Home > NABÍDKA ZBOŽÍ ULTRAZVUKOVÁ VANA SEPARACE OLEJE
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
ULTRAZVUKOVÁ VANA SEPARACE OLEJE Tisk Email

 

ZP?T


Prov�d�me odborn� servis UZ van v?etn? dod�vek n�hradn�ch d�l?.

UZ vana PR?MYSLOV�: �

Ultrazvukov� ?isti?ky s p?�pravou na olejov� separ�tor

Mechanick� ovl�d�n�

Jedn� se o ultrazvukov� vany v pr?myslov�m nerezov�m proveden� s mechanick�m nebo elektronick�m ovl�d�n�m. Tyto ultrazvukov� vany maj� p?�pravu pro napojen� na separa?n� komoru, v kter� se odd?luj� ropn� produkty od ?ist�c� l�zn?. Pracovn� ?�st tvo?� sva?ovan� nerezov� n�doba, na kter� jsou p?�mo lepeny ultrazvukov� m?ni?e � z�?i?e. Z jedn� strany n�doby jsou otvory pomoc� kter�ch se realizuje p?est?ikov�n� hladiny po napojen� na separa?n� komoru. Z druh� protilehl� ?�sti je p?epad kter�m p?et�k� ne?istota a oleje z hladiny do separa?n� komory. Samotn� propojen� se separa?n� komorou se v?t�inou realizuje pomoc� flexibiln�ch hadic. Ve spodn� ?�sti vany se nach�z� ultrazvukov� gener�tor. Tato verze se vyu��v� hlavn? v p?�pad? odma�?ov�n� mal�ho mno�stv� d�l? s vysok�m po�adavkem na ?istotu odma�t?n�.� Pr?myslov� ultrazvukov� vany jsou vhodn� do nep?etr�it�ch provoz? a provoz?, kde se ?ist� t?��� a objemn?j�� d�ly.

Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-12 IMOS nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 200 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 315x285x180
- v��ka hladiny - 160 mm
- objem - 13,5 l
- v�pus? 1/2"

........................................ > Cen�k <

...

Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-17 IMOS nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 350 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 600x150x220
- v��ka hladiny - 200 mm
- objem - 18 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-25 IMOS nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 400 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 490x285x210
- v��ka hladiny - 190 mm
- objem - 24 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-50 IMOS nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 650 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x315
- v��ka hladiny - 280 mm
- objem - 54 l
- v�pus? 3/4"

........................... > Cen�k <


N�vod na UZ pr?myslov� vany (kliknout na):Image

Ko� pro ultrazvukovou ?isti?ku

Celonerezov� proveden� ko�e

k 12 ko� pro K-12 290x260x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 17 ko� pro K-17 580x140x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 25
ko� pro K-25 450x0x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 40 ko� pro K-50 510x320x60 S�?ovina oko 6x6 mm

Ko�e nerezov� do UZ vany s p?�pravou pro olejov� separ�tor


Ko� K-12, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-12

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 290x260x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Ko� K-17, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-17

Image- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 580x140x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Ko� K-25, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-25

...................... > Cen�k <


Ko� K-50, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vany typu� K-50

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 580x140x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Nerezov� ko�e po�adovan�ch rozm?r? - ATYP - V�m vyrob�me dle Va�eho po�adavku.


ULTRAZVUKOV� ?ISTI?KY S P?�PRAVOU NA OLEJOV� SEPAR�TOR
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce Image

Ceny jsou v?etn? v�ka, bez ko��ku


N�zev...................... Ovl�d�n� DPH Cena bez DPH

PR?MYSLOV� UZ VANA mechanick� ovl�d�n�m, olejov� separ�tor, IMOS

1) UZ VANA K-12 IMOS mechanick� ?asova? a termostat 21 36 300,- K?
2 UZ VANA K-17 IMOS mechanick� ?asova? a termostat 21 40 300,- K?
3) UZ VANA K-25 IMOS mechanick� ?asova? a termostat 21 53 500,- K?
4) UZ VANA K-50 IMOS mechanick� ?asova? a termostat 21 72 400,- K?

...



Nerezov� ko�e pro ultrazvukov� ?isti?ky, nerezov� s�?ovina, oka 6x6 mm

5) Ko�-12 ko� pro typ: 12 � � � � � � �� � � rozm?r: 290 x 260 x 60 mm 21 1 020,- K?
6) Ko�-17 ko� pro typ: 17 � � � � � � � � �� rozm?r: 580 x 140 x 60 mm 21 1 200,- K?
7) Ko�-25 ko� pro typ: 25���� � � � � � � �� rozm?r: 450 x 260 x 60 mm 21 1 950,- K?
8) Ko�-50
ko� pro typ: 50 � � � � � � � � �� rozm?r: 510 x 320 x 60 mm 21 2 100,- K?



...

Atypick� rozm?ry ultrazvukov�ch ?isti?ek - na po��d�n� V� za�leme cenovou kalkulaci


> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 21:32