Home > NABÍDKA ZBOŽÍ LAMINÁRNÍ BOX TŘÍDY II.
18 | 02 | 2020
LAMINÁRNÍ BOX TŘÍDY II. Tisk Email

 


Bezpečnostní box

Mikrobiologický bezpečnostní box MBB třídy II. na ochranu pracovníků a produktu
Image

MIKROBIOLOGICKÝ BEZPEČNOSTNÍ BOX (MBB) třídy II. EN 12469:2000 (BIOHAZARD)

Mikrobiologicky bezpečnostní box (dále MSC) je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranuproduktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu.

Třídy účinnosti dle EN 12469:2000
Těsnost proti unikání LI-C
Sterilizovatelnost SI-C
Čistitelnost CI-C
Image
Bezpečná pracovní plocha MSC je celá pracovní plocha v pracovním prostoru boxu za vyjímatelnou sací mříží.


MIKROBIOLOGICKÝ  BEZPEČNOSTNÍ  BOX (MBB) třídy II. MB - 120

MIKROBIOLOGICKÝ  BEZPEČNOSTNÍ  BOX (MBB) třídy II. MB - 180

Plně automatizovaný provoz řízený mikroprocesorovou jednotkou zabezpečující optimální parametry proudění v pracovním prostoru
Sledování zanesení filtrů, rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru a průtoku vzduchu na výstupu z boxu
Indikace počtu provozních hodin germicidního zářiče a filtrů a počtu dnů do kalibrace MSC
Program podporující sterilizaci MSC parami formaldehydu

...................................................................> Ceník <


Box je určen pro aplikace vyžadující laminární proudění vzduchu pro ochranu produktu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně požadující ochranu operátora a okolí před vlivem zpracovávaného produktu.

KONSTRUKCE
• Skříň boxu je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem velmi odolným proti otěru a dezinfekčním prostředkům. Pracovní deska a vodotěsná vana pod pracovní deskou jsou z korozivzdorné oceli. Plášť boxu je ve výrobě, v souladu s normou EN12469:2000, zkoušen na těsnost. Veškeré materiály použité ve vnitřním prostoru jsou nesorpční a dobře dekontaminovatelné a sterilizovatelné.
• Pracovní prostor boxu je plně uzavíratelný mírně zešikmeným netříštivým bezpečnostním sklem zabraňujícím odleskům a dávajícím dobrý výhled do pracovního prostoru boxu.
• Čelní sací mřížka v pracovním prostoru má šikmý náběh, který zabraňuje zakrytí rukou, jejich kontaminaci a zabraňuje antiturbolentnímu proudění
• MSC pracuje v režimech, které automaticky nastaví cílové parametry boxu pro danou činnost: klidový stav, provoz a údržba (čištění, sterilizace, servisní měření). Volba režimu je prováděna klíčem na ovládacím panelu a znemožňuje zásah neautorizované osoby.
• Odchýlení od bezpečných hodnot je signalizováno akusticky a opticky. Dispej mikroprocesorové jednotky informuje o stavu provozu boxu a zobrazuje rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru, tlakovou ztrátu filtrů, počet provozních hodin instalovaných filtrů, počet provozních hodin ÚV zářiče, počet dnů do příští kalibrace MSC
• Mikroprocesorová jednotka je ovládána pomocí jednoduchého rozhraní. Jeho pomocí lze řídit germicidní zářič a volit režimy pro provádění čištění, sterilizace, servisní měření nebo volbu jazyka na displeji.
• Zařízení je vedle běžného jištění tavnými pojistkami zabezpečeno proudovým chráničem. ÚV zářič instalovaný v pracovním prostoru má krytí IP 65.


STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Hladká pracovní deska s matovým povrchem proti odleskům.
• Mírně šikmé, svisle posuvné bezpečnostní sklo, ovládané lineárními motory s programovatelnými polohami: otevřeno, pracovní poloha, zavřeno, čistící poloha (umožňuje čištění skla z vnitřní strany).
• Infrazávora znemožňující sevření rukou při uzavírání bezpečnostního skla.
• Dva radiální ventilátory, jejichž výkon je řízen mikroprocesorovou jednotkou na základě měření rychlosti proudění vzduchu boxem. Jednotka kompenzuje nárůst odporu filtrů při jejich zanášení. Počáteční stav při čistých filtrech je cca 60 % výkonu, což umožňuje zanášení filtrů asi na dvojnásobek počátečního odporu.
• Dva HEPA filtry třídy H14 v kovových rámech s krycí ochrannou mříží a gelovým těsněním dosedacích ploch s odlučivostí 99,998 % dle EN 1822.
• Germicidní zářič výkonu 15W (krytí IP 65), jehož tvar a umístění zajišťují dokonalé osvícení pracovního prostoru bez narušení laminárního proudění. Ovládání je přes mikroprocesorovou jednotku umožňující denní i týdení programování.
• Zářivkové osvětlovací těleso s výkonem 55W je instalováno mimo vlastní pracovní prostor za čelním sklem. Je vybaveno plynulou regulací výkonu a umožňuje měnit intenzitu osvětlení v rozsahu 1-100 %.
• Elektrická zásuvka 230 V/50 Hz v pracovním prostoru pro spotřebiče do příkonu 1300 W jištěná tavnou pojistkou a proudovým chráničem.
• Mikroprocesorová jednotka řídící chod boxu a nastavení optimálních parametrů provozu a podávající informace o provozních poměrech a počtu uběhlých provozních hodin HEPA filtrů, germicidního zářiče a počtu dnů do příští kalibrace. Zobrazení je možné volit v češtině, angličtině a němčině. Další jazyky je možné naprogramovat.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stojan................................................... Desinfekční souprava.............................. > Ceník <
Stojan na kolečkách................................Uzavírací odpad vany
Přívod médií (voda, plyn, vakuum)............Komunikace v libovolném jazyce
Další elektrická zásuvka...........................Počítačový komunikační port

