21 | 11 | 2017
pH METR mV METR TEPLOMĚR LABORATORNÍ Tisk Email

Provádíme odborný servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

pH METR - mV METR - TEPLOMĚR 259 řízený mikroprocesorem

Precizní přenosný bateriový přístroj řízený mikroprocesorem, vhodný pro práci jak v laboratoři, tak i v terénu, nabízející vyšší komfort pro obsluhu. Ovládají se pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu označenými obdobně jako u PC šipkami, ENTER a ESC. Naměřená hodnota, včetně hlášení a menu je zobrazena 5-ti místným LCD.
Je vybaven možností měřit REDOX potenciál, nebo pomocí ISE měřit aktivitu iontů. Dále je vybaven napěťovým výstupem s možností přenosu naměřených hodnot na zapisovač nebo PC.

Nejprodávanější přístroj! Cool................... > cenik <

Rozsah měření 0÷14 pH 0,01 pH, 1 dig., automatická teplotní kompenzace 0÷100°C, čidlo teploty Ni 1000, 6180 ppm, vtupní odpor pro pH:10 12 Ohmů, rozsah měření mV metru 1500mV, 1 mV, přesnost měření mV metru: 1mV, 1dig., měření teploty -50÷200°C, 0,1°C, 1 dig., přesnost měření teploty 0,2°C, autokalibrace, automatické vypnutí přístroje, napětový výstup.

Při měření pH je průběžně snímána teplota pomocí teplotního čipu v pH elektrodě nebo pomocí samostatného teplotního čidla. Naměřený teplotní údaj je využíván pro přímé měření a zobrazení teploty měřeného média. V rozsahu 0 ÷ 100 °C je použit pro teplotní kompenzaci pH. Mimo tento rozsah teplot se celé měření pokládá za nesmyslné a na displeji se zobrazí hlášení ERR. Při odpojeném teplotním čidle přístroj automaticky předpokládá teplotu měření 20 °C. K přístrojům je možno připojit jakoukoliv kombinovanou pH elektrodu, popř. pomocí BNC rozbočovače samostatnou referentní a skleněnou elektrodu.

 

 

Přístroje jsou vybaveny funkcí dvoubodové autokalibrace pH s možností nastavení různých hodnot pufrů. Při kalibraci je snímána teplota pufrů, a je prováděna teplotní korekce pH elektrody. Tutu funkci je možno vypnout v menu, popř. odpojit teplotní čidlo. Pak se předpokládá kalibrační teplota 20 °C. Hodnoty používaných pufrů lze nastavit v položce hlavního menu před vlastní kalibrací a tyto hodnoty zůstávají uloženy v paměti přístroje. Po ukončení kalibrace se přístroj přepne automaticky do režimu měření pH. Pomocí menu je možno nastavit automatické vypnutí. Přístroje jsou napájeny 9V baterií, pokles napětí je indikován hlášením LO BAT na displeji přístroje.

KALIBRACE:
Kontrolu nastavení pH provádíme pomocí pufrů různé hodnoty pH (např. pufr pH 7,00 a 4,00). Nejdříve ponoříme pH elektrodu do pufru pH 7, vytemperovaného na teplotu 25 OC Knoflík teplotní kompenzace nastavíme rovněž na teplotu 25 OC. Malým šroubováčkem otáčíme trimrem označeným N (nula) a na displeji nastavíme údaj 7,00. Po nastavení a ustálení údaje elektrodu opláchneme destilovanou vodou a ponoříme do pufru pH 4 (9), rovněž vytemperovaného na 25 OC. Po ustálení provedeme nastavení správného údaje na displeji trimrem označeným S (strmost). Tím je celé nastavení provedeno. Při použití jiných hodnot pufrů nastavujeme pufr bližší pH 7,00 trimrem označeným N. Při připojení nové elektrody, nebo při větším rozdílu doporučujeme nastavení ještě jednou zopakovat. Stárnutím elektrody se mění parametr S , a proto je třeba pomocí pufrů průběžně kontrolovat správnost nastavení.

Rozsah měření pH 0 ÷14 pH
řesnost měření pH 0,01 pH  1 dig.
Teplotní kompenzace
ruční
automatická teplotní kompenzace
0÷100 °C, autokalibrace
Rozsah měření teploty -50 ÷ +200°C
Přesnost měření teploty 0,2°C  1 dig.
Napájení - baterie 9 V

 


S měřícími přístroji lze použít čidlo se zakončením kabelu konektorem typu D. Elektrody mohou být osazeny v ponorných pouzdrech s označením PK 32. Čidla určená k měření s mikroprocesorovými přístroji je nutno vybavit speciálním konektorem. Tato čidla se označují v objednávce na konci názvu písmenem "D". Pokud je písmeno "D" v ceníku u názvu čidla, je cena včetně konektoru.

