VLHKOMĚR, TERMOGRAF, TERMOHYGROGRAF SE ZAPISOVAČEM


Provádíme odborný servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.


 

1) Termohygrograf THG

Registrační přístroj THG zaznamenávající teplotu a relativní vlhkost pomocí bimetalu a vlasového svazku.

Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami. Skříň je zhotovena z nerezového plechu a duralového odlitku, rozměry: 290 x 145 x 260 mm. Součást balení 60 listů týdenního záznamu. Součást balení 2x záznamová pera (již v přístroji). Rozsah měření teploty: -15°C až +65°C  nebo:  -35°C až +45°C. Přesnost: ± 0,5°C. Dělení diagramu: 1°C. Rozsah měření relativní vlhkosti: 0 až 100 % r.v. Přesnost: ± 3% r.v. Dělení diagramu: 5% r.v.

1a) Pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu.
1b) Pohon quarz hodinami s možností denního, týdenního a měsíčního záznamu.

 

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
1a) Termohygrograf THG Q pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu 21 16 940,- Kč
1b) Termohygrograf THG M pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu 21 17 740,- Kč

 


 

2) Termograf TG

Termograf TG slouží k zápisu časového průběhu změn teploty.

Teplotním čidlem je bimetal. Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás. Průměr bubnu: 93 mm. Šířka zápisu: 80 mm. Měřící rozsah:  -15°C až +65°C  nebo:  -35°C až +45°C. Přesnost: ±0,5°C. Hmotnost: 3 kg. Rozměry: 290 x 145 x 190 mm. Doba otočky válce je nastavitelná: 25,6 /176/744 hod. = podle typu hodin (2b: 1 den, 7 dnů, 31 dnů)

2a) Pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu.
2b) Pohon quarz hodinami s možností denního, týdenního a měsíčního záznamu.

 

  Název DPH Cena bez DPH
2a) Termograf TG Q pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu 21 17 840,- Kč
2b) Termograf TG M pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu 21 18 340,- Kč

 


3) Hygrograf HG

Hygrograf HG slouží k zápisu časového průběhu změn relativní vlhkosti.

Hygrograf HG slouží k zápisu časového průběhu změn relativní vlhkosti. Vlhkostním čidlem je vlasový svazek.
Pohon je zajišťován mechanickými nebo elektronicky řízenými hodinami.

3a) Pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu.
3b) Pohon quarz hodinami s možností denního, týdenního a měsíčního záznamu.

Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
3a) Hygrograf HG Q pohon mechanickými quarz hodinami, možnost denního, týdenního a měsíčního záznamu 21 17 940,- Kč
3b) Termograf HG M pohon mechanickými hodinami s možností denního nebo týdenního záznamu 21 18 740,- Kč

Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu: 80 mm:
Měřící rozsah  0 % až 100 % r. v. Přesnost: ±3 %.
Hmotnost 3 kg. Rozměry 290 x 145 x 190 mm.
Doba otočky válce je nastavitelná: 25,6 / 176 / 744 hod. = podle typu hodin (3b: 1 den, 7 dnů, 31 dnů)


4) Termohygrograf elektronický THG 874 E (elektronický)

Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Termohygrograf THG 874E, elektronicky řízený pohon, -35°C až +45°C, 0-100% r.v.

Elektronicky řízený pohon, -35°C až +45°C, 0-100% r.v. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek. Pohon záznamového válce je zajištěn elektronickými hodinami Quarz. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás.
Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 mm. Měřící rozsah -35°C až +45°C, 0% až 100% relativní vlhkosti. Přesnost: +/-1°C, +/- 2,5%. Hmotnost 4,3 kg. Doba otočky válce: nastavitelná 25,6 / 176 / 744 hod. Rozměry 330 x 130 x 135 mm.

 Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
4a) 100 ks registrační papír měsíční pro THG - pouze 874 E, rozsah -35°C až +45°C, 0 až 100% r.v. (nelze dodat s verzí 874 M - mechanický časovač) 21 1 380,- Kč
5) Termohygrograf mechanický THG 874 M (mechanický)

Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek.

Mechanický pohon, rozsah 0°C až +70°C, 0-100% r.v. Pohon záznamového válce je zajištěn mechanickými hodinami. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás. Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 mm. Přesnost: +/-1°C, +/-2,5 %. Hmoptnost 4,3 kg. Doba otočky válce nastavitelná 25,6 / 176 hod. Rozměry 330 x 130 x 135 mm. Měřící rozsah: -35°C až +45°C, 0% až 100% relativní vlhkosti

Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis

 

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
5a) 100 ks registrační papír 1 denní pro THG, rozsah 0°C až +70°C, 0-100%  r. v. 21 1 380,- Kč
5b) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro THG, -5°C až +75°C, 0-100% r.v. 21 1 380,- Kč

 


 

6) Termohygrograf mechanický THG 874 M (mechanický)

Slouží k zápisu časového průběhu změn teploty a relativní vlhkosti. Teplotním čidlem je bimetal, vlhkostním vlasový svazek.

Mechanický pohon, rozsah -35°C až +45°C, 0-100% r.v. Pohon záznamového válce je zajištěn mechanickými hodinami. Základna přístroje je vyrobena z duralu, plášť je ocelový, celý přístroj je lakován dvousložkovým polyuretanem. Registrační systém: bubnový, zápis pomocí pera s dlouhodobou náplní na registrační pás. Průměr bubnu 93 mm. Šířka zápisu 2 x 80 m. Přesnost: +/-1°C, +/-2,5%. Hmoptnost 4,3 kg. Doba otočky válce nastavitelná 25,6 / 176 hod. Rozměry 330 x 130 x 135 mm. Měřící rozsah: 0°C až +70°C, 0% až 100% relativní vlhkosti.

Doprodáno. Pouze papíry, pera, servis

 

 

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
6a) 100 ks registrační papír 1 denní pro THG, rozsah -35°C až +45°C, 0 až 100% r.v. 21 1 380,- Kč
6b) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro THG, -35°C až +45°C, 0-100% r.v. 21 1 380,- Kč

 


7) Papír registrační do registrační přístroje THG, TG, HG, BG, MBG

Papír registrační do termohygrografu, termografu, hygrografu, barografu, mikrobarografu. Rozměr: 305 x 90 mm

 

 

 

 

 

  Název DPH Cena bez DPH
7a) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro TG, rozsah -35°C až +45°C 21 1 380,- Kč
7b) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro HG, rozsah 0 až 100% r.v. 21 1 380,- Kč
7c) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro BG 21 1 380,- Kč
7d) 100 ks registrační papír 7 denní (týdenní) pro MBG 21 1 380,- Kč

 


8) Pero záznamové pro registrační přístroje THG, TG, HG, BG, MBG

Pero záznamové pro registrační přístroje, barva modrá

 

  Název DPH Cena bez DPH
8) Pero záznamové pro registrační přístroje, barva modrá 21 655,- Kč

 


 

Hledání v menu