Home > NABÍDKA ZBOŽÍ LÉKÁRNA TEPLOMĚR NA LÉKY
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
LÉKÁRNA TEPLOMĚR NA LÉKY Tisk Email


Teploměr pro lékárny na léky

1) Duální MIN - MAX teploměr s bezdrátovým čidlem, kalibrovaný, včetně kalibračního listu

Duální = 2 teplotní čidla, minimo - maximální, kalibrovaný teploměr s bezdrátovým čidlem, automatický, do každé ambulance. Měří teplotu v lednici a v příruční lékárně. Přístroj pracuje zcela automaticky: není již zapotřebí mačkat žádná tlačítka, stačí pouze odečíst MAX a MIN teplotu přímo z displeje. Po 24 hodinách dojde automaticky k vymazání hodnot z paměti a začíná nový cyklus měření.

Platnost kalibrace je 24 měsíců.

Teplota se odečte pouhým pohledem na displej

Teploměr dálkově přenáší aktuální teplotu uvnitř lednice nebo místnosti s léky, lékárny a pod. bedrátovým čidlem až na vzdálenost 30 m. Přenosné čidlo se vloží do lednice nebo měřené místnosti. V dané periodě se čidlo s teploměrem v časovém úseku dálkově aktualizuje.
* zaznamenává maximální a minimální teplotu
* rozsahy -10 až +50°C, -20 až +50°C............................ > Ceník <...............Dálkové teplotní čidlo:
* rozměry 137 x 17 x 83 mm
* součástí dodávky kalibrační list

Teploměr je vždy kalibrován takto:
- LEDNICE: +2°C , +4°C  a  +8°C, tedy v pracovním rozsahu pro skladování termolabilních látek
..dle předpisu SUKL DIS15. Rekalibrační lhůta je 2 roky.
- LÉKÁRNA - myšleno "místnost": +15°C,  +20°C  a  +25°C, dle skladovacích podmínek,
..dle předpisu SUKL DIS15. Rekalibrační lhůta je 2 roky.

2) Teploměr MINIMO - MAXIMÁLNÍ, s drátovým čidlem, do lednice, kalibrovaný, včetně kalibračního listu

Teploměr elektronický, do ledničky se skladovanými léky, očkovacími látkami.
Používá se pro měření maximální a minimální teploty v lednici v ordinacích, lékárnách, při převozu léků, při skladování léků u distributorů, a pod. Nezbytné měřidlo pro skladování léků a očkovacích látek (termolabilních léčiv), které je nutno skladovat za určených teplotních podmínek. Teploměr zaznamenává okamžitou, minimální a maximální teplotu. Měřící cyklus je zahájen vymazáním paměti externího čidla "OUT" - "RESET".
Teploměr je kalibrován v rozsahu pracovní teploty pro skladování léků v lednici ve 3 bodech (2, 4 a 8°C).
Maximální odchylka teploměru v těchto bodech je 0,5°C.

Platnost kalibrace je 24 měsíců.

Teploty min/max z každého čidla se odečtou na displeji přepínačem: drátové čidlo / místnost.

- Záznam min/max teploty: při běžném pohledu teploměr ukazuje aktuální vnitřní naměřenou teplotu "IN" (teplota v  místnosti) na horním displeji a aktuální vnější teplota "OUT" (teplota v lednici na dolním displeji).
- Pro čtení údajů o min/max teplotě ve sledovaném časovém intervalu stiskněte tlačítko min/max.
- Po prvním stisknutí tlačítka min/max se objeví maximální vnitřní hodnota "IN" (teplota v místnosti) na horním displeji a minimální vnitřní hodnota na dolním displeji.
- Po dalším stisknutí tlačítka min/max se objeví maximální vnější naměřená hodnota "OUT" (teplota v lednici) na horním displeji a minimální vnější naměřená hodnota na dolním displeji.
- Po 5 sek jsou tyto údaje na displeji nahrazeny okamžitou teplotou, která je průběžně ukládána do paměti měřidla.
- Po odečtu max. a min. teploty je nutné provést vymazání paměti stiskem tlačítka RESET. Tím je zajištěno, že následující odečet max. a min. teploty bude správný. Funkce RESET vymaže paměť pouze v režimu odečtu max./min.

Měřící rozsah teploměru je v intervalu -50 až +70°C.
Součástí dodávky je kalibrační list, který prokazuje přesnost teploměru +/- 0,5°C
v intervalu +2 až +8°C.

