Home > NABÍDKA ZBOŽÍ CYKLO TRENAŽÉR ROTOPED PRO KONČETINY
18 | 02 | 2020
CYKLO TRENAŽÉR ROTOPED PRO KONČETINY Tisk Email

 


Rehabilitace končetin, trenažér

REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE S MOTOREM NEBO BEZ MOTORU
Nezbytnou součástí zdravého životního stylu je pohyb. Pro ty, kteří ho nemohou vykonávat buď vůbec, nebo alespoň v dostatečné míře sami jsou dvě řady rehabilitačních přístrojů poháněné motorem "MOTO" nebo lidskou sílou "RUCO".

Jsou vhodné pro pohybovu léčbu dolních a horních končetin při celé řadě zdravotních indikací. Následující výčet je pouze malou částí z toho, kde všude lze přístroje Motren a Rotren v léčbě uplatnit.
mozková mrtvice
příčné ochrnutí
skleróza multiplex
parkinsonova choroba
svalová dystrofie
ochrnutí po úrazech páteře a mozku
spina bifida
apalický syndrom
amputace končetiny

Pravidelné cvičení a přístrojích:........................................................... > Ceník <
podporuje krevní oběh a funkci srdce
pomáhá ke zlepšení dýchacích funkcí
snižuje výskyt spasmů
zlepšuje pohyblivost končetin
zvyšuje celkovou mobilitu a soběstastnost cvičícího
zvětšuje objem svalové hmoty
snižuje otoky končetin
omezuje bolestivé symptomy
zamezuje ztuhlosti kloubů
výrazně podporuje lymfatický systém, jehož funkce je přímo závislá na pohybu.
napomáhá správnému fungování trávicího systému

Díky pro život nezbytnému pohybu přístroje napomáhají k výraznému zlepšení celkového fyzického a psychického stavu cvičícího a návratu do aktivního života.

Motorem poháněné přístroje

1) MOTO zero - procvičování dolních i horních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Přístroj poháněn elektromotorem "MOTO", řízen mikroprocesorem s řadou programů, které zajišťují řídící a vyhodnocovací funkce, což umožňuje nastavit: požadovanou dobu cvičení, po jejím uplynutí motor sám zastaví, požadovanou rychlost otáčení klik, obtížnost cvičení - dle fyzické zdatnosti cvičícího, určuje velikost vypínací síly při vzniku křečí.
Motorem poháněný přístroj pro pasivní i aktivní pohyb dolních a horních končetin. Přístroj je určen pro domácí použití. Záruka =12 měsíců.

Jedná se o nejlevnější přístroj tohoto typu.


Je vybaven multifunkčním displejem zobrazujícím vzdálenost, kalorie a čas cvičení. Přístroj nabízí dálkové ovládání, samočinné vypnutí přístroje po 15-ti minutách cvičení a funkci automatického zastavení při přetížení. Rychlost pro pasivní pohyb je nastavitelná v rozmezí 15-60 otáček za minutu. Váha přístoje je 6 kg. Na objednávku možnost výměny za kliky s nastavitelným poloměrem otáčení s možností použití bezpečnostních podložek pro chodidla nebo držadel (jako u Motrenů) včetně uchycení přístroje na postel a možnosti cvičení v leže.
Lze si též objednat řidítka s vestavěným měřákem a madlem pro přidržení, které tak poskytne potřebnou oporu při cvičení dolních končetin. Pro ty, kdo chtějí při cvičení dolních končetin aktivně procvičovat i ty horní, lze na řidítka místo madla objednat kliky s držadly umožňující aktivní pohyb rukou a nastavitelnou regulaci brzdy.
Sestava:
1.Neklouzavá podložka pro stabilitu přístroje při cvičení
2.Univerzální pedály s klipsnami pro cvičení rukou a nohou
3.Dálkové ovládání s plynule nastavitelnou rychlostí

 

 

................... > Ceník <


..
2) MOTO one - procvičování dolních i horních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Motorem poháněný přístroj pro aktivní i pasivní pohyb dolních a horních končetin. Je vybaven multifunkčním displejem zobrazujícím rychlost, vzdálenost, kalorie a čas cvičení. Přístroj nabízí dálkové ovládání s displejem, na kterém lze plynule nastavovat rychlost, sledovat údaje cvičení a zapnout i vypnout přístroj. Hmotnost: 12 kg.


