27 | 01 | 2020
AGRICOMPUTER PRO ZEMĚDĚLCE Tisk Email

Provádíme odborný servis včetně dodávek náhradních dílů.

Vlhkoměr pro zemědělce

1) AGRICOMPUTER měřící přístroj pro zemědělce digitální Agromatic Digital Super 1

Špičkový víceúčelový přístroj.
A
utomaticky váží vzorke a stanovuje vlhkost bez drcení zrn.

Všestranný přístroj, jeho používání je velmi jednoduché. Elektronické obvody ve spojení s moderním mikroprocesoremřídí a kontrolují všechny funkce a fakticky eliminují možnost chyby uživatele - česky
.

Měřené plodiny
- ječmen jarní, ječmen ozimý, žito, pšenice měkká, oves, hrách, triticale, řepka, hořčice, mák, len, kmín, bob, fazole.

Další sestava: USB na plodiny, u kterých zjišťujeme vlhkost:
Pšenice, Ječmen, Oves, Tritikale, Kukuřice mokrá, Kukuřice suchá,
Kukuřice tepelně upravená mačkaná, Soja, Soja tepelně upravená mačkaná,
Hrách, Hrách tepelně upravený mačkaný, Řepka, Lněné semínko.

Dle požadavku výrobce doplní na USB požadované plodiny navíc.

Přímý dovoz do ČR od výrobce v rámci obchodního zastoupeni !........ Nejprodávanější přístroj Cool

Agromatic Digital Super 1, softvér SW 1.07

- automaticky zváží vzorek
- odstraňuje drcení zrn
- paměť s výpočtem průměrné hodnoty
- nastavitelný korekční faktor
- teplotní údaj v °C
- dodáván s teplotní sondou 5 m
- přesnost do 0,4%

USB s blikající kontrolou a nahrané plodiny od výrobce pro ČR

................... > Ceník <......

Měření vlhkosti: Agricomputer přímo určí a zobrazí hodnotu vlhkosti až 15 druhů zrn a semen. Program se snadno přizpůsobí změnou vnějšího modulu; nejsou třeba žádné převodní diagramy. Druh zrna, které se měří, se zvolí na displeji tlačítky s šipkami na klávesnici. Neporušené zrní se nasype do měřicí komory a vlhkost se přečte ihned na displeji. Unikátní elektronická vestavěná váha zajištuje vždy shodnou velikost vzorku. Stisknutím jednoho tlačítka se může zobrazit průměrná hodnota až z 99 vzorků. Stisknutím dalšího tlačítka může být vlhkoměr seřízen podle zkušebního vzorku z pece.

Kufřík přenosný na přístroj, USB (fleška s plodima)

 

Návod na obsluhu v AJ kliknout na Součást dodávky: návod v čj
Technická specifikace
Měřicí princip: Dielektrická interpolační analýza s lineární teplotní kompenzací
Měřicí rozsah: 4 - 5 % podle druhu plodiny
Přesnost: 0,4 % podle druhu plodiny a podle velikosti
Opakovatelnost: 0,1 % podle druhu plodiny
Korekční faktor: 2 %
Pamět: 99 měření (zrno), do 250 (pH)
Vážení: Elektronické váhy
Baterie: 2 x PP3 nebo ekvivalentní
Hmotnost: 660 gramů
Rozměry: 7,5 x 27 x 13 cm
Teplotní sonda: od - 15 do 100 ° C 1,3 ° C

2) Vlhkoměr zrnin SuperPro

Image

Plodina je rozemílána a stlačovaná v jedné operaci, která společně s automatickou kompenzací teploty vede k větší spolehlivosti výsledku.

Měřené plodiny - oves, bit (pro vlastní kalibraci), mák, kmín, sója, jetel bílý, jetel červený, hořčice, jílek vytrvalý, kostřava, triticale, len, slunečnice, hrách, řepka, kukuřice, žito, ječmen, pšenice, proso.

..............................> Ceník <
Digitální zobrazení údajů na displeji - česky, kombinovaná měřící a mlecí komora, mlecí disky ze speciální tvrzené oceli osvětlení displeje, automatická kompenzace teploty, odměrky integrované ve víčku měřící komory, tělo přístroje z nárazuvzdorného ABS plastu, automatická kalkulace průměrné hodnoty měření, dodáván v odolném transportním kufříku, přesnost zobrazení 0,1% (1 desetinné místo), měřící rozsah 5 až 50% v závislosti na druhu plodiny přesnost lepší než ±0,5%, možnost individuální kalibrace každé plodiny v rozsahu ±3,9%, rozměry přístroje 21 x 13 x 8 cm, hmotnost včetně transportního kufříku 1,8 kg, alkalická baterie 9 V.

