Home > NABÍDKA ZBOŽÍ CYRUSOVA, BURKEROVA KOMŮRKA A DALŠÍ
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
CYRUSOVA, BURKEROVA KOMŮRKA A DALŠÍ Tisk Email

 


Počítací komůrky

Cyrusova komůrka, Bürker, Thom, Nageotte, Neubauer, Fuchs-Rosenthal, Malassez, McMaster a další počítací komůrkyImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Komůrka počítací, s pacičkami.

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, červených a bílých krvinek, krevních destiček.

V mikrobiologii, buněčných kulturách a v mnoha aplikacích, které vyžadují používání buněčných roztoků, je nutné určit koncentraci buněk. Často je možné určit hustotu buněk v roztoku spektrofotometricky, ale tento postup neumožňuje hodnocení životaschopnosti buněk a nerozeznává typ buněk. Zařízení používané pro počítání buněk se nazývá počítací komůrka.

.................................... > Ceník <

Návod - počítání krvinek: Image


Pro přípravu počítací komůrky je pečlivě vyčistit povrch komůrky a krycí sklo komůrky.

Krycí sklíčka pro počítací komůrky jsou speciálně vyráběna hrubší než pro mikroskopy, protože musí být dostatečně pevná k překonání povrchového napětí kapky kapaliny. Krycí sklíčko je umístěno na počítací povrch před nanesením buněčného roztoku. Roztok je nanesen do jedné z prohlubní pomocí Pasteurovy nebo jiné pipety. Oblast pod krycím sklíčkem je naplněna pomocí kapilární elevace. Mělo by se nanést takové množství kapaliny, aby byl zrcadlový povrch zakryt. Poté se naplněná počítací komůrka umístí pod mikroskop a počítací mřížka se umístí do ohniska.

Je nezbytné být velice opatrný u objektivů s vysokým výkonem, protože počítací komůrka je mnohem tlustší, než klasické krycí sklo. Komůrka nebo objektiv mikroskopu mohou být poškozeny, jestliže uživatel není dostatečně opatrný. Jedna celá mřížka na standardních hemacytometrech (podle Neubauera) může být pozorována 40 krát (4 krát fakticky). Hlavní dělení rozdělují mřížku na 9 velkých čtverců. Každý čtverec má povrch o velikosti 1 mm2 a hloubka komůrky je 0,1 mm. Tudíž celá počítací mřížka leží pod objemem 0,9 mm3. Buněčný roztok musí být dostatečně naředěn, aby se buňky na mřížce nepřekrývaly a měly by být rovnoměrně rozloženy. Pro provedení měření určete potřebné zvětšení pro rozpoznání žádaného typu buňky.

Nyní systematicky počítejte buňky ve vybraných čtvercích tak, aby celkový počet byl 100 buněk nebo podobně (počet buněk potřebných pro statisticky významný výpočet). Pro velké buňky je toto míněno pro počítání ve čtyřech velkých rohových čtvercích a jednom prostředním. Pro husté roztoky malých buněk se mají počítat buňky ve čtyřech rohových 1/25 mm2 plus prostřední čtverec v centrálním čtverci. Vždy rozhodněte o konkrétním počítání, abyste se vyvarovali chyby.
Pro překrývající se buňky počítejte buňku "do počtu", jestliže se překrývá horní nebo pravá část a "mimo počet", jestliže se překrývá spodní nebo levá část. Dále je popsáno počítání buněk při použití hemocytometru. Abychom dostali finální počet buněk/ml, nejdříve vydělíme celkový počet číslem 0,1 mm (hloubka komůrky) a potom vydělíme výsledek celkovou plochou, na které jsme počítali. Například, jestliže jste spočítali 125 buněk na každém velkém rohovém čtverci plus ve středu, vydělte 125 číslem 0,1 a poté výsledek vydělte 5 mm2 (celková oblast počítání, každý velký čtverec má 1 mm2). 125/0,1 = 1250. 1250/5 = 250 buněk/ mm3.
V jednom ml je 1000 mm3, takže spočítáte 250 000 buněk/ ml. Občas budete potřebovat zředit buněčný roztok, abyste dostali hustotu buněk potřebnou pro počítání. V tomto případě budete muset vynásobit váš výsledek rozřeďovacím faktorem.