Přístroje je možno vybavit na přání různými typy elektrod ačidel, kalibračními roztoky, ochranným krytem elektrod, doplnění dalším příslušenstvím, například sít'ovým napáječem, provést další změny a doplňky. Označené elektrody VEL a XCL lze osadit do ponorného pouzdra označením PK 32.

Délku kabelu elektrody lze upravit dle požadavku.
Délka teplotního čidla lze upravit dle požadavku.pH METR LABORATORNÍ řízený procesorem

Název DPH Cena bez DPH
pH METR - TEPLOMĚR - mV METR 259 řízený mikroprocesorem 21 8 440,- Kč
...
Příslušenství pro: pH metr, Konduktometr, Oxymetr, Teploměr

Název TYP DPH Cena bez DPH
Laboratorní elektrody pro měření pH kombinované
přesné elektroda s dlouhou životností PCL 120 21 3 740,- Kč
standart. mechanicky odolná PCL 121 21 2 790,- Kč
standart. mechanicky odolná PCL 122 21 2 790,- Kč
sdandart. pH, mechanicky odolná, gel. Elektrolyt PCL 122G
21 2 810,- Kč
velmi přesná a stabilní, 0-14 pH, keramická frita, kvalitní měrné sklo PCL 128 21 2 820,- Kč
s malou iontovou silou (nízká vodivost) PCL 134
21 2 640,- Kč
suspenze, proteiny PCL 136
21 2 780,- Kč
plastová, ø 12 mm PCL 152
21 2 210,- Kč
plastová robustní, ø 16 mm PCL 155
21 2 675,- Kč
dotyková, plastová ø 12 mm PCL P17
21 2 930,- Kč
semimikro univerzální, kulatá měrná elektroda, zúžená na 6 mm PCL 221
21 2 330,- Kč
semimikro vpichová, zúžená na průměr 6 mm, špičatá elektroda PCL 223 21 2 520,- Kč
semimikro univerzální ø 4 mm (malé objemy) PCL 226 21 3 230,- Kč
dvojitý solný můstek PCL 322
21 2 820,- Kč
suspenze, proteiny dvojitý solný můstek PCL 332 21 2 960,- Kč
sterilizovatelná (135 °C) PCL 421
21 3 650,- Kč
velmi přesná a stabilní, 0-14 pH, keramická frita, kvalitní měrné sklo PCL 128/tD
21 3 510,- Kč
přesná elektroda s dlouhou životností, teplotním čipem PCL 120/tD
21 4 610,- Kč
mechanicky odolná s teplotním senzorem, konektor CANON PCL 121/tD 21 3 820,- Kč
mechanický odolná, gelový elektrolyt PCL 122/G/tD 21 3 620,- Kč
suspenze, proteiny, velmi odolná, dvojitý solný most, kruh.diafragma PCL 332/tD 21 3 860,- Kč
s malou inontovou silou, mechanicky odolná, kruhová diafragma PCL 134/tD
21 3 730,- Kč
suspenze, proteiny, mechanicky odolná, kruhová diafragma PCL 136/tD 21 3 790,- Kč
plastová s teplotním senzorem, ø 12 mm PCL 152/tD 21 3 780,- Kč
plastová robustní s teplotním senzorem, ø 16 mm PCL 155/tD 21 3 760,- Kč
.....
Název TYP DPH Cena bez DPH
Samostatné pH elektrody - měření v páru s referentní elektrodou
univerzální PEL 101 21 2 690,- Kč
zvýšená mechanická odolnost PEL 103 21 1 790,- Kč
zvýšená mechanická odolnost PEL 104 21 1 980,- Kč
...
Laboratorní referentní elektrody
argentochloridová REL 101 21 1 660,- Kč
argentochloridová dvojitý solný můstek REL 301
21 1 910,- Kč
argentochloridová dvojitý solný můstek s kruhovou diafragmou REL 302 21 2 920,- Kč
kalomelová REL 102 21 2 490,- Kč
merkurosulfátová REL 103 21 1 990,- Kč
....
Redox elektrody kombinované lze osadit do ponor. pouzdra PK 32
standardní (Pt. Drátek) XCL 101 21 2 820,- Kč
standardní (Pt. terčík) XCL 102 21 2 560,- Kč
zlatá (Au terčík) XCL102/Au 21 3 010,- Kč
bazény XCL 104
21 2 590,- Kč
sterilizovatelná (135 °C) XCL 401
21 3 680,- Kč
plastova XCL 152 21 2 790,- Kč
....
Platinové elektrody samostatné