Díky elektromotoru je určen především pro ty, kteří nevydrží vykonávat fyzickou aktivitu příliš dlouho. Přístroj je pro všechny, kteří mají dostatek síly pro samostatný pohyb alespoň o berlích a ty, kteří nemají problém udržet nohy na pedálech (nepotřebují fixace nártů a lýtek)

Jedná se o nejlevnější přístroj

....................... > Ceník <

 

Oblíben je zejména u seniorů, kteří tak mohou snadno zvyšovat svoji fyzickou kondici třeba při sledování TV.
Přístroj může být využíván také při cvičení ve fitnes centrech, pro tyto účely má v sobě zabudovaný reproduktor s přípojkou na MP3 zařízení. Přístroj je určen pro domácí použití. Záruka =12 měsíců.

..
3) MOTO solo - procvičování dolních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Přístroj je určen k procvičování dolních končetin

Image

Sestava:
11. Madlo pro přidržení při cvičení
12.Speciální kliky pro snadnou změnu poloměru pedálů
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla

.....Nejprodávanější přístroj ! Cool

................. > Ceník <


Je uváděn do pohybu elekromotorem. Je vybaven sklopně nastavitelnými řídítky pro přidržování cvičícího. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.
Snadné nastupování do pedálů, které je možno nastavit do libovolné, nejvhodnějsí polohy při překročení maximální síly, dle nastavené obtížnosti cvičení se zastaví otáčení klik a nastane jejich volný kývavý pohyb uvolňující křeče. Poté se přístroj rozeběhne pomalu se zvyšující rychlostí vpřed při delším cvičení, kdy svalové napětí klesá a případné křeče působí menší silou, computer snižuje nastavenou obtížnost cvičení, zvyšování rychlosti otáčení kli při projevu i velmi malé aktivní síly tak, jako je to např. na rotopedu, změnit smysl otáčení klik, během cvičení je možno měnit nastavenou dobu cvičení, rychlost otáčení klik a obtížnost cvičení.

 

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
3100,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1200,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1700,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy)
2700,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2400,-Kč
25
Vychylování pro bezp. nášlapky nastav. všemi směry
3900,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5900,-Kč
28 Dětská fixace nártů suchým zipem 600,-Kč
29 Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let) 1900,-Kč

ImagePomocí ovládacího panelu můžeme nastavit:
požadovanou rychlost otáčení klik, požadovaný čas cvičení. Po jeho uplynutí motor sám zvolna zastaví. Obtížnost cvičení - dle fyzické zdatnosti cvičícího se určuje velikost vypínací síly při vzniku křečí. Můžeme realizovat následující programy: snadné nastupování do pedálů, které je možno nastavit do libovolné, nejvhodnější polohy, nastavení maximální síly, slouží jako ochrana při vzniku křečí, které se uvolní kývavým pohybem při delším cvičení, kdy svalové napětí klesá, computer snižuje nastavenou obtížnost cvičení, zvyšování rychlosti otáčení klik při projevu i velmi malé aktivní síly, zpři větších aktivních silách přístroj začne přibrzďovat, tak jako magneticky brzděný rotoped změnit směr otáčení klik, během cvičení je možno měnit nastavený čas cvičení, rychlost otáčení klik a maximální vypínací sílu. Zobrazení průběhu cvičení a jeho vyhodnocení: světelné LED-diody zobrazují rychlost, čas a silové působení končetin v každé fázi jejich pohybu. Podsvícený dvouřádkový displej zobrazuje průběh cvičení a jeho vyhodnocení. Tlačítkem MODE zobrazujeme níže uvedení údaje: rychlost otáčení klik, „ujetou” vzdálenost a čas cvičení, průměrné pasivní odpory, či aktivní síly levé a pravé končetiny, poměr pasivních odporů a aktivních sil levé končetiny v %, poměr pasivních odporů a aktivních sil pravé končetiny v %, celkový čas všech cvičení, celkovou „ujetou” vzdálenost.