Návod na použití - English: Image.................................... > Ceník <Hloubky počítacích komůrek:

Cyrusova komůrka 1.............................................................0,1 mm
Cyrusova komůrka 2.............................................................0,05 mm

Bürkerova komůrka...............................................................0,1 mm
Bürkerova - Türkova komůrka...............................................0,1 mm

Fuchs-Rosenthalova komůrka CE.........................................0,2 mm
Nageottova komůrka..............................................................0,5 mm

Thomova komůrka CE.............................................................0,1 mm
Thomova - Neu komůrka CE, dvojité dělení síta.....................0,1 mm

Neubauerova komůrka CE........................................................0,1 mm
Neubauerova-improved komůrka CE........................................0,1 mm
Neubauerova-improved komůrka CE Petroff, dvojité dělění síta...0,01 mm
Neubauerova-improved komůrka CE Petroff, dvojité dělění síta...0,02 mm

Malassez komůrka...................................................................0,2 mm
McMaster 3-dílná komůrka pro parazitologii............................1,5 mm
McMaster 2-dílná komůrka pro parazitologii............................1,5 mm

Volitelné komůrky:
s přítlačnými pacičkami nebo
bez paciček

Volitelné provedení komůrky:
světlé provedení = bright line (jasná linie), nebo
tmavé provedení = dark line


1) Cyrusova komůrka 1

Image1) Hloubka: 0,1 mm, plocha 100 mm2. Objem 0,01 ml (10x10x0,1 mm)

1a) Označení Cyrusove komůrky výrobním číslem pro možnou kalibraci, cena: 690,- Kč+21% DPH.

Image

 

 

 

 

Dělení:
1/16 mm2....250x250 mikrometrů
1/32 mm2....250x125 mikrometrů
1/64 mm2....125x125 mikrometrů

 

.................. > Ceník <

Návod na použití - Cyrus 1:Image................Vysvětlení pojmů rytá, leptaná:.Image

2) Cyrusova komůrka 2

Image

Hloubka: 0,05 mm, plocha 100 mm2.
1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400 mm2, objem komůrky 5 mm3. Vhodné pro hodnocení aktivovaného kalu - pro malé objekty.

Dělení:
1/25 mm2.......200 x 200 mikrometrů
1/50 mm2.......100 x 200 mikrometrů
1/100 mm2.....100 x 100 mikrometrů.................................... > Ceník <
1/200 mm2.......50 x 100 mikrometrů
1/400 mm2.........50 x 50 mikrometrů

3) Bürkerova komůrka

Image

Hloubka: 0,1 mm, dělení 1/25 mm2, plocha 1/400 mm2.
Dvě políčka měřící, jedno je nahoře a druhé pod ním, políčko má 3x3mm, je rozrastrované. Lepší odečet na čáře - na hraně.

.............................. > Ceník <

 

 

Image

...........................Počítání buněk: Image

12) Objektivový mikrometr pro mikroskop, stereomikroskop

 

 

 

 

 

12) Objektivový mikrometr 1 mm / 100.........1 mm je rozdělen na 100 dílků
12a) Objektivový mikrometr 2 mm / 200.......2 mm jsou rozděleny na 200 dílků
12b)
Objektivový mikrometr 3 mm / 300.......3 mm jsou rozděleny na 300 dílků.................... > Ceník <
12c)
Objektivový mikrometr 4 mm / 400.......4 mm jsou rozděleny na 400 dílků
12d)
Objektivový mikrometr 5 mm / 500.......5 mm je rozděleno na 500 dílků

12e) Označení mikrometru výrobním číslem pro možnou kalibraci, cena: 690,- Kč+21% DPH.


Katalog výrobceImage
V katalogu
jsou podrobně vyobrazeny komůrky s vysvělením světlého a tmavého provedení (bright line a dark line).

