2) HORKOVZDUŠNÁ STERILIZACE INDIKÁTOROVÉ TRUBIČKY

 


 

Indikátorové trubičky pro horkovzdušnou sterilizaci

  Název DPH Cena bez DPH
2) Indikátorová trubička, 100 ks 21 1 690,- Kč

 

Pro sterilizátory s cirkulací vzduchu. Skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Indikátorová trubička mění barvu. Indikátorová trubička je určena pouze pro horkovzdušnou sterilizaci. Test pro kontrolu účinnosti sterilizace proudícím suchým vzduchem dle vyhlášky MZČR č. 195/2005 Sb. slouží skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Indikátory odpovídají specifikacím třídy 6 dle normy ČSN EN ISO 11140-1:2006. Lze je použít pro kontrolu sterilizace v rozsahu teplot 160°C až 180°C. Vkládají se mezi sterilizované nástroje a pomůcky. Exspirace je vyznačena na balení. Skladování na chladném a tmavém místě chráněném před sluncem nebo zdroji tepla, nejvhjodnější v ledničce. Za stejných podmínek lze uchovávat exponované indikátory pro dokumentační účely bez nežádoucí změny barvy jakkoliv dlouho, poté se mohou likvidovat jako běžný skleněný odpad. Balení 100 ks.

 

 


 

Indikátorové trubičky pro horkovzdušnou sterilizaci

  Název DPH Cena bez DPH
2) Indikátorová trubička, 100 ks 21 1 690,- Kč

 

Pro sterilizátory s cirkulací vzduchu. Skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Indikátorová trubička mění barvu. Indikátorová trubička je určena pouze pro horkovzdušnou sterilizaci. Test pro kontrolu účinnosti sterilizace proudícím suchým vzduchem dle vyhlášky MZČR č. 195/2005 Sb. slouží skleněné zatavené trubičky naplněné indikační tekutinou. Indikátory odpovídají specifikacím třídy 6 dle normy ČSN EN ISO 11140-1:2006. Lze je použít pro kontrolu sterilizace v rozsahu teplot 160°C až 180°C. Vkládají se mezi sterilizované nástroje a pomůcky. Exspirace je vyznačena na balení. Skladování na chladném a tmavém místě chráněném před sluncem nebo zdroji tepla, nejvhjodnější v ledničce. Za stejných podmínek lze uchovávat exponované indikátory pro dokumentační účely bez nežádoucí změny barvy jakkoliv dlouho, poté se mohou likvidovat jako běžný skleněný odpad. Balení 100 ks.

 

Bližší popis

 

Na jednom konci je trubička označen zelenou tečkou. Změna barvy tekutiny z červené na zelenou znamená, že indikátor byl během sterilizace vystaven působení určité teploty po určitou dobu, např. 160°C /60 min. nebo 170°C /31 min. nebo 180°C /16 min. Pokud tekutina nedosáhne po sterilizaci jasně zelené barvy, ale pouze barvy hnědé až tmavě zelené, nebyly dosaženy výše uvedené parametry sterilizace. Dosažená změna barvy v takovém případě nemusí být časově stálá. Tyto trubičky jsou jediným indikátorem pro sterilizaci suchým teplem.

 

 

Čas pro docílení jasně zelené barvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledání v menu