Na přání zákazníka je možné provedení i dalších úprav, nerezové provedení či barevné provedení pláště.


ÚDRŽBA, STERILIZACE, SERVIS
K provádění údržby, sterilizace a servisních mìření slouží režim „údržba“, nastavitelný klíčem na ovládacím panelu. Pro běžnou denní údržbu (čištění pracovního prostoru) a sterilizaci boxu postačují příkazy volitelné na mikroprocesorové jednotce. Pro provádění servisu se po zadání hesla servisního technika zpřístupní další funkce mikroprocesorové jednotky.

TECHNICKÉ ÚDAJE ...............................................................MB - 120....................MB - 180
Napájecí napětí........................................................................230V/50Hz/500W......230V/50Hz/700W
Třída čistoty dle EN ISO 14644-1................................................ISO class 5...............ISO class 5
Třída čistoty dle US FS 209 E.....................................................100 (M 3,5)..............100 (M 3,5)
Jakostní třída v pracovním prostoru
dle EC GMP Volume 4, Annex 1...................................................A...............A
Rychlost proudění vzduchu v pracovním prostoru..........................0,40 +/- 0,08 m/s......0,40 +/- 0,08 m/s
Průměrná rychlost proudění vzduchu v pracovním otvoru...............Min 0,40 m/s.............Min 0,40 m/s
Regulovatelná intenzita osvětlení na pracovní ploše.......................max 1300 lx..............max 1300 lx


Typ

Vnější rozměry
š x v x hl. (mm)

Rozměry pracovního
prostoru
š x v x hl. (mm)
El.zásuvka
do příkonu
(W)

Hmotnost
(kg)

Osvětlení
intenzita
(W / Lx)


Hluk vyzař.
do okolí
dB (A)
šířka výška hloubka šířka výška hloubka celkový
MB-120
1240
1400 760 1200
620 540 1300 180 55/1300 57
MB-180 1850 1400 760 1830 620 540 1300 260 55/1300 57
LAMINÁRNÍ BOX TŘÍDY II., typ Biohazard
Uvedené ceny jsou stejné jako ceny výrobce Image

Název DPH Cena bez DPH

MIKROBIOLOGICKÝ  BEZPEČNOSTNÍ  BOX (MBB) třídy II. MB - 120 21
181 940,- Kč

MIKROBIOLOGICKÝ  BEZPEČNOSTNÍ  BOX (MBB) třídy II. MB - 180 21 209 850,- Kč.....

Volitelné příslušenství za doplatek

Stojan pod  MB - 120 21 6 400,- Kč

Stojan pod MB - 180 21 6 990,- Kč.....

Stojan na kolečkách pod  MB - 120 21 11 400,- Kč

Stojan na kolečkách pod  MB - 180 21 11 990,- Kč..........

Přívod plynu  - bezpečnostní elektromagnetiký ventil a velntil ovládací
21 11 150,- Kč

Přívod vakua 21 5 200,- Kč

Přívod vody s uzavíracím ventilem 21 3 800,- Kč

Odpad z vodotěsné vany pod pracovní deskou s plastovým sifonem 21 3 950,- Kč.....

Přídavná elektrická zásuvka 220V 21 1 250,- Kč

Průchodka např. pro připojení médií 21 2 000,- Kč

Dekontaminační sprcha včetně uzavíracího ventilu
21
4 900,- Kč.....

Plynový kahan - automatický
21
19 500,- Kč

Formalínový vyvíječ jednoduchý
21
21 980,- Kč

Formalínový vyvíječ automatický
21
64 160,- Kč.....

Speciální prostupy pracovní plochou (váhy, mikroskop, odpadní jímky)
21 dle požadavku

Integrace a instalace speciálních přístrojů, stojánků, držáků a pod.
21
dle požadavku

Integrace používaných přístrojů (měřidla, monitoring a speciální vstupy)
21
dle požadavku......

Kvalifikační měření validace
21 6 800,- Kč

Dopravné místo výjezdu Praha, cena za 1 km
21 16,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 03 Únor 2020 00:03