Home > NABÍDKA ZBOŽÍ HUSTOMĚR PŘENOSNÝ Řada DMA 35
18 | 02 | 2020
HUSTOMĚR PŘENOSNÝ Řada DMA 35 Tisk Email


Provádíme odborný servis včetně dodávek náhradních dílů.

1) Přenosný hustoměr DMA 35

NOVÉ PROVEDENÍ DMA 35 = 7/2017 !

Poskytuje kompletně bezdrátovou komunikaci s tiskárnou nebo PC přes integrovaný IrDA interface.

Bateriové napájení. DMA 35 Inovace v měření hustoty .

Přenosný přístroj pro stanovení hustoty, specifické hmotnosti a koncentrace. Slouží ke stanovení hustoty a koncentrace kapalných vzorků. Jeho obsluha je mimořádně jednoduchá a komfortní. Jeho nízká hmotnost a robustní design umožňuje jeho použití v řadě aplikací a terénních měřeních v odlišných podmínkách. Standardní verze poskytuje manuální volbu ID vzorků a metod a je vhodným řešením pro rutinní měření s identickým nebo jen výjimečně se měnícím nastavením prřístroje. Tento základní model je ekonomickým řešením pro běžné průmyslové nebo laboratorní aplikace.

Uživatelsky komfortní
Nízká hmotnost, kompaktní design umožňující provedení měření jednou rukou. Jednoduchá obsluha dokonce i při používání ochranných rukavic. Snadné měření i obtížně vzorkovatelných materiálů. Velký, podsvícený LCD displej s možností podsvícení pro lepší viditelnost výsledků měření. Měřící cela s inspekčním okénkem

Robustní design
Odolný, utěsněný kryt. Určen pro průmyslové a terénní aplikace. Ověřená odolnost smáčených částí vůči běžným vzorkům.

 


Technické parametry - kliknout na:Image

 

............. > Ceník <

Bezdrátová komunikace. IrDA interface pro přenos dat do PC a export dat do tiskárny

Efektivita. Dvě vyměnitelné 1,5 V AA baterie zajišťují dlouhodobě spolehlivý provoz.
Energeticky nenáročný režim. Jednoduchá a rychlá výměna nasávací pumpičky

Intuitivní ovládání. Obslužný software pro obsluhu DMA 35 je uživatelsky přívětivý, ovládání je jednoduché a volba funkcí intuitivní. Podsvícení displeje, které se automaticky zapíná při nadávkování každého vzorku, zajišťuje snadný odečet naměřené, resp. vypočtené hodnoty i při zhoršených světelných podmínkách. Přístroj se ovládá pomocí sedmi funkčních tlačítek, jejichž velikost umožňuje snadnou obsluhu
i při používání ochranných rukavic.

Odolný proti vlhkosti a polití. Robustní konstrukce umožňje použití DMA 35 i v obtížných podmínkách průmyslových aplikací a terénních testů. Dokonale utěsněný kryt přístroje zabraňuje pronikání vlhkosti a kapkám z případných netěsností na dávkovací pumpičce k elektronickým částem přístroje.

Šetří čas i energii. Software nabízí volbu z 20 uživatelských metod a 100 ID pro snadnější identifikaci vzorků, uživatelů anebo míst měření. Díky možnosti uložení až 1024 naměřených dat do paměti přístroje včetně časového údaje a ID vzorku je díky pracovní kapacitě přístroj připraven na dlouhodobé používání pro terénní testy.

. .

Čtyři verze hustoměru DMA 35

VERZE:

1) DMA 35
2) DMA 35 Tag&Log
3) DMA 35 Ex 4) DMA 35Ex Petrol
Rozsah měření Hustota: 0 až 3 g/cm3
Teplota: 0 až 40 °C
Viskozita: 0 až 1000 mPa·s
Přesnost Hustota: 0.001 g/cm3
Teplota: 0.2 °C
Opakovatelnost Hustota: 0.0005 g/cm3
Teplota: 0.1 °C
Rozlišení Hustota: 0.0001 g/cm3
Teplota: 0.1 °C
Teplota okolí ** -10 °C až +50 °C
Podporované
jednotky měřeni
Hustota, hustota referenční teplota °C, specifická hmotnost (SG), koncentrace alkoholu, cukr/extrakt koncentrace, °Baumé, API funkce pro produkty skupiny A, B a Dpři referenčních teplotách od 15°, 20°C, 29,5°C, H2SO4 koncentrace
Paměť 1024 naměřených výsledku, 250 příkladů, 30 měřících mětod
Napájeni Dvě 1,5 V LR06 AA alkalické baterie
Objem vzorku
2 ml
Rozměry
245 x 103 x 126 mm

Hmotnost
660 g 351 g 351 g 396 g
Rozhrani
Bluetooth, RFID
IrOBEX/IrLPT, RFID IrOBEX/IrLPT,RFID IrOBEX/IrLPT, RFID
Ochranná třída
IPX4

Volitelné příslušenstvi

- prodloužená plnící trubička
- přenosná Bluetooth tiskárna
- Bluetooth USB adaptér
- kalibrace ISO

- transportní kufřík
- přenosná termotiskárna s IrDA rozhraním
- fixační náramek

Vyvinuto ve spolupráci s Labor für Messtechnik Dr. H. Stabinger GmbH, Graz

*Viskozita < 100 mPa·s, hustota < 2 g/cm3
**Vzorek nesmí v měřící cele zatuhnout !

Využívá bezdrátovou technologii.Tisk výsledků a přenos dat z DMA 35 do PC probíhá bezdrátově přes IrDA rozhraní. Touto funkcí lze rovněž zajistit snadné provedení aktualizace firmwaru, export a následnou archivaci naměřených dat nebo například přenos seznamu metod nebo ID vzorků do PC.

