SCHIOTZŮV TONOMETR


Provádíme servis oftalmologických přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.


Schiotzův oční tonometr

Je určen k měření nitroočního tlaku při diagnostice glaukomu a při sledování jeho terapie. Tonometr je přístroj vyrobený s vysokou přesností, dodávaný na trh s atestem státní zkušebny ústavu normalizace ČR. Zajišťujeme metrologické služby pro všechny státní i privátní oční ordinace a tím jednotnost, přesnost a spolehlivost měření nitroočního tlaku očními tonometry. Kalibrace se provádí 1x ročně.

  Název DPH Cena bez DPH
  Schiotzův oční tonometr 21 9 280,- Kč

 

 

Všechny oční tonometry typu Schiötz a Goldmann se kontrolují a ověřují přesně podle závazných příslušných metodik schválených ČMI, ÚNMZ, které jsou validovány a verifikovány. Platná legislativa ČR definuje povinnost periodického ověřování stanovených měřidel.Oční tonometry jsou zdravotnické prostředky s měřící funkcí se zařazením do klasifikační třídy IIa. Všechny typy očních tonometrů kontaktních a bezdotykových jsou ve smyslu §3,odst.3 zákona o metrologii č.505/1990 Sb. v platném znění, stanovenými měřidly podléhajícími povinnosti periodického ověřování ve lhůtách stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. přílohy 2.3.1. a), b) v platném znění. U kontaktních druhů očních tonometrů je doba platnosti ověření stanovena na 1 rok. U bezdotykových druhů očních tonometrů je doba platnosti ověření stanovena na 2 roky. Všichni poskytovatelé zdravotní péče,kteří používají oční tonometry tj.oční lékaři v soukromém nebo státním sektoru, případně zodpovědní techničtí pracovníci státních nemocnic, jsou povinni vést evidenci a překládat tato měřidla před uplynutím platnosti k novému ověření, viz §18 písm. a), b) zákona č.505/1990 Sb. v platném znění,dále podle zákona o zdravotnických prostředcích č. 123/2000 Sb. v platném znění a příslušném nařízení vlády č. 336/2004 Sb.


Kompletní katalog přístrojů pro oční ordinaci kliknout na text


 

Hledání v menu