17 | 12 | 2018
DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ SKLENĚNÝ Tisk Email

Provádíme odborný servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

Destilační přístroj skleněný

Destilační přístroj stolní stolní nebo na zeď

1a). Starý typ: I DPE 4 S stolní 1b) I DPE 4 Z závěsný Nový typ: 1a) DP 4RZT závěsný (DP 4RST stolní)

Image

 

 

 

 

................ > Ceník <


2) Destilační přístroj I - DPE 10 závěsné provedení na zeď, na konstrukci

Image

Vyobrazená konstrukce není součástí dodávky (viz ceník)

Kovová konstrukce je vhodná tam, kde není pevná zeď ale pouze sádrokarton. Skleněné destilační přístroje jsou určeny na výrobu destilované vody, jejíž kvalita odpovídá ČSN 684063.

Balení u všech typů destilačních přístrojů obsahuje:
kompletní deslitační přístroj dle typu
zásobník destilované vody (pouze u stoního provedení)
kompletní elektropříslušenství - ovládací skříň, pojistkovou skříň, kabely
šrouby na upevnění do zdi, kotvící materiál.

.................................'. > Ceník <


Montáž destilačního přístroje: v případě objednání destilační přístroj za poplatek namontujeme.
Zapojení elektroinstalace u destilačního přístroje musí provést pouze pracovník vyučen oboru elektro!.
Provádíme čištění od usazenin, servis a údržbu destilačního přístroje, včetně dodávek náhradních dílů.

Provedení topných těles: přímé elektrodové topení (elektrody z nerez plechu nebo grafitových tvarovek) Destilační přístroje na vodu jsou určeny výhradně k destilaci vody tam, kde kapacitní nároky na destilovanou vodu odpovídají jmenovitým výkonům jednotlivých typů (především ve farmacii, zdravotnictví, fotochemických a chemických provozech). Přístroje jsou určeny převážně k destilaci vod běžných tvrdostí 7 až 15°N, složením odpovídajících ČSN 830611 pro pitnou vodu (vstupní voda). Destilační přístroj s předřazeným změkčovacím filtrem je vhodný zejména pro místa, kde napájecí voda má celkovou tvrdost v rozmezí od 15 do 20°N.
Redestilační přístroj poskytuje průměrně deset litrů destilované a tři litry redestilované vody za hodinu. Kvalita výstupu je úměrná složení vstupní vody, čistotě přístroje a ovlivňuje ji vstupní napětí.
Přístroje nejsou vhodné v provozech, které požadují pro kvalitu vody certifikaci dle ČL 1997 na vodu Aqua purificata nebo plnění požadavků ČSN ISO 3696 na jakost vody pro analytické účely I. stupně jakosti.
Napětí pro I-DPE 4 RZ a 4 RS 230 V/50 Hz, ostatní modely 3 x 400 V.


Elektora na destilační přístroj IDPE 10, délka 36 cm.

Požadavky pro správný výběr:
1) kvalita vstupní vody (tvrdost, pH, vodivost) a vstupní tlak
2) požadovaná kvalita výstupní vody (vodivost)
3) účel použití upravené vody
4) předpokládaná spotřeba vody za hodinu či za směnu
5) požadavky na doplňkovou výbavu
konduktometr, ph metr, oxymetr, bakteriocidní germicidní lampa a pod.

................... > Ceník <

Elektora na destilační přístroj IDPE-4Z


 

Nepodceňujte pravidelné čištění destilačního přístroje, neboť se Vám spálí topná spirála !Teplotní čidlo obalené vodním kamenem zapříčiní spálení topné elektrody - viz obrázek.