..
4) MOTO duo 1 - společné procvičování dolních a horních končetin elektromotor

Je určen ke společnému procvičování
dolních a Imagehorních končetin a uváděn do pohybu elekromotorem. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

 

..................... > Ceník <

Sestava:
12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla
31. Držadlo standard

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
3100,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1200,-Kč
23
Lýtkové úchyty (2 standardní velikosti)
1600,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehabilitační ústavy) 2700,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2500,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3900,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5900,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
600,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1600,-Kč
32
Fixace dlaní a zápěstí k č. 31
1200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2700,-Kč
35 Fixace ruky návlekem (vhodná i při malém úchopu nebo žádném úchopu) k č. 31, 51
1300,-Kč

..
5) MOTO duo 2 - oddělené procvičování dolních a horních končetin elektromotor

Je určen k oddělenému procvičovánImageí
dolních a horních končetin a uváděn do pohybu elekromotorem. Horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné. Jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

.................... > Ceník <

..

Sestava:
11.Madlo pro přidržení při cvičení nohou
12.Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla
31.Držadlo standart

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
3100,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1200,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1600,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehabilitační ústavy) 2700,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2500,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3900,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5900,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
600,-Kč
29
Dětské lýtkové úchopy (od 10-ti let)
1600,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1200,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4500,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem k č. 31 (vhodná i při malém úchopu nebo žádném úchopu) k č. 31, 51 1300,-Kč

..
6) MOTO duo 3 - pro děti od 3 let až do dospělosti elektromotor

Je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro děti od tří let do dospělosti. Je uváděn do pohybu elekromotorem. Vysoká variabilita přístroje umožňuje provádět cvičení v pěti různých pozicích. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

 

.............................. > Ceník <

 

 

 

.............................. > Ceník <

 

 

 

 

 

............... > Ceník <

 

 

 

 

................ > Ceník <

Sestava:
12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
51. Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla

 

...................... > Ceník <

..
Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
11 Madlo pro přidržení při cvičení (složí též jako napínání gum k č. 49) 3100,-Kč
13
Fixace vozíku proti převrácení
3100,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1200,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1600,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2700,-Kč
24
Horizontálnmí vychylování pro bezpečnostní bezpečnostní nášlapky
2500,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3900,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5900,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
600,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1600,-Kč
31
Držadla standart
1800,-Kč
32
Fixace dlaní a zápěstí k č. 31
1200,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4500,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2700,-Kč
35 Fixace ruky návlekem vhodná při malém nebo žádném úchopu k č. 31, 55 1300,-Kč
49 Dětské lýtkové úchyty pro cvičení vleže s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena k č. 11 4300,-Kč
52
Nastavitelné lýtkové úchyty pro děti od 3 let
2700,-Kč
55 Dětská držadle standard 1800,-Kč
56
Vertikální úchop s fixací zápěstí pro držadala k č. 55
2700,-Kč
57
Fixace pro předloktí pro držadla k č. 55
4500,-Kč
60 Zařízení umožňující cvičení dolních končetin i pro dospělé osoby 3100,-Kč

..
7) MOTO bed - k procvičování dolních končetin pacientů na lůžku elektromotor
Je určen k procvičování dolních končetin pacientů upoutaných na lůžko a uváděn do pohybuelekromotorem, ze také procvičovat horní končetiny vsedě z vozíku nebo ze židle. Má výkyvné rameno, což umožňuje měnit polohu hlavice s klikami dle výšky lůžka a potřeb cvičícího. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění je umožněno díky transportním kolečkům, případně pojízdnému zařízení (viz. příslušenství). Překlopením páky se vysunou transportní kolečka a po přemístění na požadované místo se stejným způsobem přístroj stabilizuje pro cvičení.

Image

.................................................. > Ceník <

Sestava:

12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
14. Pojízdné zařízení
41. Bezpečnostní podložky pro chodidla s rychlou fixací na nárt páskem
45. Fixaci k pelesti lůžka

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21% DPH
31 Držadla standard (nebo č. 51 - dětská držadla standard) 1800,-Kč
32 Fixace dlaní a zápěstí k č. 31 1200,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí
4500,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2700,-Kč
35
Fixace dlaně a zápěstí návlekem k č. 31, 51
1300,-Kč
42
Lýtkové úchyty s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena
6100,-Kč
46 Dětské lýtkové úchyty s individuálně nastavitelným úhlem kolen 6100,-Kč

...

