ODBĚROVÉ ZAŘÍZENÍ NA ODBĚR VZORKŮ VODY
POVRCHOVÝ VZORKOVAČ
CENÍK

Povrchový vzorkovač (odběrák) Andělova tyč
Vzorkovač je určen pro odběr vody z bazénů, vodních nádrží, přehrad a podobně. Povrchový vzorkovač (odběrák) je určenpro odběr malého množství vody do hloubky 30 cm pod povrchem hladiny. Povrchový vzorkovač se uchopí do jedné ruky a ponoří pod hladinu. Stlačením ruční páčky se uzavře spodní poklop, čímž dojde k zadržení požadovaného množství vody uvnitř odběrného válce. Zadržená voda se poté přeleje přez vrchní část (anebo spodní části) do předem připravených odběrných nádob (zkumavek a pod.) dle předpisů.
Přístroj byl vyvinut dle požadavků Krajské hygienické stanice Ostrava pro odběr povrchových vod.
Jednoduchá manipulace, čistý odběr. Spolehlivý odběr vzorků vody jednou rukou !
Technická specifikace vzorkovače
Vnější průměr: 50 mm
Vnitřní průměr: 44 mm
Objem odebraného vzorku: 0,5 litru
Výška vzorkovače: 50 cm
Hmotnost: 1 kg

ODBĚROVÉ ZAŘÍZENÍ NA ODBĚR VZORKŮ VODY

Název DPH Cena bez DPH

Povrchový vzorkovač (odběrák) 19 5 860,- Kč