22 | 09 | 2019
STABILIZÁTOR SÍŤOVÝ ZDROJ PRO LABORATORNÍ PŘÍSTROJE Tisk Email

ZPĚT


Síťový stabilizátor pro laboratorní přístroje

Síťový stabilizátor 230V +/- 1,7%
Účinná ochrana spotřebičů a přístrojů v laboratoři vůči přepětí, podpětí a náhlým výkyvům napětí v síti

ST 230 - 230.(230 VA).....

ST 230 - 350.(350 VA).....

ST 230 - 500.(500 VA).....

ST 230 - 1000.(1000 VA)..

ST 230 - 2000.(2000 VA)..

Včetně vstupního a výstupního kabelu

............Smile ........ > Ceník <


Popis zařízení:
Stabilizátor střídavého síťového napětí ST 230-xxx je určen pro napájení přístrojů spotřební elektroniky do celkového příkonů až 2000 VA na místech, kde je v síťovém napájecím rozvodu trvalé podpětí či přepětí nebo tam, kde síťové napětí silně kolísá.V těchto případech pak stabilizátor udržuje napájecí napětí pro připojená zařízení v daných tolerančních mezích, čímž zajišťuje jejich správnou funkci a též eliminuje možnost jejich poškození.

Použití stabilizátoru je vhodné především:
* V laboratořích, kde zajišťuje správnou funkci měřicích přístrojů.
* Při produkci hudebních skupin, kde při osvětlování je použit velký příkon, při kterém dochází k velkým výkyvům    napětí a z toho důvodu dochází ke změnám charakteru zvuku, zejména u elektronkových zesilovačů.
* V odlelých místech a samotách, kde vlivem dlouhého vedení dochází v velkému podpětí sítě a z toho důvodu i k poruchám přístrojů (např. chladniček a pod.).

Funkce zařízení:
Za provozu stabilizároru je snímána hodnota výstupního střídavého napětí v každé jeho periodě, zjištěná hodnota je porovnána s povoleným tolerančním pásmem a podle potřeby je pak v následující periodě výstupní napětí sníženo či zvýšeno. Z toho vyplývá, že maximální doba odezvy výstupu na změnu na vstupu je velmi krátká - 20 ms. Zařízení udržuje výstupní střídavé napětí na zvoleném rozsahi 230 V s přesností cca +/- 1,7 % (+/- 4V). To odpovídá hodnotám výstupního napětí 226 V - 234 V. Regulace výstupního napětí je skoková, probíhá v sedmi stupních záporných a ve dvou stupních kladných - viz nákres v návodu na použití. Rozsah regulace a závislost výstupního napětí na vstupním jsou znázorněny na grafu 1. Celkový rozsah regulace je při přesnosti cca +/- 1,7 % (+/- 4V) 170 V - 250 V. Při vstupním napětí pod 180V je již napětí malé pro správnou funkci řídících a regulačních obvodů, regulace je přerušena a provede se BYPASS, t.j. pomocí relé se odpojí regulátor a na výstupu je vstupní napětí.

Instalace zařízení, připojení k síti, připojení zátěže:
Před zapnutím je třeba připojit stabilizátor k síťovému rozvodu a do jeho výstupů zapojit napájené přístroje. Stabilizátor je třeba umístit tak, aby mohl přes větrací otvory v jeho krytu volně proudit vzduch. Větrací otvory nesmí být v žádném případě zakryty, jinak může dojít k přehřátí a k vyhlášení poruchy (ERROR) a provedení BYPASSu.
K síti se zařízení připojuje pomocí třížílového kabelu zakončeného standardní síťovou vidlicí. Stabilizátor smí být připojen pouze k třívodičovému síťovému rozvodu, který vyhovuje všem platným bezpečnotsním předpisům. Síťový přívod je jištěn tavnou pojistkou.

Indikace provozu a chybné stavy - význam indikačných LED diod:
Min  LED žlutá  indikuje vstupní napětí menší než 226 V
OK   LED zelená indikuje výstupní napětí v rozsahu 230 V +/-1,7% (+/-4 V)
Min  LED žlutá  indikuje vstupní napětí větší než 234 V
BP   LED červená indikuje provedení funkce BYPASS
ERR LED žlutá indikuje různým blikáním chybové stavy stabilizátoru

Technické údaje:
Vstupní síťové napětí: zásuvka EURO 16A, napětí 170V-250V pro výstupní napětí 230V +/-1,7% (+/-4V)
Výstupní napětí: zásuvka EURO 16A, 230V +/-1,7% (+/-4V)
Typ regulace: 10 stupňová, přepínání v nule
Doba regulace: 20 ms pro plný rozsah
Vlastní spotřeba: ST230/230 max. 55 VA, ST230/350 max. 90 VA, ST230/500 max. 110 VA, ST230/1000 max. 220 VA, ST230/2000 max. 440 VA
Jištění vstupu: ST230/230 tavná pojistka 5/20mm, T1,6A / 250V
Jištění vstupu: ST230/350 tavná pojistka 5/20mm, T3,15A / 250V
Jištění vstupu: ST230/500 tavná pojistka 5/20mm, T3,15A / 250V
Jištění vstupu: ST230/1000 tavná pojistka 5/20mm, T6,3A / 250V
Jištění vstupu: ST230/2000 tavná pojistka 5/20mm, T12A / 250V
Indikace provozních stavů: 5 LED diod
Rozměry: ST230/1000, 2000 hxšxv = 328x145x198 mm
Hmotnost: ST230/1000 - 9,6 kg, ST230/2000 - 12,4 kg
Elektrické provedení dle ustanovení ČSN EN 60335-1+A55, ČSN EN 60335-2-45
EMC: dle ustanovení ČSN EN 55014
Rozsah pracovních teplot: 0 - +40°


Návod na obsluhu: Image


Síťový stabilizátor

Název DPH Cena bez DPH
1) Síťový stabilizátor ST 230-230 (230VA) 21 11 220,- Kč
2) Síťový stabilizátor ST 230-350 (350VA) 21 12 130,- Kč
3) Síťový stabilizátor ST 230-500 (500VA)
21
13 860,- Kč
4) Síťový stabilizátor ST 230-1000 (1000VA) 1 kW
21
15 520,- Kč
5) Síťový stabilizátor ST 230-2000 (2000VA) 2 kW 21
17 990,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 21 Červen 2018 16:23