Home > NABÍDKA ZBOŽÍ DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ S KRYTEM
18 | 02 | 2020
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ S KRYTEM Tisk Email


Provádíme odborný servis destilačních přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

Destilační přístroj skleněný v plechovém krytu

Destilační přístroje bez zásobníku vody 2001/2, 2001/4

Kvalita destilované vody splňuje mezinárodní farmaceutické požadavky, je bez baktérií a pyrogenů; vodivost cca 2,3 µS/cm při 20 °C. Přístroj s ručním ovládáním průtoku chladicí vody v závislosti na její výstupní teplotě. Tepelná pojistka pro ochranu topného tělesa při nedostatku chladicí vody. Kontinuální výstup destilátu.

.......... ...> Ceník <....... KVALITNÍ VÝROBEK ! . Cool

Přístroje bez zásobníku.

Přístroj schopný nepřetržitého provozu. Kondenzát se odvádí do přistavené sběrné nádoby. Obsluha musí kontrolovat chod přístroje a po naplnění sběrné nádoby přístroj vypnout.Varná nádoba, chladič i topná spirála jsou vyrobeny z nerez oceli. Termostatická ochrana proti přepětí chrání topné těleso proti provozu bez vody. Přívod i odvod chladící vody je na pravé straně přístroje.Teplota chladící vody je zobrazována na teploměru, který je součástí přístroje. Výstup destilované vody je kontinuální z přední části chladiče. Povrch je opatřen elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým nátěrem bílé barvy (RAL 9002) a vínové barvy (RAL 3005). Přístroj je dodáván s přívodní šňůrou s vidlicí. Destilační přístroje GFL mohou být postaveny na stole nebo jakékoliv jiné rovné podložce, ale s výhodou mohou být i zavěšeny na stěně. K provozu potřebují přívod a odpad chladicí vody a zásuvku 220V. Kvalita výstupní vody závisí na čistotě vnitřního prostoru přístroje a na složení vstupní vody.

Typ

Výkon
Chladící voda
Vnější rozměry Příkon Napětí Hmotnost

l/h l/h Š H V kW V kg
2001/2 2 20 300 250 510 2.0 220 7.5
2001/4 4 40 300 250 510 3.0 220 7.5

Destilační přístroje se zásobníkem vody 2002 až 2012

Kvalita destilované vody splňuje mezinárodní farmaceutické požadavky bez baktérií a pyrogenů, vodivost cca 2,3µS/cm při 20°C.

Přístroj s bezobslužným automatickým provozem. Čidlo pro hlídání výšky hladiny destilátu v zásobníku, tepelná pojistka pro ochranu topného tělesa při nedostatku chladicí vody. Snadné čištění.

Přístroje se zásobníkem.

Tyto modely svou konstrukcí zajišťují potřebnou kapacitu výroby destilované vody při minimální spotřebě chladící vody a vysokém komfortu obsluhy, neboť jejich funkce je zcela automatická.

Přístroje jsou vybaveny zásobní nádržkou na destilát a čidlem, které při destilaci sleduje obsah destilátu v zásobní nádržce. Jakmile je nádržka plná, automatika nejenže vypne topení, ale zastaví i průtok chladicí vody. Uživatel odebírá destilovanou vodu ze zásobní nádržky. Jakmile klesne hladina destilátu v nádržce, přístroj automaticky zahájí destilaci, kterou ukončí, až když je zásobní nádržka opět doplněna.
Varná nádoba, zásobník, chladicí i topná spirála jsou vyrobeny z nerez oceli. Přívod chladící vody je na pravé straně přístroje přes solenoidní ventil. Tento ventil pouští chladící vodu a uzavře se po naplnění zásobníku, tím se zamezuje zbytečné spotřebě vody. Výstup destilované vody je přes vypouštěcí kohout umístěný v přední části přístroje. Kohout může být otevřen buď stále nebo pouze po dobu stisku. Voda ohřátá při chlazení se použije pro doplnění hladiny ve varné komoře. Přebytečná voda vytéká odpadní hadicí. Po naplnění zásobníku elektronický spínač hladiny vypne přístroj a po odpuštění vody ze zásobníku ho opět zapne. Termostatická ochrana proti přehřátí chrání topné těleso proti provozu bez vody. Pokud je stupeň znečištění vysoký, elektronický detektor znečištění vypne přístroj a rozsvítí se červená kontrolka. Varná komora se vypouští kohoutem umístěném na pravém boku přístroje. Odplynění oxidu uhličitého se provádí výfukovou trubičkou umístěnou v horní části přístroje. Destilační přístroj má dvojitý kryt. Vnější kryt je vyroben z elektrolyticky galvanizovaného ocelového plechu a je opatřen elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým nátěrem bílé barvy (RAL 9002) a vínové barvy (RAL 3005). Přístroj je dodáván s přívodní šňůrou (modely pro 2 a 4 litry jsou již s vidlicí). Destilační přístroj GFL může být postaven na stole nebo rovné podložce, nebo zavěšen na stěně. K provozu potřebuje přívod a odpad chladicí vody a zásuvku 220V. Kvalita výstupní vody závisí na čistotě vnitřního prostoru přístroje a na složení vstupní vody.