Ovládá se stisknutím tlačítka. Vzorek se do přístroje dávkuje stisknutím pístu vestavěné pumpičky. Pomocí DMA 35 seměří  hustota vzorku a stanovuje se jeho koncentrace přepočtem pomocí předinstalovaných hustotně koncentračních tabulek. Software poskytuje možnost vložení až 10 uživatelských funkcí do seznamu stanovovaných hodnot. Tato funkce nachází uplatnění především při pravidelnémměření  specifických hodnot.

Podsvícená měřící cela. Pro získání přesných a reprodukovatelných výsledků je nezbytné, aby nadávkovaný vzorek neobsahoval bublinky plynu. Proto je podsvícená měřící cela viditelná inspekčním okénkem, což zajišťuje efektivní kontrolu správného nadávkování vzorku.Image

Aplikace .
Klik video DMA 35 (na posuvné liště vyber DMA35)

Potravinářský a
nápojový průmysl
Farmaceutický a chemický průmysl
Elektrotechnický průmysl & elektronika Životní
prostředí
Petrochemický průmysl
- ovocné džusy
- mošty
- likéry
- lihoviny
- víno
- mladina (pivo)

- fermentory
- séra
- laboratorní příprava
- bateriové kyseliny

- nátěry
- metalické nátěry
- lázně pro leptáni
- pesticidy
- odpadní kaly
- odpadní voda
- tankery
- nádrže
- čerpací stanice
- zásobní tanky

Image
Základní kontrola kvality a rychlá identifikace produktu

 

...........................> Ceník <


2) Přenosný hustoměr DMA 35 TAG & LOG

ImageSofistikovanější verze DMA 35 Tag & Log je vybaven RFID interface sloužící k rychlé identifikaci produktu a nastavení příslušné měřící metody. Bateriové napájení. Do paměti přístroje lze uložit až 20 měřících metod a 1024 naměřených výsledků.
Model DMA 35 Tag&Log je vybaven RFID rozhraním umožňujícím automatickou změnu metody nebo ID vzorku načtením příslušného RFID štítku. DMA 35 Tag&Log představuje velký přínos ke zvýšení efektivity procesu měření zvláště tam, kde je zapotřebí pravidelně měřit různé typy vzorků v různých jednotkách měření. Novou charakteristikou je rovněž možnost měřit v rozsahu hustot 0 – 3 g/l a větší, LCD displej, který se automaticky při každém nasátí vzorku automaticky osvítí.
...............................................................................................> Ceník <
...
Přenosný hustoměr DMA 35 Tag&Log slouží ke stanovení hustoty a koncentrace kapalných vzorků. Pomocí integrovaného rozhraní RFID detekuje přístroj RFID tag a umožňuje tak rychlé automatické nastavení příslušné metody i vzorku pouhým načtením tagu. DMA 35 Tag&Log je významným krokem vpřed při zvyšování efektivity procesu měření a to především v takových případech, kdy se pravidelně měří různé vzorky v různých jednotkách.

3) Přenosný hustoměr DMA 35 Ex do prostředí Ex
(s nebezpečím výbuchu)

4) Přenosný hustoměr DMA 35 Ex Petrol do prostředí Ex
(s nebezpečím výbuchu)

Image Přenosný hustoměr DMA 35 EX poskytuje kompletně bezdrátovou komunikaci s tiskárnou nebo PC přes integrovaný IrDA interface. Představuje novou generaci přenosných hustoměrů, které využívají technologii oscilující U - trubice. Pomocí DMA 35 lze stanovit hustotu a hodnoty od hustoty odvozené během několika vteřin. Výsledky se zobrazují na displeji, mohou být uloženy v paměti přístroje, vytištěny nebo je lze exportovat na PC. Komunikace mezi DMA 35 a PC resp. tiskárnou probíhá bezdrátově přes rozhraní IrDA.

...........................................> Ceník <

3) Zabezpečený DMA 35 Ex
(ATEX označení II 2 G Ex ib IIC T4) se využívá především při měření bateriové kyseliny nebo aplikacích v chemickém průmyslu. Tento typ je standardně vybaven RFID rozhraním, je to zabezpečená verze se speciálním krytem odolným proti působení petrochemických produktů. Je speciálně odolný vůči benzínům a podobným organickým rozpouštědlům. Je standardně vybaven RFID rozhraním. DMA 35 Ex splňuje standardy dle IP 559.

4) Verze DMA 35 Tag&Log, DMA 35 Ex a DMA 35 Ex Petrol
jsou vybaveny rozhraním RFID pro rychlou identifikaci vzorku a snadnou a rychlou změnu metody načtením RFID štítku.


Průmyslové aplikace DMA 35 Ex: chemický průmysl, elektronický průmysl
Průmyslové aplikace DMA 35 Ex Petrol:
ropný průmysl

PŘENOSNÝ HUSTOMĚR řada DMA 35
Uvedené ceny jsou stejné jako ceny výrobce Image

Název DPH Cena bez DPH
1) Přenosný hustoměr typ DMA 35 21
63 260,- Kč
2) Přenosný hustoměr typ DMA 35 TAG & LOG 21 69 380,- Kč
3) Přenosný hustoměr typ DMA 35 EX 21
73 040,- Kč
4) Přenosný hustoměr typ DMA 35 EX Petrol
21 70 040,- Kč....

Dopravné = Freight od výrobce
21
1 360,- Kč

Pojištění = Insurance od výrobce
21 295,- Kč...

Volitelné příslušenství

5) Přenosný kufřík s měkkým polstrováním do terénu pro DMA 21 1 920,- Kč
6) Gumový kryt pro DMA 21 1 580,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2020 21:17