3) Vhlkoměr obilovin FarmPoint

Digitální zobrazení údajů na displeji - česky, měří celá zrna, možnost individuální kalibrace každé plodiny v rozsahu +/- 3,9% , dodáván v odolném transportním kufříku, rozměry
21 x 8 x 8 cm, přesnost lepší než 0,5%

Měřené plodiny - bit (pro vlastní kalibraci), hrách, řepka, kukuřice, žito, ječmen, pšenice, oves, triticale, len, slunečnice, kostřava, jílek vytrvalý, hořčice, jetel bílý, jetel červený, sója

 

 

....................> Ceník <


4) Vlhkoměr obilovin Draminski Tester

Pomocí testeru rychle a přesně zjistíme obsah vlhkosti semen přímo v terénu nebo v místě, kde je uloženo obilí.

Přístroj pro měření vlhkosti zrna  je nezbytným nástrojem pro každého zemědělce. Vlhkoměr měří vlhkost zrna metodou pro měření kapacity.

4a) polština
4b) angličtina......................> Ceník <

Přímý dovoz do ČR od výrobce v rámci obchodního zastoupeni !
Nejnovější konstrukci přístroje na měření vlhkosti a hustoty zrna. Přístroj je velmi přesný se schopností měřit vzorky o hmotnosti od 1 do 1000 g s hustotou vykazovanou v kg.m-3. Přístroj má hmotnost 1900 g. Energetickým zdrojem je CdNi baterie umožňující 15 hodinový nepřetržitý provoz. Rozsah měření vlhkosti zrna je až do 25 % a tento údaj je znázorňován na LCD displeji. Baterie o napětí 9 V.
....................Klik na video: ......

Referenční metoda pro vytvoření kalibračních křivek, které jsou trvale uloženy v paměti přístroje je laboratorní metoda sušší - v souladu s platnými normami. Během rychlého měření změn obsahu vlhkosti kamera ukazuje dielektrickou konstantu. Tato konstanta je zaznamenána v měřicí komoře a závisí od úrovně vlhkosti. Přístroj je navíc vybaven automatickým výpočtem průměru předchozích měřeních.

Vlhkoměr měří přesně, jednoduchá obsluha, moderní a ergonomický design, kalibrován pro 39 druhů osiva obilovin, olejnin, luskovin a travin:

1 žito 7,6% -35,0 %
2 pšenice krmná 7,2 % -35,0 %
3 pšenice potravinářská 7,3% -35,0 %
4 tritikale 7,4% -35,0 %
5 ječmen 8,0 % -35,0 %
6 oves 8,0 % -35,0 %
7 pohanka 6,5 % -35,0 %
8 boby 7,9 % -35,0 %
9 žlutá lupina 6,6 % -35,0 %
10 lupina 7,5 % -35,0 %
11 hrášek 8,0 % -33,0 %
12 peluška 7,8 % -35,0 %
13 řepka 4,0% -30,0 %
14 fazole 7,7 % -30,0 %
15 kukuřice o 8,0% -43,0 %
16 loupaná slunečnice 6,0% -14,9%
17 slunečnice lusk 5,5 % -15,6 %
18 Jílek vytrvalý 6,4 % -22,0 %
19 Jílek 6,4 % -22,0 %
20 kostřava Nakielska 6,8 % -26,0 %
21 Kostřava červená 6,5 % -26,2 %
22 červený jetel 5,7 % -26,3 %
23 trojlístek 4,8% -25,0 %
24 timothy 5,9 % -27,3 %
25 fazole malé 5,6 % -30,4 %
26 zrno 8,9% -30,0 %
27 hořčice 7,3% -21,6 %
28 proso 4,0% -18,6 %
29 svazenka 7,9% -20,8 %
30 sójové boby 7,5 % -28,8 %
31 čirok 9,8 % -28,3 %
32 amarantu 9,2 % -30,7 %
33 oves nahý 9,0 % -20,0 %
34 pšeničné otruby 7,6% -22,1 %
35 žitné otruby 7,4% -22,2 %
36 modrý mák 3,8% -17,6 %
37 mák hnědý 4,2% -18,3 %
38 kmín 4,6% -17,8 %
39 len 5,4% -20,5 %

