Home > NABÍDKA ZBOŽÍ SUŠIČKA LABORATORNÍ
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
SUŠIČKA LABORATORNÍ Tisk Email

 

ZPĚT


Prov�d�me odborn� servis UZ van v?etn? dod�vek n�hradn�ch d�l?.

Sušička = sušení p?edm?t? po ultrazvukov�m ?i�t?n�

Mechanick� nastaven� = ventil�tor, termostat, ?asova?

Z�kladn� nerezov� proveden� s mechanick�m ovl�d�n�m. Pracovn� ?�st tvo?� nerezov� v�lisek, na kter�m jsou� v�vody - otvory pro su�en� proudem tepl�ho vzduchu, unvnit? vany je ventil�tor. Laboratorn� su�i?ky se pou��vaj� od laborato?� a� po su�en� ne p?�li� t?�k�ch d�l?. Voliteln� sestava.

1) Su�i?ka K-12 LT

Image

- minim�ln� pracovn� rozm?ry d=315, �=285, v=135 mm
- proud?n� vzduchu ze v�ech stran zabezpe?uje ventil�tor
- oh?ev vzduchu topn�m t?lesem o v�konu 2100 W
- hlavn� vyp�na?
- mechanick� ?asova? 0-15 min / st�l� chod
- mechanick� termostat 25 - 120�C
- nap�jen� 230V/ 50 Hz

.......--................. > Cen�k <


2) Su�i?ka K-25 LT- minim�ln� pracovn� rozm?ry d=490, �=285, v=210 mm
- proud?n� vzduchu ze v�ech stran zabezpe?uj� dva ventil�tory
- oh?ev vzduchu topn�m t?lesem o v�konu 2 x 2100 W
- hlavn� vyp�na?
- mechanick� ?asova? 0-15 min / st�l� chod
- mechanick� termostat 25 - 120�C
- nap�jen� 380V/ 50 Hz

......................... > Cen�k <


3) Su�i?ka K-40 LT
- minim�ln� pracovn� rozm?ry d-530, �=340, v=210 mm
- proud?n� vzduchu ze v�ech stran zabezpe?uj�
..dva ventil�tory
- oh?ev vzduchu topn�m t?lesem o v�konu 2 x 2100 W
- hlavn� vyp�na?
- mechanick� ?asova? 0-15 min / st�l� chod
- mechanick� termostat 25 - 120�C
- nap�jen� 380V/ 50 Hz

......................... > Cen�k <


N�vod na su�i?ku (kliknout na): Image


Kombinace: odma�t?n�, oplach, su�en� sou?�stek

?ist�c� sestava:

2x vana +1x su�i?ka 10 litr?:

A) vana bez ultrazvuku - odma�t?n�
B) vana bez ultrazvuku - oplach
C) vana bez ultrazvuku - lamin�rn� su�i?ka K-12 LT
....(ventil�tor, oh?ev, ?asova?)

Celkov� cena je sou?et 3 polo�ek.


.................. > Cen�k <Laboratorn� su��c� vana (sestava) pro K-12 LE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

?ist�c� sestava:

2x Ultrazvukov� vana + 1x su�i?ka 25 litr?:

A) Ultrazvukov� vana - odma�t?n�
B) Ultrazvukov� vana - oplach
C) vana bez UZ - lamin�rn� su�i?ka K-25 LT
....(ventil�tor, oh?ev, ?asova?)

Celkov� cena je sou?et 3 polo�ek.


................. > Cen�k <

Su�i?ka sou?�stek mechanick� ovl�d�n�
Proveden� su�i?ky
Typ Ovl�d�n� Objem v litrech Pracovn�
rozm?ry
mm
V�pus? V��ka vnit?n�
(mm)
Oh?ev (W)
UZ v�kon
(W)

Mechanicky ovl�d�n�
?asova?em
0-15 min / ?
termostat 30-80�C
celonerezov� proveden�

12 mech.?as.term 14 315x285x180 NE 155 1400 NE
25 mech.?as.term 25 490x285x210 NE 180
1400 NE
40 mech.?as.term 40 530x340x260 NE 230 1400 NE

.................................................................. > Cen�k <

Ko� pro su�i?ku

Celonerezov�
proveden� ko�e

k12 ko� pro K-12 LT
290x260x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k25 ko� pro K-25 LT
450x260x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k40 ko� pro K-40 LT
510x320x60 S�?ovina oko 6x6 mm

Ko�e nerezov� do su�i?ky


Ko� K-12, nerezov� ko� pro su��c� vanu typu K-12 LT

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 290x260x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Ko� K-25, nerezov� ko� pro su��c� vanu typu K-25 LT

...................... > Cen�k <


Ko� K-40, nerezov� ko� pro su��c� vany typu K-40 LT

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 580x140x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Nerezov� ko�e po�adovan�ch rozm?r? - ATYP - V�m vyrob�me dle Va�eho po�adavku.


Su�i?ky
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce ImageCeny jsou v?etn? v�ka, bez ko��ku


N�zev...................... Ovl�d�n� DPH Cena bez DPH

Su�i?ka s lamin�rn�m proud?n�m, typ:� K-LT

1) Su�i?ka K-12 LT, lamin�rn� proud?n� 21 27 300,- K?
2) Su�i?ka K-25 LT, lamin�rn� proud?n� 21 39 900,- K?
3) Su�i?ka K-40 LT, lamin�rn� proud?n� 21 45 900,- K?

...Nerezov� ko�e pro su�i?ky, nerezov� s�?ovina, oka 6x6 mm

4) Ko�-12 ko� pro typ: 12 K-LT� � � � � � ��� rozm?r: 290 x 260 x 60 mm 21 1 020,- K?
5 Ko�-25 ko� pro typ: 25 K-LT � � � � � ���� rozm?r: 450 x 260 x 60 mm 21 1 950,- K?
6) Ko�-40
ko� pro typ: 40 K-LT� � � � � � ��� rozm?r: 510 x 320 x 60 mm 21 2 100,- K?...

Atypick� rozm?ry su�i?ek - na po��d�n� V�m za�leme cenu.


> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 22:42