CYRUSOVA KOMŮRKA I., II.
BÜRKEROVA KOMŮRKA A DALŠÍ TYPY KOMŮREK
OBJEKTIVOVÝ MIKROMETR


Název DPH Cena bez DPH
1) Cyrusova komůrka I. 0,1 mm, s pery
21 7 920,- Kč
1a) Provedení výrobního čísla na Cyrusovu komůrku pro možnou kalibraci 21 690,- Kč
1b) Krycí sklíčka, 32 x 24 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč.....
2) Cyrusova komůrka II. 0,05 mm, s pery 21 7 920,- Kč
2a) Krycí sklíčka, 32 x 24 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč.....
3) Bürkerova komůrka CE s pery 21 3 860,- Kč
3a) Krycí sklíčko 22 x 22 x 0,7 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21
66,- Kč
3b) Krycí sklíčko 20 x 26 x 0,4 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 77,- Kč
3c) Krycí sklíčko 30 x 30 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21
137,- Kč.....
4) Bürkerova-Tüerkova komůrka CE s pery 21 3 720,- Kč
5) Fuchs - Rosenthalova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč
6) Nageottova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč.....
7) Thomova komůrka CE s pery 21 3 460,- Kč
7a) Thomova - Neu komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč.....
8) Neubauerova komůrka CE hloubka 0,1 mm s pery 21 3 820,- Kč
8a) Neubauerova-improved komůrka CE hloubka 0,1 mm s pery 21 4 180,- Kč
8b) Neubauerova komůrka, dvojité dělení síta hloubka 0,01 mm Petroff, bez paciček 21 4 420,- Kč
8c) Neubauerova komůrka, dvojité dělení síta hloubka 0,02 mm Petroff, bez paciček 21 4 420,- Kč
8e) Krycí skíčka na Neubauerovu komůrku 20 x 26 x 0,4 mm cena za 1 ks, min. 20 ks
21 86,- Kč...
9) Malassezova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč
10) Mc Masterrova komůrka 3-dílná CE s pery 21 8 720,- Kč
10a) Krycí sklíčko na Mc Masterrova komůrku 3-dílnou, 80x18 mm, 3x rastr 10×10mm 21 4 540,- Kč
11) Mc Masterrova komůrka 2-dílná CE bez per 21 7 620,- Kč.....
12) Objektivový mikrometr 1 mm / 100....1 mm je rozdělen na 100 dílků
21 1 860,- Kč
12a) Objektivový mikrometr 2 mm / 200....2 mm jsou rozděleny na 200 dílků 21 1 960,- Kč
12b) Objektivový mikrometr 3 mm / 300....3 mm jsou rozděleny na 300 dílků 21 2 120,- Kč
12c) Objektivový mikrometr 4 mm / 400....4 mm jsou rozděleny na 400 dílků 21 2 320,- Kč
12d) Objektivový mikrometr 5 mm / 500....5 mm je rozděleno na 500 dílků
21 2 520,- Kč
12e) Provedení výrobního čísla na mikrometr pro možnou kalibraci 21 690,- Kč> nahoru <

Počítací komůrky

Cyrusova komůrka, Bürker, Thom, Nageotte, Neubauer, Fuchs-Rosenthal, Malassez, McMaster a další počítací komůrkyImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Komůrka počítací, s pacičkami.

Pro počítání živých a mrtvých mikroorganismů, červených a bílých krvinek, krevních destiček.

V mikrobiologii, buněčných kulturách a v mnoha aplikacích, které vyžadují používání buněčných roztoků, je nutné určit koncentraci buněk. Často je možné určit hustotu buněk v roztoku spektrofotometricky, ale tento postup neumožňuje hodnocení životaschopnosti buněk a nerozeznává typ buněk. Zařízení používané pro počítání buněk se nazývá počítací komůrka.

.................................... > Ceník <

Návod - počítání krvinek: Image


Pro přípravu počítací komůrky je pečlivě vyčistit povrch komůrky a krycí sklo komůrky.

Krycí sklíčka pro počítací komůrky jsou speciálně vyráběna hrubší než pro mikroskopy, protože musí být dostatečně pevná k překonání povrchového napětí kapky kapaliny. Krycí sklíčko je umístěno na počítací povrch před nanesením buněčného roztoku. Roztok je nanesen do jedné z prohlubní pomocí Pasteurovy nebo jiné pipety. Oblast pod krycím sklíčkem je naplněna pomocí kapilární elevace. Mělo by se nanést takové množství kapaliny, aby byl zrcadlový povrch zakryt. Poté se naplněná počítací komůrka umístí pod mikroskop a počítací mřížka se umístí do ohniska.

Je nezbytné být velice opatrný u objektivů s vysokým výkonem, protože počítací komůrka je mnohem tlustší, než klasické krycí sklo. Komůrka nebo objektiv mikroskopu mohou být poškozeny, jestliže uživatel není dostatečně opatrný. Jedna celá mřížka na standardních hemacytometrech (podle Neubauera) může být pozorována 40 krát (4 krát fakticky). Hlavní dělení rozdělují mřížku na 9 velkých čtverců. Každý čtverec má povrch o velikosti 1 mm2 a hloubka komůrky je 0,1 mm. Tudíž celá počítací mřížka leží pod objemem 0,9 mm3. Buněčný roztok musí být dostatečně naředěn, aby se buňky na mřížce nepřekrývaly a měly by být rovnoměrně rozloženy. Pro provedení měření určete potřebné zvětšení pro rozpoznání žádaného typu buňky.

