VLHKOMĚR, TERMOGRAF, TERMOHYGROGRAF SE ZAPISOVAČEM


Provádíme odborný servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

Teploměr a vlhkoměr se zapisovačem

Teploměr se zapisovačem

Vlhkoměr se zapisovačem

1) Termohygrograf THG
Registrační přístroj THG zaznamenávající teplotu a relativní vlhkost pomocí bimetalu a vlasového svazku.

Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami.

1a) Pohon mechanickými hodinami s možností
......denního nebo týdenního záznamu.
1b) Pohon quarz hodinami s možností
......denního, týdenního a měsíčního záznamu.

Skříň je zhotovena z nerezového plechu a duralového odlitku, rozměry: 290 x 145 x 260 mm.

Součást balení 60 listů týdenního záznamu.
Součást balení 2x záznamová pera (již v přístroji).

.

.....................> Ceník <

..

Rozsah měření teploty: -15°C až +65°C     nebo:   -35°C až +45°C
Přesnost: ± 0,5°C. Dělení diagramu: 1°C

Rozsah měření rel.vlhkosti : 0 až 100 % r.v.
Přesnost: ± 3% r.v. Dělení diagramu: 5% r.v.


..
2) Termograf TG
Termograf TG slouží k zápisu časového průběhu změn teploty. Teplotním čidlem je bimetal.
Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami.

2a) Pohon mechanickými hodinami s možností
......denního nebo týdenního záznamu.
2b) Pohon quarz hodinami s možností
......denního, týdenního a měsíčního záznamu.

Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem.
Registrační systém bubnový, zápis pomocí pera
s dlouhodobou náplní na registrační pás.


......................> Ceník <

..
Průměr bubnu: 93 mm. Šířka zápisu: 80 mm.
Měřící rozsah:  -15°C až +65°C   nebo:   -35°C až +45°C. Přesnost: ±0,5°C.
Hmotnost: 3 kg. Rozměry: 290 x 145 x 190 mm.
Doba otočky válce je nastavitelná: 25,6 /176/744 hod. = podle typu hodin (2b: 1 den, 7 dnů, 31 dnů)

..
3) Hygrograf HG
Hygrograf HG slouží k zápisu časového průběhu změn relativní vlhkosti. Vlhkostním čidlem je vlasový svazek.
Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami.

3a) Pohon mechanickými hodinami s možností
......denního nebo týdenního záznamu.
3b) Pohon quarz hodinami s možností
......denního, týdenního a měsíčního záznamu.

Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.


...................> Ceník <

..
Průměr bubnu: 93 mm. Šířka zápisu: 80 mm:
Měřící rozsah:  0 % až 100 % r. v. Přesnost: ±3 %.
Hmotnost: 3 kg. Rozměry: 290 x 145 x 190 mm.
Doba otočky válce je nastavitelná: 25,6 /176/744 hod. = podle typu hodin (3b:1 den, 7 dnů, 31 dnů)

..
4) Termohygrograf elektronický THG 874 E

Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek. Pohon záznamového válce je zajištěn elektronickými hodinami Quarz. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.
Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 mm.
Měřící rozsah -35°C až +45°C, 0% až 100% relativní vlhkosti,
Přesnost: 1°C,+/- 2,5%. Hmotnost 4,3 kg.
Doba otočky válce: nastavitelná 25,6 / 176 / 744 hod.
Rozměry 330 x 130 x 135 mm.

.......Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis

...............................> Ceník <


..
5) Termohygrograf mechanický THG 874 M

Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek. Pohon záznamového válce je zajištěn mechanickými hodinami. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.

Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 mm.
Přesnost: 1°C, 2,5 %. Hmoptnost 4,3 kg.
Doba otočky válce nastavitelná 25,6 / 176 hod.
Rozměry 330 x 130 x 135 mm.

Měřící rozsah: -35°C až +45°C, 0% až 100% relativní vlhkosti

.......Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis

............................> Ceník <


..
6) Termohygrograf mechanický THG 874 M
Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek. Pohon záznamového válce je zajištěn mechanickými hodinami. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.

Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 m.
Přesnost: 1°C, 2,5%. Hmoptnost 4,3 kg.
Doba otočky válce nastavitelná 25,6 / 176 hod.
Rozměry 330 x 130 x 135 mm.

Měřící rozsah: 0°C až +70°C, 0% až 100% relativní vlhkosti.

.......Doprodáno Pouze papíry, pera, servis

............................> Ceník <


..
7c) Papír registrační do registrační přístroje THG, TG, HG, BG, MBG

Papír registrační do termohygrografu, termografu, hygrografu, barografu, mikrobarografu. Rozměr: 305 x 90 mm.

