KONDUKTOMETR PRŮMYSLOVÝ NEPŘENOSNÝ


Provádíme servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

Konduktometr, nepřenosný, elektronický, pro průmysl

ŘADA PRECIZNÍCH PROVOZNÍCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJU 9000 PRO  ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ A PŘENOS DAT

Měřící přístroje řady 9000 jsou modulární měřící přístroje určené pro průmyslová měření.

Přístroje lze pouzžít samostatně jako autonomní měřící a rřídící jednotku s možností přenosu měřené veličiny nebo je lze řadit pomocí digitální komunikační linky RS485 do měřících skupin (max. 32 jednotek) připojených k PC. V takové sestavě lze provádět na PC vizualizaci technologického procesu, přenášet a archivovat naměřená data, řídit pomocí naměřených hodnot technologický proces, přenášet různé úrovně hlášení a alarmů. Archivovaná data lze dále zpracovávat v tabulkovém procesoru (data jsou ukládána do souboru s formátem DBF). V případě selhání PC nebo komunikace mohou jednotlivé moduly přejít do autonomního režimu měření a regulace. Při použití linky RS485 lze vedle hlavní měřené veličiny přenášet i hodnotu naměřené teploty.Přístroj se ovládá čtyřmi tlačítky na předním panelu. Některé funkce se mohou v menu opatřit ochranou proti neodbornému zásahu (např. zákaz nastavení parametru PI regulátoru, zákaz kalibrace). Měřená hodnota je zobrazena 5-ti místným dobře viditelným LED.
Přístroje jsou vyráběny v samostatných modulech v provedení na DIN lištu o rozměrech 90 x 106 x 58 mm v základním krytí IP40 a lze je dodat samostatně nebo již zabudované v plastové skříňce s průhlednými dvířky krytím IP 65.
Přístroje jsou v základní sestavě vybaveny měřením hlavní veličiny a teploty, teplotní kompenzací hlavní měřené veličiny (pokud je třeba), dvěma výstupy - nastavitelnými spínači. Při výrobě je možno přístroje doplnit o interní moduly přenosu dat a PI regulátoru.
Modul přenosu (výstup měření) - výstup - analogový 0÷20 mA, 4÷20 mA - digitální RS 485.
Modul regulace (PI regulátor)    - výstup - napěťový  0÷1V, 0÷5 V, 0÷10 V - pulzní  0÷110 imp. / min.

K přístrojům je možno dodat samostatné externí moduly:
- Impedanční převodník pro vzdálená měření pH, mV, O2 provedení na DIN lištu, v měřící hlavici nebo těle elektrody.
- Releová sada 2 výstupy (2x přepěťový kontakt)
- Samostatná proudová linka pro přenos naměřených hodnot teploty 0÷20, 4÷20 mAOsazení do plastové uzavírací skříňky s krytím IP 65

 

...................... > cenik <


Mikropočítačem řízený přístroj určený pro průmyslová měření vodivosti roztoků, řízení technologických procesů s možností přenosu měřených dat proudovou linkou nebo digitální RS 485 na nadřazené řídící pracoviště (velín) . Přístroj je řešen jako modul určený k montáži na lištu DIN 35. Krabička poskytuje základní krytí IP 40.
Příslušné krytí je možno zajistit montáží do odpovídající skříně. Přístroj je vyráběn ve dvou variantách podle měřicích rozsahů.

MĚŘENÍ
Měření probíhá v jednom pevně zvoleném rozsahu. Tento rozsah lze zvolit v položce hlavního menu. Informace o jednotce v které je měřený údaj zobrazen, jerozlišen značkou ( -- ) na displeji u příslušné jednotky. Současně s měřením vodivosti je měřena i teplota, která je využita pro teplotní korekci vodivosti měřeného roztoku, tlačítkem Entr lze přepínat mezi zobrazením teploty a vodivosti. Při odpojeném teplotním čidle se předpokládá teplota 20°C. Svorky pro připojení čidel vodivosti a teploty jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí, jiných svorek a navzájem mezi sebou. Jestliže se některá z měřených veličin dostane mimo mez, zobrazí se hlášení ERR. K přístroji je možno připojit dvou, nebo čtyř elektrodovou vodivostní celu. Kalibrace vodivostní cely je prováděna poloautomaticky pomocí ovládacích tlačítek přístroje.

Přístroj má ve své základní výbavě dva galvanicky oddělené polovodičová spínače nastavitelné v celém měřícím rozsahu pH. Přístroj je možno dále vybavit interními moduly: PI regulátoru, proudové smyčky nebo komunikační linky RS485.