pracovní plocha 0,5 cm2 XEL 101 21 2 420,- Kč
pracovní plocha 0,2 cm2 XEL 103 21 2 420,- Kč
....
Speciální
stříbrná (argentometrická měření) XCL 106 21 3 270,- Kč
....
Plynové speciální elektrody
selektivní elektroda na CO2 CL GCO 21 4 570,- Kč
selektivní elektroda na NH3 PCL GNH 21 4 570,- Kč
....
Kyslíková čidla plastová lze osadit do ponorného pouzdra PK 32
lastové čidlo, s teplotním senzorem, výměnný membránový nosič KCL 151/tD
21 3 880,- Kč
plastové čidlo, s teplotním senzorem, výměnný membránový nosič KCL 152/tD 21 3 980,- Kč
průmysl. plastové, s teplotním senzorem, výměnný memb. nosič ø 24 mm KCL 254/tD
21 4 520,- Kč
náhradní membránový nosič k čidlu KCL 151/153 KM 151 21 680,- Kč
náhradní membránový nosič k čidlu KCL 254 (průmyslová) KM 254
21 1 560,- Kč
elektrolyt do elektrod KCL xxx, objem 35 ml KCPS28/29   
21 420,- Kč
....
Vodivostní elektrody lze osadit do ponorného pouzdra PK 32
celoskleněná, dvouelektrodová platinová, k=1 VEL 101 21 2 890,- Kč
celoskleněná, dvouelektrodová platinová, k=1 VEL 102 21 2 690,- Kč
plastová rozebíratelná, dvouelektrodová platinová, k=1 VEL 152 21 2 790,- Kč
plastová rozebíratelná robustní, ø 16 mm, dvouelektrodová platinová, k=1
VEL 155 21 2 980,- Kč
celoskleněná s teplotním senzorem, dvouelektrodová platinová, k=1 VEL 101/t 21 3 580,- Kč
plastová rozebíratelná s tepl. senzorem, dvouelektrodová platinová, k=1 VEL 152/t 21 3 690,- Kč
plastová roz. robustní, ø 16 mm, s tepl. senzorem, dvouelektrodová, k=1 VEL 155/t 21 3 790,- Kč
plastová s teplotním senzorem, ø 12 mm, čtyřelektrodová, k=0,5 VEL 356/tD 21 3 890,- Kč
mechanicky odolná, do abrazivního prostředi VEL 358/tD 21 3 890,- Kč
...
Teplotní čidla - délka dle požadavku, každých 10 cm = 106,-Kč
standardní teplotní čidlo (nerez) 1NS1-200C 21 1 790,- Kč
vpichové teplotní čidlo (nerez) 1NV1-200C 21 1 790,- Kč
dotykové teplotní čidlo (nerez) 1ND1-200C 21 2 380,- Kč
prostorové teplotní čidlo (nerez) 1NP1-150C 21 1 980,- Kč
standardní teplotní čidlo krátké (nerez) 2NS1-150C 21 1 580,- Kč
prostorové teplotní čidlo krátké (nerez) 2NP1-150C 21 1 720,- Kč
na kabelu (nikl. mosaz) 3MS1-180C 21 1 140,- Kč
standardní hermetické teplotní čidlo na kabelu (nerez) 4NS1-150C 21 1 780,- Kč
vpichové hermetické teplotní čidlo na kabelu (nerez) 4NV1-150C 21 1 780,- kč
hermetické teplotní čidlo na kabelu (nikl. mosaz, nerez) 4MS1-150C 21 1 780,- kč
vpichové teplotní čidlo tvaru T (délka 1 - 2 m, nerez) 4PV1-150C 21 3 690,- Kč
...
Ostatní příslušenství
pufry pH 4, 7, 9, objem 100 ml, cena za 1 ks BF 4,7,9 21 195,- Kč
kalibrační roztok vodivosti 0,1 mol, 0,01 mol, 0,001 mol, KCL, objem 100 ml, cena za 1 ks KCL 21 195,- Kč
ochranný kryt pH elektrod pr. 12 mm
BX 1 21
110,- Kč
kalibrační komora pro kyslíkové čidla KCL pr. 12 mm KK 1 21
680,- Kč
kalibrační roztok ORP 250mV, 100 ml
R 250 21
195,- Kč
vpichový nůž pro pH elektrodu PCL 223, nerezový
VN 02
21 2 460,- Kč
elektrolyt do elektrody KCL xxx, objem 35 ml KCPS 28/29 21 420,- Kč
uchovávací roztok pro pH elektrohu UR 21 280,- Kč
membrána pro KCL čidlo KCL mem 21 635,- Kč
napěťový výstup NV 21 860,- Kč
plastový kufřík velký SET V 21 1 680,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Středa, 12 Srpen 2015 15:12