Rukou (nohou) poháněné přístroje

8) RUCO solo MINI - k procvičování dolních i horních končetin silou cvičícího, bez motoru

Přístroj poháněn pažemi asistenta sedícího při cvičení proti cvičícímu "RUCO", jeho předností je psychycká podpora spoluúčasti asistenta, neboť je s ním během cvičení v neustálém kontaktu. Další výhodou je jeho podstatně nižší cena ve srovnání s motorem poháněným a computerem řízeným přístrojem. Všechny typy jsou vybaveny setrvačníkem, umožňujícím rovnoměrný chod přístroje. Dále pak brzdou s možností regulace brzdné síly, což dovoluje i samostatné aktivní šlapání.

Sestava:
2. Kliky a pedály s klipsnami pro cvičení nohou

Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

......................... > Ceník <

..

Je určen k procvičování dolních a horních končetin.

Je vhodný pro cvičící, kteří mohou využít vlastní svalové síly. Přístroj lze používat pro rehabilitaci po úrazech, operacích ale i pro preventivní cvičení. Je vybaven setrvačníkem pro plynulý chod, brzdou s regulací obtížnosti šlapání a držadlem pro snadné přemístění.

Poskytuje výbornou stabilitu při cvičení.

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
15 5-ti funkční computer s přípravou pro měření pulsu 1800,-Kč
P Hrudní bezdrátový snímač pulsu k 5-ti funkčnímu computeru (15) 600,-Kč
21 Bezpečnostní podložky pro chodidla (včetně speciálních klik pro snadnou změnu poloměru) 1900,-Kč
22 Rychlá fixace nártů 1100,-Kč
23 Fixace lýtek 1500,-Kč
31
Držadla standard
1500,-Kč
32 fixace dlaní a zápěstí pro držadla standard (k č. 31) 1100,-Kč
35 fixace rukou pomocí návleků (k č.31,55) 1200,-Kč

..
9) RUCO solo - k procvičování dolních končetin silou paží cvičícího, bez motoru

ImageJe určen k procvičování dolních
končetin silou paží cvičícího. Je vybaven
setrvačníkem umožňující rovnoměrnější
otáčení a brzdou umožňující aktivní procvičování
končetin. Může být vybaven computerem
ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové
ujeté kilometry. Snadné přemístění
zajišťují transportní kolečka.

Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

Nejprodávanější přístroj ! Cool

....................................................................................... > Ceník <

Sestava:
12.Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla
31 držadla standard

Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
15P Computer pro RUCO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28 Dětská fixace nártů suchým zipem 600,-Kč
29 Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let) 1600,-Kč

..
10) RUCO duo 1 - k procvičování dolních končetin silou asistenta, bez motoru

Je určen k procvičování dolních končetin silou asistenta. Je vybaven setrvačníkem umožňující rovnoměrnější otáčení a brzdou umožňující aktivní procvičování končetin. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka. Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

Sestava:
12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla
31. Držadla Standard

 

........................... > Ceník <
..
Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
15P Computer pro RUCO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč

..
11) RUCO duo 2 - k procvičování dolních i horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu, nebo procvičování dolních končetin silou paží cvičícího, bez motoru

Je určen k procvičování dolních a horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu. Lze též procvičovat dolní končetiny silou paží cvičícího. Obě ramena přístroje jsou kyvně uložena a mohou v širokém rozmezí měnit polohu horní hlavice s klikami. To umožňuje cvičícímu zaujmout při cvičení nejvhodnější polohu se zohledněním jeho výšky. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.


.................... > Ceník <


Sestava:
12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
21. Bezpečnostní podložky pro chodidla
31. Držadlo standart

..
Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2900,-Kč
15
5-ti funkční computer s přípravou pro měření pulsu
1800,-Kč
P Hrudní bezdrátový snímač pulsu k 5-ti funkčnímu computeru (15) 600,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1100,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1500,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2500,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2200,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3400,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5500,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
600,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1500,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1100,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4300,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2500,-Kč
35 Fixace ruky návlekem vhodná i při malém nebo žádném úchopu k č. 31, 51
1200,-Kč

..
12) RUCO duo 3 - k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže pro děti od 3 let

Je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro děti od tří let. Vysoká variabilita přístroje umožňuje provádět cvičení ve čtyřech různých pozicích vyobrazených níže. Je poháněn silou asistenta. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