1 żyto 7.6%-35.0%
2 pszenica 7.2%-35.0%
3 pszenica jakościowa 7.3%-35.0%
4 pszenżyto 7.4%-35.0%
5 jęczmień jary 8.0%-35.0%
6 owies 8.0%-35.0%
7 gryka 6.5%-35.0%
8 bobik 7.9%-35.0%
9 łubin żółty 6.6%-35.0%
10 łubin wąskolistny 7.5%-35.0%
11 groch 8.0%-33.0%
12 peluszka 7.8%-35.0%
13 rzepak 4.0%-30.0%
14 fasola 7.7%-30.0%
15 kukurydza 8.0%-43.0%
16 słonecznik łuskany 6.0%-14.9%
17 słonecznik niełuskany 5.5%-15.6%
18 życica trwała 6.4%-22.0%
19 Rajgras 6.4%-22.0%
20 kostrzewa nakielska 6.8%-26.0%
21 kostrzewa czerwona 6.5%-26.2%
22 koniczyna czerwona 5.7%-26.3%
23 koniczyna biała 4.8%-25.0%
24 tymotka 5.9%-27.3%
25 fasola drobna 5.6%-30.4%
26 fasola Jaś 8.9%-30.0%
27 gorczyca 7.3%-21.6%
28 proso 4.0%-18.6%
29 facelia 7.9%-20.8%
30 soja 7.5%-28.8%
31 sorgo 9.8%-28.3%
32 amarantus 9.2%-30.7%
33 owies nagi akt 9.0%-20.0%
34 otręby pszenne 7.6%-22.1%
35 otręby żytnie 7.4%-22.2%
36 mak niebieski 3.8%-17.6%
37 mak brązowy 4.2%-18.3%
38 kminek 4.6%-17.8%
39 len 5.4%-20.5%
Technické parametry:
- Napájení: baterie 9V, typ: 6F22
- Proud: cca 12 mA

- Displej: LCD alfanumerický 2 x 16
- Rozsah měření: od 0 ° C do cca + 70 °C
- Přesnost měření teploty: ± 1 °C
- Přesnost měření vlhkosti: 1% (v rozmezí 10%), 1,5 % (v rozmezí 20%)
- Rozměry: délka 18 cm , šířka 15 cm, výška 9 cm
- Hmotnost přístroje: 1112 g ( s dávkovačem )
- Teplota: 10 až 45 ° C

5) Vlhkoměr Super pro Combi

Vlhkoměr je určen pro měření teploty a vlhkosti sena a slámy. Vlhkoměr umožňuje měření jak ve volně loženém seně a slámy, tak i v balících. Zdrojem napájení je 9V alkalická baterie, která je umístěna v rukojeti. Vlhkoměr je možno kalibrovat v rozmezí 3,9% směrem nahoru a 3,9% směrem dolu v krocích po 0,1%. Tovární nastavení kalibrace  je provedeno na základě oficiálních metod měření vlhkosti a stupnice je sestavená na základě vzorků, které představují běžné plodiny vypěstované v běžných podmínkách.

ImageTechnické parametry:
Digitální displej s přesností desetinného místa
Podsvícený dispej
50 cm sonda s vlhkostním a teplotním čidlem
Automatický výpočet střední hodnoty
Individuální kalibrace
Měřící rozsah - vlhkost : 9 až 60%........................> Ceník <
Měřící rozsah - teplota : -5 až +70 C°
Displej : dvouřádkový s podsvícením
Hmotnost : 0,4 kg
Baterie : 9V alkalická
Přesnost: lepší než +-1,5%*Měřící přístroj vlhkoměr pro zemědělce

Název DPH Cena bez DPH
1) AGRICOMPUTER digitální s USB, včetně bateire, bez kufříku (kufřík +1.260,-Kč)
21 24 980,- Kč
2) Vlhkoměr zrnin Superpro 21 12 870,- Kč
3) Vlhkoměr obilovin Farmpoint 21 8 120,- Kč
4a) Vlhkoměr obilovin Draminski, polština 21 8 620,- Kč
4b) Vlhkoměr obilovin Draminski, angličtina 21 9 590,- Kč
5) Vlhkoměr Super Pro Combi 21 7 590,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Úterý, 22 Leden 2019 14:06