Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TRANSPORTNÍ VOZÍK REZONANCE MAG 2
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TRANSPORTNÍ VOZÍK REZONANCE MAG 2 Tisk Email

 

ZPĚT


Vozík pro magnetickou rezonanci

1) K?eslo pro p?epravu pacient? na magnetickou rezonanci MAG 2a
K?eslo transportn� pro magnetickou rezonanci je vyrobeno�z nemagnetick�ho materi�lu s povrchovou �pravou komaxit, barva b�l�. K?eslo je ur?eno pro p?evoz pacienta v nemocnic�ch, v interie?rech zdravotnicky?ch za?i?zeni? s maxima?lni?m sklonem 5� a bezbarie?rove?m prost?edi?, do m�stnosti s magnetickou rezonanc�. Pro p?epravu pacienta je v�dy zapot?ebi? druhe? osoby. V�klopn� podru?ky usnad?uj� n�stup a v�stup pacienta. ?aloun?n� u tohoto k?esla nen� z d?vodu hygieny. Sedac� a z�dov� d�l jsou z tvaroven�ho d?eva a p?ekli�ky v p?�rodn� barv?. P?edn� a zadn� kole?ka jsou s pln�m pl�t?m.
P?edn� kole?ka pevn�: pln�, pr?m?r 300 mm?.� Zadn� kole?ka oto?n�: pln� br�d?n�, pr?m?r 200 mm. Sed�k ��?ka: 46 cm, hloubka: 44 cm, v��ka: 51 cm.
Nosnost: 130 kg. Vn?j�� rozm?ry: �-60 x hl-110 x v-100 mm.

- K?eslo neni? ur?eno pro venkovni? pou�iti?.
- Na k?eslo je nutne? nasedat a vysedat v�dy bokem po vyklopeni? podru?ky.
- Nikdy nenecha?vejte nezabr�d?n� k?eslo s pacientem bez dozoru.
- Nikdy nestoupejte na podno�ku, hrozi? zran?ni? pacienta i obsluhy.
- Nikdy nestoupejte a nevystupujte z k?esla stoupnut�m na podno�ku
,

..m?�e doj�t k p?evrhnut� k?esla !
- K?eslo neni? ur?eno ke sprchova?ni? v koupelna?ch.

................................... > Cen�k <


2) K?eslo pro p?epravu pacient? na magnetickou rezonanci MAG 2b
K?eslo transportn� pro magnetickou rezonanci MAG 2b, je vyrobeno�z nemagnetick�ho materi�lu. K?eslo� je ur?en pro p?evoz pacient? v nemocnic�ch, provozech a ostatn�ch zdravotnick�ch za?�zen�ch do m�stnosti s magnetickou rezonanc�. Konstrukce k?esla v?etn? kole?ek a lo�isek je vyroben� z nerezov� nemagnetick� oceli. V�klopn� podru?ky a speci�ln� mechanismus podno�ky usnad?uj� n�stup a v�stup pacienta z voz�ku.

Kostra k?esla je celonerezov�. Je vybaveno sklopnou podp?rou nohou a op?rami p?edlokt�. Sed�k a op?ra jsou ?aloun?n�.
Z�kladna je osazena 4 nemagnetick�mi� kole?ky � 125 mm s brzdami.

Nosnost: 150 kg.
Rozm?ry: d-600 x �-540 x v-960 mm
Rozm?ry sed�ku: 450 x 450 mm
V��ka sed�ku: 540 mm

.............. > Cen�k < ..... NOV� V�ROBEK 2015 !

K?ESLO� TRANSPORTN͠ MAG 2 do m�stnosti s magnetickou rezonanc�

N�zev DPH Cena bez DPH
1) K?eslo pro p?epravu pacient? do m�stnosti s magnetickou rezonanc� MAG 2a) 21 16 460,- K?
2) K?eslo pro p?epravu pacient? do m�stnosti s magnetickou rezonanc� MAG 2b) 21 26 820,- K?> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 23:33