....... > Ceník <
Sestava:
12.Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
51.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla
..
Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
11 Madlo pro přidržení při cvičení (složí též jako napínání gum k č. 49) 2900,-Kč
13
Fixace vozíku proti převrácení
2900,-Kč
15 5-ti funkční computer s přípravou pro měření pulsu 1800,-kč
P Hrudní bezdrátový snímač pulsu k 5-ti funkčnímu computeru (15)     
600,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1100,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1500,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2500,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2200,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5500,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
600,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1500,-Kč
31 Držadlo standard 1700,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1100,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4300,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí(k č. 31)
2500,-Kč
35 Fixace ruky návlekem (k č. 31,55) 1200,-Kč
49
Dětské lýtkové úchyty pro cvičení vleže s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena
k č. 27, 51 (objednání s č. 11)
4300,-Kč
52
Nastavitelné lýtkové úchyty pro děti od 3 let
2500,-Kč
55 Dětská držadla standard 1700,-Kč
56
Vertikální úchop s fixací zápěstí pro držadla č. 55
2500,-Kč
57
Fixace pro předloktí pro držadla č 55
4300,-Kč

..
13) RUCO bed - k procvičování dolních končetin pacienta na lůžku silou asistenta, bez motoru
Je určen k procvičování dolních končetin cvičícího na lůžku silou asistenta. Lze také procvičovat horní končetiny vsedě z vozíku nebo ze židle. Jeho ramena jsou výkyvná, což umožňuje měnit polohu hlavice s klikami dle výšky lůžka a potřeb cvičícího. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění je umožněno díky transportním kolečkám, případně pojízdnému zařízení (viz. příslušenství). Překlopením páky se vysunou transportní kolečka a po přemístění na požadované místo se stejným způsobem přístroj stabilizuje pro cvičení.
..

Image

............. > Ceník <


Sestava:
12. Speciální kliky pro změnu poloměru pedálů
41. Bezpečnostní podložky pro chodidla s rychlou fixací na nárt páskem


..
Obj.č. Příslušenství navíc
cena bez 21%DPH
14
Pojízdné zařízení s rychlou fixací
5900,-Kč
15
5-ti funkční computer s přípravou pro měření pulsu
1800,-Kč
P Hrudní bezdrátový snímač pulsu k 5-ti funkčnímu computeru (15) 600,-Kč
31 Držadla standard (nebo č. 51 - dětská držadla standard) 1700,-Kč
32 Fixace dlaní a zápěstí k č. 31 1100,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí
4300,-Kč
34
vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2500,-Kč
35
Fixace dlaně a zápěstí návlekem k č. 31, 51
1200,-Kč
42
Lýtkové úchyty s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena proti propnutí
5900,-Kč
45
Uchycení přístroje na pelest
3900,-Kč
49
Dětské lýtkové úchyty s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena proti propnutí
5900,-Kč

..
Kompletní příslušenství kliknout na: Image


REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJ PRO DOLNÍ A HORNÍ KONČETINY


Název DPH Cena bez DPH

Motorem poháněné přístroje:


1) MOTO zero k procvičování dolních i horních končetin elektromotorem
21
14 500,- Kč
2) MOTO one k procvičování dolních i horních končetin elektromotorem 21
13 850,- Kč....
3) MOTO solo - k procvičování dolních končetin a uváděn do pohybu elektromotorem 21 56 900,- Kč
4) MOTO duo 1 - společné procvičování dolních a horních končetin elektromotorem 21 62 700,- Kč
5) MOTO duo 2 - oddělené procvičování dolních a horních končetin elektromotorem
21 70 000,- Kč
6) MOTO duo 3 - pro děti od 3 let až do dospělosti, poháněn elektromotorem 21 76 400,- Kč
7) MOTO bed - k procvičování dolních končetin pacientů upoutaných na lůžku, motor
21 84 900,- Kč.......

Ručně poháněné přístroje:


8) RUCO solo MINI - k procvičování dolních i horních končetin silou cvičícího 21 10 100,- Kč
9) RUCO solo - k procvičování dolních končetin silou paží cvičícího 21 20 700,- Kč
10) RUCO duo 1 - k procvičování dolních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu
21 20 700,- Kč
11) RUCO duo 2 - k procvičování dolních i horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu, nebo lze procvičovat dolní končetiny silou paží cvičícího 21 29 900,- Kč
12) RUCO duo 3 - k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě
nebo
vleže, pro děti od 3 let
21 26 300,- Kč
13) RUCO bed - k procvičování dolních končetin pacienta ležícího na lůžku silou asistenta 21 31 000,- Kč> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2020 19:00