Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TRANSFUZNÍ INFUZNÍ KŘESLO
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TRANSFUZNÍ INFUZNÍ KŘESLO Tisk Email

 

ZPĚT


Křeslo infuzní, trasfůzní, odběrové

0) K?eslo odb?rov� trasf�zn�, typ 0

Odb?rov� k?eslo s pevnou v��kou,
trasf�zn� k?eslo.

..............> Cen�k <

Kliknout na:
VZORN�K BAREV POLSTROV�N� A KONSTRUKCE
Specifikace:
� po?et polstrovan�ch segment? 3
� pevn� v��ka 50 cm
� ��?ka 65 cm�� � d�lka 180 cm
� bez �stn�ho otvoru
� z�dov� ?�st nastaviteln� nahoru a dolu plynovou vzp?rou
� poloha nohou nastaviteln� manu�ln?
� sn�mateln� omyvateln� inf�zn� podp?ry rukou
...staviteln� ve v�ech sm?rech
� podhlavn�k pro pohodln� podlo�en� hlavy
� v�lec na 2ks kole?k�ch
� k?eslo omyvateln� a dezinfikovateln�, ko�enka ur?en� do ...zdravotnictv�
� nosnost 200 kg� � hmotnost 60 kg

.............> Cen�k <


1) K?eslo transf�zn� infuzn� T-1

Rozm?ry k?esla: 195 x 65 cm, 3-d�ln�

Sestava obsahuje:
� z�dov� ?�st nastaviteln� nahoru a dolu plynovou vzp?rou
� poloha nohou nastaviteln� plynovou vzp?rou
� standardn� pevn� v��ka 60 cm, v��ku lze zm?nit dle p?�n� z�kazn�ka bez p?�platku
� odn�mateln� podru?ky

Voliteln� p?�slu�enstv�:
� kole?ka 4ks (z toho 2 brzd�c�)
� inf�zn� stojan
� n�stupn� schodek

Kliknout na:
VZORN�K BAREV POLSTROV�N� A KONSTRUKCE


....................................> Cen�k <......Doprod�no 12/2018


2) K?eslo transf�zn� infuzn� T-2
Rozm?ry k?esla: 195 x 65 cm, 3-d�ln�

Sestava obsahuje:
� z�dov� ?�st nastaviteln� nahoru a dolu plynovou vzp?rou
� poloha nohou nastaviteln� plynovou vzp?rou
� standardn� pevn� v��ka 60 cm, v��ka dle p?�n�
� odn�mateln� podru?ky

Voliteln� p?�slu�enstv�:
� kole?ka 4ks (z toho 2 brzd�c�) - viz pol. ?. 3)
� inf�zn� stojan
� n�stupn� schodek

.....................> Cen�k <

.
Realizace 3/2017, 5/2017, 9/2017 Nemocnice Nov� Ji?�n

.................> Cen�k <

Kliknout na:
VZORN�K BAREV POLSTROV�N� A KONSTRUKCE


.................N�stupn� schodek

....

3) K?eslo transf�zn� infuzn� T-3

Rozm?ry k?esla: 195 x 55 cm, 3-d�ln�
Sestava obsahuje:
� elektricky nastaviteln� v��ka 53 - 90 cm
� elektricky nastaviteln� z�dov� ?�st
� elektricky nastaviteln� poloha nohou
� ru?n� ovlada? elektromotoru...........................-->
� odn�mateln� podru?ky

Voliteln� p?�slu�enstv�:
� kole?ka 4ks (z toho 2 brzd�c�)
� infuzn� stojan
� no�n� ovl�d�n� pohyb?
� n�stupn� schodek

 

......................> Cen�k <

Kliknout na:
VZORN�K BAREV POLSTROV�N� A KONSTRUKCE


.........................No�n� ovlada? pohyb?

...

4) K?eslo transf�zn� odb?rov� T-4
 Je konstruk?n? vy?e�en� tak, �e usedne-li z�kazn�k do k?esla v z�kladn� poloze a op?e-li se z�dy o op?radlo, sta?� prov�st ped�lem odji�t?n� polohy a cel� k?eslo i se sed�c�m ?lov?kem obsluha lehce sklop� do libovoln�, a� t�m?? vodorovn� polohy. A to d�ky tomu, �e se d�l?� v�hy t?la p?sob�c� na jednotliv� ?aloun?n� prvky pota�en� omyvatelnou ko�enkou pomoc� p�kov�ch p?evod? vz�jemn? ru��.

.... .........VZORN�K

................> Cen�k <

?aloun?n� loketn� op?rky jsou dostate?n? velk� a v��kov? nastaviteln�, jak je patrn� z obr�zku. Barvu ?aloun?n� k?esla je mo�no vybrat z 24 odst�n? dle vzorn�ku. K?eslo je opat?eno dv?ma p�ry oto?n�ch pogumovan�ch pojezdov�ch kole?ek o pr?m?ru 100 mm, z ?eho� zadn� p�r je brzd?n�. Lze k n?mu doobjednat p?tid�lnou soupravu frot� potah - na dotaz.
Rozm?ry: max. d�lka 170 cm, max. v��ka 120 cm, vn?j�� ��?ka 75 cm, v��ka sedu 55 cm. Hmotnost: 24 kg.

5) K?eslo transf�zn� odb?rov� T-5


Rozm?ry:
max. d�lka 170 cm
max. v��ka 120 cm
vn?j�� ��?ka 75 cm
v��ka sedu 55 cm

Hmotnost: 24kg

.... ...........VZORN�K . .

................> Cen�k <

Je konstruk?n? vy?e�en� tak, �e usedne-li z�kazn�k do k?esla v z�kladn� poloze a op?e-li se z�dy o op?radlo, sta?� prov�st ped�lem odji�t?n� polohy a cel� k?eslo i se sed�c�m pacientem obsluha lehce sklop� do libovoln�, a� t�m?? vodorovn� polohy. D�l?� v�hy t?la p?sob�c� na jednotliv� ?aloun?n� prvky pomoc� p�kov�ch p?evod? vz�jemn? ru��. Loketn� op?rky jsou nez�visle polohovateln�. Barvu ?aloun?n� je mo�no vybrat z 24 odst�n? dle vzorn�ku. Teleskopick� dr��k inf�ze je mo�n� dle pot?eby p?ipevnit na pravou ?i na levou stranu.

K?ESLO TRANSFUZN� A INFUZN�, ODB?ROV�

N�zev DPH Cena bez DPH
0) Odb?rov� transf�zn� k?eslo typ 0, 2x pojezdov� kole?ka 21 25 000,- K?
1) Tansf�zn� infuzn� k?eslo T-1, 2x pojezdov� kole?ka...Doprod�no 12/2018 21 27 500,- K?
2) Tranfuzn� infuzn� k?eslo T-2, 2x pojezdov� kole?ka
21 28 720,- K?
3) Tranfuzn� infuzn� k?eslo T-3, 2x pojezdov� kole?ka 21 46 720,- K?

Voliteln� p?�slu�enstv� pro typ O, T-1, T-2, T-3N�stupn� schodek 21 1 490,- K?

Kole?ka 4ks (z toho 2 brzd�c�) 21 3 390,- K?

Infuzn� stojan 21 2 490,- K?

No�n� ovl�d�n� elektromotoru 21 2 190,- K?

...
....
4) Tansf�zn� infuzn� k?eslo T-4 21 21 980,- K?
5) Tansf�zn� infuzn� k?eslo T-5 21 22 290,- K?> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 23:26