...............................................................> Ceník <

 


..
7g) Pero záznamové pro registrační přístroje THG, TG, HG, BG, MBG

Papír registrační do termohygrografu, termografu, hygrografu, barografu, mikrobarografu
barva modrá

...........................................................> Ceník <


..
8) Termohygrograf elektronický Opus 20

Funkce: měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu paměť s kapacitou 120.000 záznamů s datem, časem, rel. vlhkostí a teplotou možnost stanovit mezní hodnoty s varováním pro obě veličiny.

8a) OPUS 20 interní čidlo
Rozsah vlhkost vzduchu 10 až95 % r.v.dělení 0.5% r.v. přesnost 3 % r.v.
Rozsah teplota -20 až +50°C, dělení 0,1°C; přesnost 0,3K při 0 až 40°C

......................> Ceník <

8b) OPUS 20 interní + externí čidlo
Rozsah vlhkost vzduchu 0 - 100% r.v. dělení 0.5 % r.v; přesnost 2% r.v.
Rozsah teplota -30 až +70°C, dělení 0,1°C; přesnost 0,2K při -20 až +50°C

......................> Ceník <

Konfigurace: pomocí Software Smart Graph 2 (je součástí dodávky) volitelný čas pro uložení dat do paměti 1/10/30 min 1/3/6/12/24 h, nastavitelné meze pro obě veličiny. Zobrazení: LC - Display 65x40 mm k zobrazení aktuálních údajů času a překročení nastavených mezí. Komunikace: RS232 - Standardní rozhraní. Napájení: interní Lithium-baterie 3,6 V, vyměnitelná životnost baterie cca 2 roky. Skříň: plast; ochrana IP 42, rozměry 115x110x25 mm; váha 250 g. Provozní podmínky: teplota -20 až +50 °C, relativní  vlhkost 0 až 95 % , < 30 g/m3, nekondenzující. Max. nadmořská výška 5.000 m nad mořem.

..

TERMOHYGROGRAF, TERMOGRAF, HYGROGRAF, ZÁZNAMOVÝ PAPÍR, PERO DO ZAPISOVAČE

  Název DPH Cena bez DPH
  ...    
  Teploměr a vlhkoměr se zapisovačem    
1a) Termohygrograf THG Q
pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu
21 16 940,- Kč
1b) Termohygrograf THG M
pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu
21 17 740,- Kč
  ...    
  Teploměr se zapisovačem    
2a) Termograf TG Q
pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu
21 17 840,- Kč
2b) Termograf TG M
pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu
21 18 340,- Kč
  ...    
  Vlhkoměr se zapisovačem    
3a) Hygrograf HG Q
pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu
21 17 940,- Kč
3b) Termograf HG M
pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu
21 18 740,- Kč
  ...    
  ...    
4) Termohygrograf THG 874E, elektronicky řízený pohon, -35°C až +45°C, 0-100% r.v.
Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis
   
4a) 100 ks registrační papír měsíční pro THG - pouze 874 E, rozsah -35°C až +45°C, 0 až 100% r.v. (nelze dodat s verzí 874 M - mechanický časovač) 21 1 380,- Kč
      ...
5) Termohygrograf THG 874 M, mechanický pohon, rozsah 0°C až +70°C, 0-100% r.v.
Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis
   
5a) 100 ks registrační papír 1 denní pro THG, rozsah 0°C až +70°C, 0-100%  r. v. 21 1 380,- Kč
5b) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro THG, -5°C až +75°C, 0-100% r.v. 21 1 380,- Kč
      ....
6) Termohygrograf THG 874 M, mechanický pohon, rozsah -35°C až +45°C,0-100% r.v.
Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis
21  
6a) 100 ks registrační papír 1 denní pro THG, rozsah -35°C až +45°C, 0 až 100% r.v. 21 1 380,- Kč
6b) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro THG, -35°C až +45°C, 0-100% r.v. 21 1 380,- Kč
      ...
7c) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro TG, rozsah -35°C až +45°C 21 1 380,- Kč
7d) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro HG, rozsah 0 až 100% r.v. 21 1 380,- Kč
7e) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro BG 21 1 380,- Kč
7h) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro MBG 21 1 380,- Kč
7g) Pero záznamové pro registrační přístroje, barva modrá 21 655,- Kč
      ...
8a) Elektronický Termohygrograf OPUS 20 - interní čidlo 21 17 900,- Kč
8b) Elektronický Termohygrograf OPUS 20 interní čidlo + externí čidlo 21 29 800,- Kč
      <

Hledání v menu