Nyní systematicky počítejte buňky ve vybraných čtvercích tak, aby celkový počet byl 100 buněk nebo podobně (počet buněk potřebných pro statisticky významný výpočet). Pro velké buňky je toto míněno pro počítání ve čtyřech velkých rohových čtvercích a jednom prostředním. Pro husté roztoky malých buněk se mají počítat buňky ve čtyřech rohových 1/25 mm2 plus prostřední čtverec v centrálním čtverci. Vždy rozhodněte o konkrétním počítání, abyste se vyvarovali chyby.
Pro překrývající se buňky počítejte buňku "do počtu", jestliže se překrývá horní nebo pravá část a "mimo počet", jestliže se překrývá spodní nebo levá část. Dále je popsáno počítání buněk při použití hemocytometru. Abychom dostali finální počet buněk/ml, nejdříve vydělíme celkový počet číslem 0,1 mm (hloubka komůrky) a potom vydělíme výsledek celkovou plochou, na které jsme počítali. Například, jestliže jste spočítali 125 buněk na každém velkém rohovém čtverci plus ve středu, vydělte 125 číslem 0,1 a poté výsledek vydělte 5 mm2 (celková oblast počítání, každý velký čtverec má 1 mm2). 125/0,1 = 1250. 1250/5 = 250 buněk/ mm3.
V jednom ml je 1000 mm3, takže spočítáte 250 000 buněk/ ml. Občas budete potřebovat zředit buněčný roztok, abyste dostali hustotu buněk potřebnou pro počítání. V tomto případě budete muset vynásobit váš výsledek rozřeďovacím faktorem.

Návod na použití - English: Image.................................... > Ceník <Hloubky počítacích komůrek:

Cyrusova komůrka 1.............................................................0,1 mm
Cyrusova komůrka 2.............................................................0,05 mm

Bürkerova komůrka...............................................................0,1 mm
Bürkerova - Türkova komůrka...............................................0,1 mm

Fuchs-Rosenthalova komůrka CE.........................................0,2 mm
Nageottova komůrka..............................................................0,5 mm

Thomova komůrka CE.............................................................0,1 mm
Thomova - Neu komůrka CE, dvojité dělení síta.....................0,1 mm

Neubauerova komůrka CE........................................................0,1 mm
Neubauerova-improved komůrka CE........................................0,1 mm
Neubauerova-improved komůrka CE Petroff, dvojité dělění síta...0,01 mm
Neubauerova-improved komůrka CE Petroff, dvojité dělění síta...0,02 mm

Malassez komůrka...................................................................0,2 mm
McMaster 3-dílná komůrka pro parazitologii............................1,5 mm
McMaster 2-dílná komůrka pro parazitologii............................1,5 mm

Volitelné komůrky:
s přítlačnými pacičkami nebo
bez paciček

Volitelné provedení komůrky:
světlé provedení = bright line (jasná linie), nebo
tmavé provedení = dark line


1) Cyrusova komůrka 1

Image1) Hloubka: 0,1 mm, plocha 100 mm2. Objem 0,01 ml (10x10x0,1 mm)

1a) Označení Cyrusove komůrky výrobním číslem pro možnou kalibraci, cena: 690,- Kč+21% DPH.

 

Image

 

 

 

 

Dělení:
1/16 mm2....250x250 mikrometrů
1/32 mm2....250x125 mikrometrů
1/64 mm2....125x125 mikrometrů

 

.............. > Ceník <

Návod na použití - Cyrus 1:Image................Vysvětlení pojmů rytá, leptaná:.Image

2) Cyrusova komůrka 2

Image

Hloubka: 0,05 mm, plocha 100 mm2.
1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400 mm2, objem komůrky 5 mm3. Vhodné pro hodnocení aktivovaného kalu - pro malé objekty.

Dělení:
1/25 mm2.......200 x 200 mikrometrů
1/50 mm2.......100 x 200 mikrometrů
1/100 mm2.....100 x 100 mikrometrů.................................... > Ceník <
1/200 mm2.......50 x 100 mikrometrů
1/400 mm2.........50 x 50 mikrometrů

3) Bürkerova komůrka

Image

Hloubka: 0,1 mm, dělení 1/25 mm2, plocha 1/400 mm2.
Dvě políčka měřící, jedno je nahoře a druhé pod ním, políčko má 3x3mm, je rozrastrované. Lepší odečet na čáře - na hraně.