Konduktometr - teploměr 9104

Rozsahy měření konduktometru 9104 -1:
0,00 ÷ 50,00 μS/cm
0,0 ÷ 500,0 μS/cm
0÷5000 μS/cm
0,00 ÷ 50,00 mS/cm

Rozsahy měření konduktometru 9104 -2:
0,0 ÷ 500,0 μS/cm
0÷5000 μS/cm
0,00 ÷ 50,00 mS/cm
0,00 ÷ 500,00 mS/cm

Přesnost měření konduktometru:0.5 % , ±1dig.
Teplotní kompenzace: automatická 0÷100°C
Konstanta teplotní kompenzace: 0,0 ÷ 3,0    % / °C
Čidlo konduktometru: elektroda 4 vodičová, konstanta 0,5...................... > cenik <
Rozsah měření teploty: -50 ÷ 200 °C
Přesnost měření teploty: ±0,1°C, ±1dig.
Napájecí napětí: 12 ÷35 V DC / 12 ÷24 V AC
Spotřeba z napájecího zdroje: max. 3 W
Odběr ze svorek usměrňovače (S30, S31): max. 200 mA
Odběr z vnitřního zdroje 5V (S33, S33): max. 100 mA
Elektronické spínače (logické výstupy): 28V, 100 mA DC
Logický vstup - napětí pro logickou jedničku: 5 ÷ 35V  DC / 11 ÷ 60V  AC
Rozsah pracovních teplot: 0 ÷50°C
Rozsah skladovacích teplot: -20 ... 80 °C


pH metr - teploměr 9202, mV metr - teploměr 9203

Rozsahy měření pH metru 9202:
Rozsah měření pH metru: 0,00 ÷ 14,00
Přesnost měření pH metru: ± 0.01 , ±1dig.
Vstupní odpor pH metru: 1012 Ω
Teplotní kompenzace pH metru: automatická 0÷100°C

 

Rozsahy měření mV metru 9203:
Rozsah měření mV metru: -1500 ÷ 1500 mV
Přesnost měření mV metru: ±1dig.
Vstupní odpor mV metru:1012 Ω

Další hodnoty:
Rozsah měření teploty: -50 ÷ 200 °C
Přesnost měření teploty: ±0,1°C, ±1dig.
Napájecí napětí: 12 ÷35 V DC / 12 ÷24 V AC
Spotřeba z napájecího zdroje: max. 3 W
Odběr ze svorek usměrňovače (S30, S31): max. 200 mA...................... > cenik <
Odběr z vnitřního zdroje 5V (S33, S33): max. 100 mA
Elektronické spínače (logické výstupy): 28V, 100 mA DC
Logický vstup - napětí pro logickou jedničku: 5 ÷ 35V  DC / 11 ÷ 60V  AC
Rozsah pracovních teplot: 0 ÷50°C
Rozsah skladovacích teplot: -20 ... 80 °C


Oxymetr - teploměr 9401

Rozsah měření oxymetru: 0,0 ÷ 80,0 mg/l , 0 ÷ 400 %
Přesnost měření:0.5 % , ±1dig.
Teplotní kompenzace: automatická v rozsahu teplot 0 ÷40°C
Rozsah měření teploty: -50 ÷ 200 °C
Přesnost měření teploty: ±0,1°C, ±1dig
Čidlo oxymetru: Clarkova typu
Napájecí napětí: 12 ÷35 V DC / 12 ÷24 V AC
Spotřeba z napájecího zdroje: max. 3 W
Odběr ze svorek usměrňovače (S30, S31): max. 200 mA
Odběr z vnitřního zdroje 5V (S33, S33): max. 100 mA
Elektronické spínače (logické výstupy): 28V, 100 mA DC
Logický vstup - napětí pro logickou jedničku: 5 ÷ 35V  DC / 11 ÷ 60V  AC
Rozsah pracovních teplot: 0 ÷50°C
Rozsah skladovacích teplot: -20 ... 80 °C............................................ > cenik <

Unimetr - teploměr 9605, Termostat - teploměr 9605/2t

Rozsah měření: ±10V,±5V ,±1V, ±300 mV, ±70 mV, ±20 mA, 4-20 mA, ±5 mA, 2x teplota -50 ÷ 200 °C
Přesnost měření unimetru: 0.05 % , ±1dig.
Vst. odpor napěťových /proudových vstupů: 1M Ω / 100 Ω
Rozsah měření teploty: -50 ÷ 200 °C
Přesnost měření teploty: ±0,1°C, ±1dig
Napájecí napětí: 12 ÷35 V DC / 12 ÷24 V AC
Spotřeba z napájecího zdroje: max. 3 W
Odběr ze svorek usměrňovače (S30, S31): max. 200 mA
Odběr z vnitřního zdroje 5V (S33, S33): max. 100 mA
Elektronické spínače (logické výstupy): 28V, 100 mA DC
Logický vstup - napětí pro logickou jedničku: 5 ÷ 35V  DC / 11 ÷ 60V  AC
Rozsah pracovních teplot: 0 ÷50°C
Rozsah skladovacích teplot: -20 ... 80 °C............................................ > cenik <