.......................................................................... > Ceník <

Typ Výkon Objem zásobníku Chladící voda Vnější rozměry Přkon Napětí Hmotnost

l/h l l/h Š H V kW V kg
2002 2 4 30 540 290 420 1.5 220 15.4
2004 4 8 48 620 330 460 3.0 220 20.2
2008 8 16 72 780 410 540 6.0 380 30.7
2012 12 24 198 780 410 670 9.0 380 43.0

Destilační přístroje pro dvojitou destilaci 2102 až 2108

 Kvalita destilované vody splňuje mezinárodní farmaceutické
požadavky bez baktérií a pyrogenů, vodivost cca 1,6µS/cm při 20°C.

Přístroj pro dvojitou destilaci.

První stupeň z nerezové oceli, druhý ze skla. Možnost odebírání destilátu po první destilaci. Tepelná pojistka pro ochranu topného tělesa při nedostatku vody. Tři plně automatické modely s výkonem 2, 4 a 8 litrů za hodinu. Konstrukce přístroje umožňuje zavěšení na zeď. Varná nádoba, chladič prvního stupně i topná spirála jsou vyrobeny z nerez oceli. Chladič druhého stupně je z borosilikátového skla. Přívod chladící vody je přes solenoidní ventil, který se otevře po zapnutí přístroje. Voda ohřátá při chlazení se použije pro doplnění hladiny ve varné komoře. Přebytečná voda vytéká odpadní hadicí.

Dvoustupňová ochrana poklesu hladiny vody: ................................... > Ceník <
1. plovákový spínač
2. tepelná pojistka
Pokud je stupeň znečištění ve varné komoře prvního stupně vysoký, elektronický detektor znečištění vypne přístroj a rozsvítí se červená kontrolka. Po naplnění zásobníku elektronický spínač hladiny vypne přístroj a po odpuštění vody ze zásobníku ho opět zapne. Odplynění oxidu uhličitého se provádí výfukovou trubičkou umístěnou v horní části přístroje. Hlavní vypínač a signalizace pro kontrolu činnosti obou stupňů jsou umístěny na přední části přístroje. Dvoudílný kryt destilačního přístroje je vyroben z elektrolyticky galvanizovaného ocelového plechu a je opatřen elektrostaticky naneseným práškovým epoxidovým nátěrem bílé barvy (RAL 9002) a vínové barvy (RAL 3005). Horní kryt je snadno odnímatelný po uvolnění spon. Přístroj je dodáván s přívodní šňůrou.

Typ

Výkon
Chladící voda
Vnější rozměry Příkon Napětí Hmotnost

l/h l/h Š H V kW V kg
2102 2 72 500 260 470 3,5 220 18
2104 4 120 550 280 570 6,5 220/380 23
2108 8 198 700 390 700 11,5 220/380 39


Skleněné destilační přístroje pro jednoduchou a dvojitou destilaci 2202 až 2304

Kvalita destilované vody splňuje mezinárodní farmaceutické požadavky, je bez baktérií a pyrogenů;
vodivost cca 1,6 µS/cm při 20 °C

Skleněné aparatury GFL na destilovanou
a blackestilovanou vodu.

Modelová řada obsahuje 3 modely pro monodestilaci a 2 modely pro dvojnásobnou destilaci, kvalita destilátu splňuje požadavky na nulový obsah zárodků, pyrogenů, vodivost do 1,6 µS/cm.