Teploměr svojí přesností měření +/- 0,5°C vyhovuje předpisu SUKL, DIS-15, verze 3, která je v platnosti od 6.11.2013.

Charakteristika: netoxický, ekologický, hygienický ....................... > Ceník <
Rozsah měření: měření vnitřní teploty: -­10 °C až +60 °C
Rozsah měření: měření venkovní teploty: -­50 °C až +70 °C   
Přesnost měření:+/-­ 0,5 °C  
Rozlišení: 0,1 °C

Atestace pro EU: CE  0120
Použití: digitální teploměr pro měření venkovních a vnitřních teplot a jejich minimálních a maximálních hodnot, splňuje podmínky pro měření teploty v lednicích, v lékárnách a zdravotnických zařízení. Vyhovuje předpisu SUKL DIS-­15 verze 3.  
Obsah balení: přístroj, baterie, návod k obsluze v českém jazyce, záruční list a kalibrační list  
Rozměry 85 x 60 x 15 mm, hmotnost 105 g, kabel 3 m, baterie 1,5 V  AAA, teploměr zobrazuje max. a min. teplotu naměřenou mezi jednotlivými odečty měření.

Za příplatek (650,- Kč+21% DPH) lze teploměr kalibrovat i pro jiný teplotní rozsah (v jiných bodech). Nutno sdělit při objednávce a určit požadovaný pracovní rozsah teploměru.

3) Teploměr digitální, kalibrovaný, včetně kalibračního listu

Teploměr elektronický, 1x teplotní čidlo v přístroji, zaznamenává 1x aktuální teplotu, do operačních sálů, do příruční lékárny se skladovanými léky. Není to mni/max teploměr. Důležitý při skladování léků, které je nutno skladovat při teplotě do 25°C.
Součástí dodávky je kalibrační list, který prokazuje přesnost teploměru.

Charakteristika: netoxický, ekologický, hygienický. Rozsah měření: měření teploty v místnosti: -­10 °C až +60 °C. Přesnost měření:+/-­ 1 °C   Rozlišení: 0,1 °C

Platnost kalibrace je 24 měsíců.

Atestace pro EU: CE  0120..... Výborná cena Cool............ > Ceník <

Použití: digitální teploměr lze používat jako pracovní měřidlo pro měření vnitřních teplot v prostorách operačních sálů, příručních lékáren, pokojů a pod.  
Obsah balení: přístroj, baterie, návod k obsluze v českém jazyce, záruční list a kalibrační list .
Rozměry 53 x 15 x 39 mm, hmotnost 100 g, knoflíková baterie 1,5 V LR44, teploměr zobrazuje teplotu naměřenou v místnosti.
Teploměr je kalibrován ve třech bodech pracovního rozsahu (+18°C, +21°C a +25°C, případně +15 °C, +20 °C a +25°C), splňuje atestaci pro EU.


4) Teploměr digitální, do lednice, kalibrovaný, včetně kalibračního listu
Digitální teploměr do lednice.
Symbol optimálního chlazení: +4°C až +8°C = optimální podmínky v lednici
.
Digitální teploměr lze používat jako pracovní měřidlo pro měření vnitřních teplot v lednicích, chladicích boxech, místnosti a pod.

Platnost kalibrace je 24 měsíců.

.................. > Ceník <

Netoxický, hygienický, ekologický. Rozsah měření: -20°C až +50°C, přesnost měření: +/-1°C, rozlišení: 0,1°C.
Rozměry: 43 x 68 x 14 mm, hmotnost: 60 g, 1x baterie CR 2025, s magnetem, postavit na podložku nebo zavěsit na zeď.

5) Teploměr MIN - MAX digitální, SW pro přenos do PC, automoatický záznam do PC, včetně kalibračního listu

Teploměr s vlhkoměrem připojitelný přes USB bezdrátový přijímač do PC. Zaznamenává vnitřní teplotu a vlhkost, zobrazuje rosný bod, max. a min. naměřené hodnoty s časem a datem měření, průměrné hodnoty. Unikátní funkcí jsou pak alarmy pro dolní a horní mez měřených veličin (teplota, vlhkost). Přístroj má zabudovanou paměť až pro 50 000 naměřených hodnot, které si můžete nechat zobrazit přes displej (mnohem lépe se však data budou zpracovávat v PC).

Platnost kalibrace je 24 měsíců.