Interní moduly prřístrojové řady 9000

Modul regulace napěťový:
Rozsah napěťových výstupů: 0 ÷1 V, 0 ÷5 V, 0 ÷10 V
Max. doporučený zatěžovací proud: 2 mA

Modul regulace pulzní:
Rozsah impulsního výstupu: 0 ÷ 110 impulsů / min
Mezní hodnoty impulsního spínače: 28 V, 100 mA DC
Šířka impulsu: cca 100 ms

Modul přenosu: analogový - proudová linka
Rozsah proudového výstupu: 0 ÷ 20 mA    nebo    4 ÷ 20 mA
Napěťová dostupnost: 8 V
Maximální odpor smyčky: 400 Ω......................................................... > cenik <
Nelinearita přenosu budiče proudové linky: 0,1%

Modul přenosu: digitálni
RS 485: Komunikační jednoduchý textový protokol typu Master-Slave
Rozsah proudového výstupu: 0 ÷ 20 mA  nebo 4 ÷ 20 mA
Přístroje řady 9000 lze osadit moduly dle požadavku na zařízení pro řízení procesů a přenosu dat (jeden modul regulace a jeden modul přenosu).


Vizualizace měření

Základní popis software.
Aplikace umozžňuje vizualizaci dat, která jsou získávána měřícími přístroji řady 9000.

Základní technické parametry:
Připojení k PC: přes rozhraní RS485
Počet zobrazených prřístrojů: 1 ÷ 8
Perioda měření: nastavitelná, 2 ÷ 60 sec............................................ > cenik <
Uživatelská datová paměť: 300 hodnot / kanál.
Dataloger - kapacita paměti: omezená kapacitou pevného disku PC
Dataloger - perioda záznamu: 2 sec. ÷ 24 hod.
Požadavky na PC: volný port RS232 (COM) nebo USB, Pentium 100MHz, W98,WME,W2000,WXP

Výstupní datové formáty:
*.dbf databázový formát dBASE IV
*.csv textový formát, hodnoty oddělené středníkem
*.txt textový formát

Popis vzhledu:
Na horní liště je umísěno společné menu pro všechny kanály. Uprostřed v hlavní části jsou jednotlivé panely měřících přístrojů. Dole pod měřícími panely je informativní hlášení o stavu aplikace.


Příslušenství k přístroji

Provozní články pro měření pH:
PCP 136 - průmyslová gelová suspenze, proteiny
PCP 136/t - průmyslová gelová suspenze, proteiny s teplotním čipem
PCP 321/t - průmyslová mechanicky odolná s teplotním senzorem
PCP 332 - průmyslová suspenze, proteiny dv. sol. most
PCP 421 - průmyslová sterilizovatelná (135 °C)
PCP 331 - tlaková 0,8 MPa

Provozní články pro měření ORP:
XCP 334 - Pt standardní
XCP 336 - Pt standardní, prostředí Cl2........................................... > cenik <
XCP 338 - Zlatá

Provozní vodivostní čidla:
VEP 101 - 2-elektrodové, sklo/Pt
VEP 101/t - 2-elektrodové, sklo/Pt + teplota
VEP 352 - 2-elektrodové, plast/Pt
VEP 352/t - 2-elektrodové, plast/Pt + teplota
VEP 454/t - 4-elektrodové, plast/Pt + teplota
VEP 464/t N - 4-elektrodové, plast/nerez + teplota, otěruvzdorné

Provozní čidla pro měření O2:
KCP351/t - plastové + teplota, průměrr 12 mm
KCP352/t - plastové, robustní + teplota, průměrr 24 mm

Průtočné jímky:
PRJ 12/xxx - průtočná měřící jímka, růné typy přírub, pro čidlo Ø12 mm
PRP 24/xxx - průtočná měřící jímka, pro čidlo Ø24 mm, provedení plast (PVC-U)/ nerez
PRPT xx/xxx - průtočná měřící jímka, transparentní plastová, různé provedení. Tyto jímky je možno řadit za sebe pro použití více čidel.

