchycení krycího skla na nosič.

 

Naplnění zkoumaným roztokem: dobře promíchaný roztok nasajeme do pipety a první kapky odkápneme. Další kapky umístíme mezi krycí sklo a počítací komůrku. Vlivem kapilárních sil dojde k zaplnění mezery mezi krycím sklem a počítací komůrkou. Plnění komůrky ukončíme dříve, než roztok přeteče do drážek. Pokud jsou viditelné bubliny v mezeře mezi komůrkou a krycím sklem, je nutno komůrku vymýt a postup zopakovat.

 

Výpočet - vzorec:                                      počet částic
                                 ---------------------------------------------   = počet částic v 1μl
                                 počítaná plocha (mm2) x hloubka komůrky (mm) x ředění

Čištění komůrky: ihned po provedení počítání je třeba sejmout krycí sklo (nejprve snížit přítlak dotláčecích pérek rýhovanými maticemi) a komůrku a krycí sklo omýt vodou nebo čstícím roztokem. Vzápětí je třeba komůrku a krycí sklo osušit měkkým hadříkem nebo otřít acetonem.

 

 

 

Pro bližší popis a další výrobky kliknout na text