Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TOALETNÍ KŘESLO, ŽIDLE KLOZETOVÁ, DO SPRCHY
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TOALETNÍ KŘESLO, ŽIDLE KLOZETOVÁ, DO SPRCHY Tisk Email

 


Křeslo toaletní

1) �idle toaletn� pokojov� KZP-99

KZP 99 pevn�, toaletn� sed�k kryt� pol�t�?em, vyj�mateln� toaletn� n�doba.

Pevn� podru?ky - vyj�mateln�

V�roba ukon?ena ke dni 1.6.2019


....................... > Cen�k <

2) K?eslo toaletn� poj�zdn� Admir�l, odleh?en� konstrukce

Lze pou��t jako toaletn� k?eslo na p?epravu t?lesn? posti�en�ch uvnit? i vn? budov na zpevn?n�ch ploch�ch.
Vzhledem ke sv� masivn� konstrukci a pou�it�m kole?k?m je velice stabiln�, pr?m?r kole?ek 125 mm.
N�doba je vyj�mateln� shora i z boku.

V�klopn� podru?ky, v�klopn� podno�ka.
Dv? kole?ka jsou s brzdou, 2 kole?ka bez brzdy, v�echny kole?ka jsou oto?n�.

Barva ?aloun?n�: tmav? modr� ko�enka, barva konstrokce �ed� nebo dle RAL.

Rozm?ry a hmotnost: ��?ka 590 mm, 16 kg.
Nosnost: 120 kg.

...........V�born� cena 2016 !....... > Cen�k <


3) K?eslo WC, v��kov? staviteln� nebo pevn� v��ka

Pevn� podru?ky, bez kol, n�doba vyj�mateln� shora i z boku.

?aloun?n� VF� sva? ovan� pro sna��� ?i�t?n� a udr�bu.

3a) pevn� v��ka
3b) staviteln� v��ka

Barva modr�, ?erven�, zelen�.

..................> Cen�k <

Nosnost: 130 kg
Barva ?aloun?n�: modr�
Barva r�mu: ?ern�
Hmotnost: 7,6 kg
V��ka sed�ku od zem?: 480 - 680 mm

4) K?eslo toaletn� poj�zdn� KK-96

V�robek slou�� pro vykon�n� t?lesn� pot?eby posti�en�ch, nemocn�ch nebo star�ch lid�, kte?� nejsou schopni ch?ze. K?eslo je vhodn� pro nemocnice, LDN, domovy d?chodc?, pohyb v bezbari�rov�m prost?ed�. Voz�k by m?l b�t ovl�d�n druhou osobu. Kostra voz�ku, trubkov� konstrukce, je dopln?na odklopn�mi v��kov? nastaviteln�mi podno�kami, odklopn�mi op?rami p?edlokt� usnad?uj�c�mi manipulaci s p?epravovanou osobou, vyj�mateln�m r�mem op?radla a ?aloun?n�m sed�kem. toaletn� sed�k kryt� pol�t�?em, vyj�mateln� toaletn� n�doba, odklopn� op?rky p?edlokt�, odklopn� podp?ry nohou, ?aloun?n� sed�k - imitace k?�e op?ra zad uvnit? s kapsou� (nap?. na zdravotn� dokumentaci), p?edn� kola pr?m?r 300 mm, ru?n� brzdy, zadn� kola pr?m?r 200 mm, rejdovac�.

V�roba ukon?ena ke dni 1.6.2019

............................. > Cen�k <


5) K?eslo sprchovac� poj�zdn�

Sprchov� k?eslo je ur?eno do sprchovac�ch kout? a m�stnost�. Vyzna?uje se lehkou duralovou konstrukc�, monolitickou seda?kou s otvory pro odtok vody a jednod�lnou sklopnou podno�kou.
V�klopn� podno�ka se pou��v� p?i p?evozu koupan� osoby.

��?ka: 510 mm
V��ka: 520 mm
Hloubka: 580 mm
Kole?ka: pr?m?r 100 mm (2x brzda)
Nosnost: 100 kg Hmotnost: 8,5 kg
Rozm?r podstavy (�xh): 510x580 mm.
Barva: b�l�.

............................. > Cen�k <


6) K?eslo toaletn� sprchovac� poj�zdn� s v�?ezem

Voz�k je ur?ek pro transport a koup�n� ve sprchov�ch m�stnostech. Konstrukce je z nerezov�ho matetri�lu s povrchovou �pravou komaxit. Sed�k s v�?ezem a z�dov� op?rka jsou plastov�. Vysoce kvalitn� kole?ka.
K?eslo je vybaven� vyj�matelnou plastovou toaletn� n�dobou. Voz�k m� v�klopn� podru?ky a podno�ku. Na p?�n� vyrob�me pevn� podru?ky.

V��ka sed�ku: 500 mm
P?edn� kole?ka: pr?m?r 125 mm, 2x nebr�d?n�
Zadn� kole?ka: pr?m?r 125 mm, 2x br�d?n�
Celkov� v��ka: 1 000 mmm
Celkov� ��?ka: 560 mm
Celkov� hloubka: 900 mm
Nosnost: 120 kg
Hmotnost: 14 kg
Barva: b�l�.

............................. > Cen�k <


�IDLE K?ESLO TOALETN�

N�zev DPH Cena bez DPH
1) �idle toaletn� pokojov� KZP 99 pevn� op?rky V�roba ukon?ena ke dni 1.6.2019 21
4 390,- K?.....
2) K?eslo toaletn� poj�zdn� Admir�l 15
5 360,- K?
3a) K?eslo WC v��kov? staviteln� 21 4 960,- K?
3b) K?eslo WC pevn� v��ka
21 4 820,- K?....
4) K?eslo toaletn� poj�zdn� KK-96 V�roba ukon?ena ke dni 1.6.2019 21
7 890,- K?
5) Sprchovac� k?eslo poj�zdn� 21
6 240,- K?
6) Sprchovac� toaletn� k?eslo poj�zdn� s v�?ezem
21
7 340,- K?> nahoru <


Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 23:14