..................... > Ceník <

Interval měření lze nastavit a to vždy jeden pro všechny měřící senzory (v intervalu 1, 5, 10, 15 nebo 30 minut, případně 1, 2, 3, 6 hod). Stanice komunikuje až s osmi čidly (volitelné, součásti standardu je 1x čidlo) a ukládat záznamy do paměti lze z libovolného počtu čidel, to si nastavuje uživatel sám. Přístroj svému uživateli nabízí také rádiem řízené hodiny (DCF). Velkou výhodou je možnost více čidel - pro měření teploty u více lednic najednou, bez zásahu obsluhy a s automatickým zaznamenáváním do PC.

 

............................... > Ceník <

U přístroje je ve výbavě 1 ks bezdrátové teplotní čidlo, může jich být až 8, každé samostatně nastavitelné. Bezdrátová čidla lze umístit až na vzdálenost 100 m (přímá viditelnost). Z praxe se v kancelářských prostorech pohybuje v rozmezí 25 až 30 metrů. Součástí dodávky je ovládací software, zasílán elektronickou cestou.
Popis a obsluha datalogeru teploměru - kliknout na: Image

6) Teploměr digitální, SW pro přenos do PC, načtení dat zasunutím do PC - USB flash disk, včetně kalibračního listu


Záznam všech teplot
- pro skladování a přepravu léků
, potravin. Využíván pro všechny druhy skladování, pro laboratoře, pro zajišťování chladicího řetězce, jako jsou chladící kontejnery, chladírenské vozy, chlazené balíčky, chladírny atd.
= teplota vyšší než povolený horní limit, který si zadáte = ALARM je ...zobrazován na displeji.
= teplota nižší než povolený horní limit, který si zadáte = ALARM je ...zobrazován na displeji.
Tyto mezní teploty si musíte nastavit - jednoduše - podle návodu.
Fleška = teploměr vydává přerušovaný akustický signál v délce 2 minut
a na displeji bliká znak překročení mezních stavů v délce 2 minut.

Interval záznamu: nastavitelný v rozsahu 10 sekund až 24 hodin. Kapacita záznamu: max. 32.000 teplotních bodů.

....................................................................................... > Ceník <

Součástí dodávky je kalibrační list, prokazující metrologické vlastnosti přístroje deklarované výrobcem.
Kalibrační laboratoří je přístroj nastaven pro okamžité použití.

Platnost kalibrace je 24 měsíců.
Rozsah měření teploty:-30°C až +70°C, rozlišení: 0,1 °C
Přesnost měření: ±0,5°C (v rozsahu -20°C až +40 °C), jinak +1°C
Komunikační rozhraní: USB
Napájení: baterie CR2032 nebo napájení přes USB rozhraní, z důvodu možnosti nahrávat data, i když je baterie mimo provoz.
Životnost baterie: při normální teplotě a při intervalu záznamu 6 hodin, je životnost baterie cca 5 let.
Vodotěsné, stupeň IP 67. Teplotní senzor: interní NTC tepelný odpor.
Rozměry: délka x šířka x hloubka 80x25x12mm Hmotnost: cca 0,3 kg.
Popis a obsluha datalogeru teploměru - kliknout na: Image
...


Před expedicí kalibrovaných teploměrů 4/2016

TEPLOMĚR PRO LÉKÁRNY NA LÉKY DO LEDNIC A PROSTORŮ

Název DPH Cena bez DPH
1) Duální MIN - MAX teploměr s bezdrátovým čidlem kalibrovaný, včetně kalibračního listu 21
1 980,- Kč
2) Teploměr MINIMO - MAXIMÁLNÍ kalibrovaný s drátovým čidlem, do lednice,  kalibrovaný, včetně kalibračního listu
21
1 290,- Kč
3) Teploměr digitální kalibrovaný, včetně kalibračního listu 21 728,- Kč
4) Teploměr digitální, do lednice, kalibrovaný, včetně kalibračního listu 21 835,- Kč....
5) Teploměr - vlhkoměr MIN - MAX digitální, SW pro přenoc do PC, automoatický záznam do PC, kalibrovaný na 3 teplotní body, včetně kalibračního listu, dataloger s teploměrem, v ceně: navíc 1 ks externí teplotní čidlo včetně kalibrace teploty na 3 teplotní body 21 4 460,- Kč
5a) Teploměr - vlhkoměr MIN - MAX digitální = každé další 1 externí čidlo včetně kalibrace teploty na 3 teplotní body 21 1 630,- Kč
6) Teploměr digitální, SW pro přenos do PC, načtení dat zasunutím do PC, kalibrovaný, včetně kalibračního listu - USB flash disk 21 1 870,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Úterý, 18 Únor 2020 22:09