.............................. > Ceník <

 

 

Image

...........................Počítání buněk: Image

12) Objektivový mikrometr pro mikroskop, stereomikroskop

 

 

 

 

 

12) Objektivový mikrometr 1 mm / 100.........1 mm je rozdělen na 100 dílků
12a) Objektivový mikrometr 2 mm / 200.......2 mm jsou rozděleny na 200 dílků
12b)
Objektivový mikrometr 3 mm / 300.......3 mm jsou rozděleny na 300 dílků.................... > Ceník <
12c)
Objektivový mikrometr 4 mm / 400.......4 mm jsou rozděleny na 400 dílků
12d)
Objektivový mikrometr 5 mm / 500.......5 mm je rozděleno na 500 dílků

12e) Označení mikrometru výrobním číslem pro možnou kalibraci, cena: 690,- Kč+21% DPH.


Katalog výrobceImage
V katalogu
jsou podrobně vyobrazeny komůrky s vysvělením světlého a tmavého provedení (bright line a dark line).

CYRUSOVA KOMŮRKA I., II.
BÜRKEROVA KOMŮRKA A DALŠÍ TYPY KOMŮREK
OBJEKTIVOVÝ MIKROMETR


Název DPH Cena bez DPH
1) Cyrusova komůrka I. 0,1 mm, s pery
21 7 920,- Kč
1a) Provedení výrobního čísla na Cyrusovu komůrku pro možnou kalibraci 21 690,- Kč
1b) Krycí sklíčka, 32 x 24 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč.....
2) Cyrusova komůrka II. 0,05 mm, s pery 21 7 920,- Kč
2a) Krycí sklíčka, 32 x 24 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 116,- Kč.....
3) Bürkerova komůrka CE s pery 21 3 860,- Kč
3a) Krycí sklíčko 22 x 22 x 0,7 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21
66,- Kč
3b) Krycí sklíčko 20 x 26 x 0,4 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21 77,- Kč
3c) Krycí sklíčko 30 x 30 x 0,5 mm, cena za 1 ks, min. množství 20 ks 21
137,- Kč.....
4) Bürkerova-Tüerkova komůrka CE s pery 21 3 720,- Kč
5) Fuchs - Rosenthalova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč
6) Nageottova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč.....
7) Thomova komůrka CE s pery 21 3 460,- Kč
7a) Thomova - Neu komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč.....
8) Neubauerova komůrka CE hloubka 0,1 mm s pery 21 3 820,- Kč
8a) Neubauerova-improved komůrka CE hloubka 0,1 mm s pery 21 4 180,- Kč
8b) Neubauerova komůrka, dvojité dělení síta hloubka 0,01 mm Petroff, bez paciček 21 4 420,- Kč
8c) Neubauerova komůrka, dvojité dělení síta hloubka 0,02 mm Petroff, bez paciček 21 4 420,- Kč
8e) Krycí skíčka na Neubauerovu komůrku 20 x 26 x 0,4 mm cena za 1 ks, min. 20 ks
21 86,- Kč...
9) Malassezova komůrka CE s pery 21 3 820,- Kč
10) Mc Masterrova komůrka 3-dílná CE s pery 21 8 720,- Kč
10a) Krycí sklíčko na Mc Masterrova komůrku 3-dílnou, 80x18 mm, 3x rastr 10×10mm 21 4 540,- Kč
11) Mc Masterrova komůrka 2-dílná CE bez per 21 7 620,- Kč.....
12) Objektivový mikrometr 1 mm / 100....1 mm je rozdělen na 100 dílků
21 1 860,- Kč
12a) Objektivový mikrometr 2 mm / 200....2 mm jsou rozděleny na 200 dílků 21 1 960,- Kč
12b) Objektivový mikrometr 3 mm / 300....3 mm jsou rozděleny na 300 dílků 21 2 120,- Kč
12c) Objektivový mikrometr 4 mm / 400....4 mm jsou rozděleny na 400 dílků 21 2 320,- Kč
12d) Objektivový mikrometr 5 mm / 500....5 mm je rozděleno na 500 dílků
21 2 520,- Kč
12e) Provedení výrobního čísla na mikrometr pro možnou kalibraci 21 690,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 03 Únor 2020 22:12