....................... > Ceník <

Skříň přístroje je z lakovaného plechu s průzorem. Vlastní aparatura je skleněná. Všechny díly, se kterými destilovaná voda přichází do styku, jsou z borosilikátového skla, topné těleso ve výparníku má plášť z křemenného skla (nulový výluh, maximální odolnost proti tepelným cyklům).
Voda se přivádí přímo z řádu s minimálním tlakem 3 bar, max. tlakem 7 bar (při kolísajícím obsahu chloru či vysoké tvrdosti se doporučuje vodu před vstupem do destilačního přístroje upravit na vhodné koloně) přes magnetický ventil s olivkou na připojení tlakové hadice 1/2 coulu. Voda prochází nejprve spirálou chladiče a pak doplňuje obsah výparníku, tím je zajištěna minimální spotřeba el. energie na ohřev vody. Systém má instalován elektronickou kontrolu hladiny vody ve výparníku, a kontrolu obsahu nečistot. Při výpadku napětí ventil automaticky uzavírá přívod vody, při nedostatku vody ve výparníku se automaticky vypne ohřev.

Přístroj nemá žádnou zásobní nádržku na destilát. Ten odtéká trubičkou na boku přístroje. Ve standardní dodávce přístroje nejsou obsaženy žádné hadice (ani na připojení k vodovodnímu řádu, ani na odtok destilátu). Dodávku příslušných délek odpovídajících hadic uskutečníme v rámci instalace destilačních přístrojů. Stejně tak můžeme dodat vhodnou sběrnou nádobu na destilát.

Typ Výkon Chladící voda Vnější rozměry Přikon Napětí Hmotnost

l/h l/h Š H V kW V kg
2202 mono 2 48 650 200 390 1.5 220 16
2204 (mono) 4 96 650 200 390 3.0 220 17
2208 (mono) 8 144 650 365 390 6.0 380 24
2302 (bi) 2 96 650 395 390 2.9 220 14
2304 (bi) 4 144 650 365 390 5.8 380 15

DESTILAČNÍ PŘÍSTROJE S KRYTEM

Název DPH Cena bez DPH

Destilační přístroj 2001/2 21 29 190,- Kč

Destilační přístroj 2001/4 21 31 980,- Kč.....

Destilační přístroj 2002 21 37 480,- Kč

Destilační přístroj 2004 21 44 180,- Kč

Destilační přístroj 2008 21 55 320,- Kč

Destilační přístroj 2012 21 73 810,- Kč.....

Destilační přístroj 2102 21 112 910,- Kč

Destilační přístroj 2104 21 128 120,- Kč

Destilační přístroj 2108 21 149 120,- Kč.....

Destilační přístroj 2202 mono 21 78 490,- Kč

Destilační přístroj 2204 (mono) 21 88 410,- Kč

Destilační přístroj 2208 (mono) 21 135 250,- Kč.....

Destilační přístroj 2302 (bi) 21 127 970,- Kč

Destilační přístroj 2304 (bi) 21 148 290,- Kč.....

Příslušenství navíc k destilačním přístrojům


2901 odděl. přívod pro uprav. vodu (2002-2012) 21 5 760,- Kč

2902 odděl. přívod pro uprav. vodu (2202-2304) 21 12 270,- Kč

2903 odděl. přívod pro uprav. vodu (2102-2108) 21 10 300,- Kč

2904 dechlorizační filtr 21 14 350,- Kč

2905 náhradní náplň do dechlorizačního filtru 21 2 280,- Kč

2906 fosfátový filtr 21 12 270,- Kč

2907 náhradní náplň do fosfátového filtru 21 1 390,- Kč

2908 hladinový spínač (2202-2304) 21 10 990,- Kč

2909 přívod vody oddělený s elektromagnetickým ventilem pro 2002
21 8 490,- Kč

2910 čidlo pro výšku hladiny v externím zásobníku
21 21 570,- Kč

2911 ohřev s termostatem pro zásobník destilované vody pro 2012
21 9 590,- Kč

2912 čistící filtr 21 9 910,- Kč

2913 náplň pro čistící filtr 21 608,- Kč

2921 držák pro filtr 21 663,- Kč

2922 držák pro 2 filtry 21 1 252,- Kč

2923 držák pro 3 filtry 21 1 832,- Kč

2925 spojka propojovací pro filtry
21 279,- Kč

2940 hadice připojovací pro 2001/2 - 2001/4 21 1 079,- Kč

2941 hadice připojovací pro 2002 - 2012
21 1 639,- Kč

2943 hadice připojovací pro 2202 21 1 259,- Kč

2944 hadice připojovací pro 2302 21 1 469,- Kč

2946 hadice připojovací pro 2002 - 2012 s odděleným přívodem 21 2 672,- Kč

2947 hadice připojovací pro 2102 - 2108 s odděleným přívodem 21 2 505,- Kč

2948 hadice připojovací pro 2202 - 2208 s odděleným přívodem 21 1 764,- Kč

2949 hadice připojovací pro 2302 - 2304 s oddělitelným přívodem 21 2 025,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Středa, 12 Únor 2020 20:21