Ponorné jímky:
POJ 1/xxx - ponorná jímka pro l sondu, provedení plast (PVC-U)
POJH l/xxx - ponorná jímka pro l sondu s hlavicí pro převodník, provedení plast (PVC-U)/ nerez průměr 32/40 mm
POJH 3/xxx - ponorná jímka s měřící hlavicí pro 3 sondy


Vyráběné typy průmyslových provozních přístrojů pro řízení technologických proceců a dat

9104 - Konduktometr - teploměr
9202 - pH metr - teploměr
9203 - mV (REDOX) metr - teploměr
9401 - Oxymetr - teploměr
9605 - Unimetr - teploměr
9605/2t - Teploměr - termostat


Ponorné sondy lze dodat i s jinou délkou kabelu. Přístroje je možno vybavit na přání různými typy elektrod a čidel, kalibračními roztoky, ochranným krytem elektrod, doplnění dalším příslušenstvím, např. sít'ovým napáječem, provést další změny a doplňky.

Ceník průmyslových přístrojů:
  Název DPH Cena bez DPH
  Konduktometr - teploměr 9104 21 17 690,- Kč
  pH metr - teploměr 9202 21 15 560,- Kč
  mV ( O R P) metr - teploměr 9203 21 15 560,- Kč
  Oxymetr - teploměr 9401 21 15 560,- Kč
  provozní Clarkovo kyslíkové čidlo (cena dle provedení) pro Oxymetr - teploměr 9401 21 3 300 ÷ 8 850,- Kč
  Unimetr - teploměr 9605 21 15 560,- Kč
      ....
Základní modul všech přístrojů řady  9000 je možno rozšířit interními moduly:
modul regulace (výstup PI regulátoru) napěťový 0÷1, 0÷5, 0÷10 V 21 3 680,- Kč
pulzní 0=110 imp./min. 21 3 680,- Kč
modul přenosu (výstup přenosu měření) analogový 0÷20, 4÷20 mA 21 4 260,- Kč
digitální RS 485 21 4 260,- Kč
Samostatné externí moduly:
Impedanční převodník pro vzdálená měření pH, mV O2 na DIN lištu 21 4 260,- Kč
v měřicí hlavici elektrody 21 4 380,- Kč
integrovaný v těle měřicí elektrody 21 4 120,- Kč
Releová sada 2 výstupy (2x přep. kontakt)   21 4 260,- Kč
Proudová linka 0÷20, 4÷20 mA na DIN lištu 21 4 610,- Kč
napájecí zdroj externí proudové linky   21 2 300,- Kč
Moduly řady GRYF 9000 vybavené komunikačním modulem R5485 je možno využít pro vizualizaci měření na PC vč. archivace dat. Na dvoudrátovou sběrnici je možno připojit až 32 modulů. Cena těchto služeb je stanovena individuálně na základě vypracované studie.

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ k pH metrům, konduktometrům, oxymetrům, teploměrům
  PROVEDENÍ TYP °C pH DPH CENA bez DPH
  LABORATORNÍ ČLÁNKY PRO MĚŘENÍ pH (ELEKTRODY)
  univerzální
    PCL 101 0÷100 0÷14 21 2 640,- Kč
PCL 102 0÷70 0÷14 21 2 690,- Kč
  univerzální, mech. odolné
    PCL 121 -5÷105 0÷13 21 2 890,- Kč
PCL 122 0÷70 0÷13 21 2 890,- Kč
PCL 124 0÷130 0÷13 21 2 810,- Kč
PCL 126 -30÷70 0÷13 21 2 820,- Kč
  plastová PCL 251 0÷70 0÷13 21 2 640,- Kč
  plastová rozebíratelná PCL 254 0÷70 0÷13 21 2 280,- Kč
  dvojitý solný most PCL 322 0÷70 0÷13 21 2 210,- Kč
  speciální
  dotykový PCL 225 5÷60 0÷11 21 1 920,- Kč
  semimikro univerzální PCL 221 -5÷90 0÷13 21 2 030,- Kč
  semimikro univerzální gel. PCL 222 0÷70 0÷13 21 2 030,- Kč
  semimikro vpichový PCL 223 5÷70 0÷13 21 2 920,- Kč
  semimikro vpichový gel. PCL 224 0÷70 0÷13 21 2 030,- Kč
  semimikro univerzální tl. 4 mm (malé objemy) PCL 226 0÷70 0÷13 21 2 620,- Kč
  nízká vodivost PCL 134 0÷70 0÷13 21 2 820,- Kč
  suspenze, proteiny PCL 136 0÷70 0÷13 21 2 850,- Kč
  suspenze, proteiny dv. sol. most PCL 332 0÷70 0÷13 21 2 210,- Kč
  sterilizovatelný (135 °C) PCL 421 5÷105 0÷13 21 3 210,- Kč
  mechanicky odolná s teplotním senzorem PCL 321/t D 0÷70 0÷13 21 3 920,- Kč
  plastová s teplotním senzorem PCL 352/t 0÷70 0÷13 21 3 620,- Kč
  plastová ponorná s tepl. čidl. a imp. převodníkem PCL 354/TR/S 0÷70 0÷13 21 5 860,- Kč
  provozní, mech. odolná, dlouhá životnost PCP 334 -10÷70 0÷13 21 2 030,- Kč
            ...
  PROVEDENÍ Označení °C pH DPH CENA bez DPH
  LABORATORNÍ SKLENĚNÉ ELEKTRODY
  univerzální PCL 101 10÷105 0÷14 21 2 290,- Kč
  zvýšená mechanická  odolnost PCL 103 5÷105 0÷13 21 2 290,- Kč
  PCL 104 -10÷80 0÷13 21 2 380,- Kč
  LABORATORNÍ REFERENTNÍ ELEKTRODY
  argentochloridová REL 101 0÷80   21 2 260,- Kč
  argentochloridová dv. sol. most REL 301 -5÷105   21 2 310,- Kč
  argentochloridová dv. sol. most kruh. diafragma REL 302 -10÷70   21 2 820,- Kč
  kalomelová REL 102 0÷70   21 2 290,- Kč
  merkurosulfátová REL 103 0÷80   21 2 820,- Kč
  LABORATORNÍ ČLÁNKY PRO MĚŘENÍ REDOX POTENCIÁLU
  standardní XCL 101 -5÷90   21 2 820,- Kč
  zlatá XCL 102/Au -10÷70 21 2 560,- Kč
  sterilizovaný (135 °C) XCL 401 -5÷105 21 3 290,- Kč
  plastová XCL 152 -10÷100 21 2 820,- Kč
  střbrná (argentrometrické měření) XCL 106 0÷90 21 2 490,- Kč
  LABORATORNÍ PLATINOVÉ ELEKTRODY
  pracovní plocha 0,5 cm2 XELlO1     21 2 320,- Kč
  pracovní plocha 0,2 cm2 XEL 103 21 2 390,- Kč
  LABORATORNÍ ČIDLA PRO MĚŘENÍ O2 VE VODĚ
  univerzální skleněné KCLlO1 0÷40   21 2 580,- Kč
  sterilizovatelné (135 °C) KCL 103 0÷60   21 3 620,- Kč
  plastové, výměnný membr. nosič KCL 151 -5÷40   21 2 720,- Kč
  plastové, výměnný membr. nosič, s tepl. čidlem KCL 151/t -5÷40   21 3 680,- Kč
  ponorné s tepl. čidlem 10 m kabel KCL 154/S -5÷40   21 5 860,- Kč
  náhradní nosič s membránou k čidlu KCL 151/154       21 420,- Kč
  LABORATORNÍ VODIVOSTNÍ ČIDLA
  dvouelektrodové, skleněné, Pt, k=1 ,0  20 % VEL 101     21 2 980,- Kč
  dvouelektrodové, plastové rozebíratelné VEL 152 21 2 190,- Kč
  dvouelektrodové, skleněné, s tepl. senzorem VEL 101/t 21 2 280,- Kč
  dvouelektrodové, plast. rozebíratelné s tepl. senz. VEL 152/t 21 2 390,- Kč
  terénní plastové kombinované čidlo tepl.-vodivost VEL 1 G 21 2 290,- Kč
  TEPLOTNÍ ČIDLA
  standardní nerez (malé) 2NS1     21 2 290,- Kč
  standardní nerez 1NS1 21 2 680,- Kč
  vpichové 1NV1 21 2 680,- Kč
  hermetické nerezové ponorné (vpichové) 4NS1 (4NV1) 21 2 780,- Kč
  OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
  pufry pH 4, 7, 9, (cena/kus)       21 135,- Kč
  kalibrační roztok 0,01 mol, KCI, 0,001 mol. KCI (cena/kus)     21 135,- Kč
  ochranný kryt pH elektrod     21 110,- Kč
  pouzdro pro přenos přístrojů v terénu     21 195,- Kč
  pantografický stojan pro laboratorní měření     21 2 680,- Kč
  vpichový nůž nerez pro pH el. PCL 221-4 VN 02     21 3 260,- Kč
            > nahoru <

Hledání v menu