 

Provádějte pravidelný servis destilačních přístrojů !
Jinak dojde ke zničení elektrody (I-DPE 4)


Měkká voda 4 - 7 °N ........... Střední 8 - 18 °N .......... Tvrdá voda 19 - 25 °N

Typ destilačního přístroje
1a) 1b) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 3)

I - DPE
4 RS 

stolní

I - DPE
4 RZ

závěsný

I - DPE 10 dělený
4-7°N
Závěsný

I - DPE 10 dělený
8-18°N
Závěsný

I - DPE 10 dělený
19-25°N
Závěsný

I - DPE   10  dělený
Grafit topení
Závěsný

I - DPE 10     dělený
Změkč.filtr
Závěsný

I - DPE
30 Z

Závěsný

Provozní napětí (V) 50 Hz
230 230 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400
Jmenovitý příkon (kW) (závisí výrazně na celkové solnosti napájecí vody)
2,8 2,8 5,9 - 10,5 5,9 - 10,5 5,9 - 10,5 5,9 - 10,5 5,9 - 10,5 19,9-26,6
Max. trvalé proudové zatížení (A)
12,7 12,7 16 16 16 16 16 50
Specifický příkon (W/I destil. vody)
720+70 720 + 70 720 + 70 720 + 70 720 + 70 720 + 70 720 + 70 720 + 70
Vstupní voda
ČSN684063 ČSN684063 ČSN684063 ČSN684063 ČSN684063 ČSN684063 ČSN684063 ČSN830611
Tlak vstupní vody
ustálený 0,1 - 0,6 MPa (1 - 6 kp/cm2); v případě kolísání tlaku ve vodovodním řádu je nutno instalovat redukční ventil nastavený na min. 0,1 MPa.
Výkon přístroje (I/hod) závisí výrazně na celkové solnosti napájecí vody
3,5 - 4 3,5 - 4 7,4-14,5 7,4-14,5 7,4 - 14,5 7,4 - 14,5 7,4 - 14,5 28 - 35
Hmotnost přístroje (kg)
15 10 15 15 15 15 15
27

Hlavní stavební rozměry (š x h x v) cm

35x35x100 30x30x85 35x35x90 35x35x90 35x35x90 35x35x90 35x35x90 45x45x125
Celková spotřeba napájecí vody při teplotě 9-12°C (I/hod) - chladící voda
30 - 50 30- 50 110-150 110-150 110-150 110-150 110-150 350-400

4a) Přístroj destilační stolní DP 2300

ImagePřístroj na přípravu destilované vody se skládá ze skleněného výparníku s topnou spirálou, skleněného chladiče napojeného na přívod vody z vodovodního řádu a ovládacího podstavce s hlavním vypínačem a pojistkou. Voda se přivádí z vodovodního řádu s minimálním tlakem 200 kPa. Vodivost destilátu při 25°C je 1,5…2,5 µS/cm. Odpovídá požadavkům ČL 97. Přístroj je vhodný pro pracoviště s malou spotřebou destilované vody.

Typ             Výkon        Rozměry š x d x v       Příkon           Napětí    
DP 2300      2,3 (l/h)       19 x 19 x 60 (cm)       1,5 (kW)       220 (V)

...........................................> Ceník <

4b) Přístroj destilační stolní DP 4000
ImageJe určen pro laboratorní přípravu menšího množství destilované vody.
Pomocí tohoto přístroje lze připravit přibližně 4 litry destilované vody za hodinu.
Přístroj je sestaven z elektrické a skleněné části. Obě části jsou spojeny plastovou přírubou. Ve skleněné části přístroje je přepážkou oddělena dolní část, kde probíhá var vody z vodovodní sítě, od horní části přístroje, kde probíhá kondenzace vodních par. Destilovaná voda je z přístroje odváděna olivkou, která je umístěna nad přepážkou mezi dolní a horní částí přístroje.

Typ             Výkon        Rozměry š x d x v       Příkon           Napětí    
DP 4000      4 (l/h)       19 x 19 x 60 (cm)       3,1 (kW)       220 (V)

........................................> Ceník <

5) Reagenční aparát s duplikátorovým kotlíkem a míchadlem


1 Duplikátorový kotlík o objemu 2 litry
2 Skříň s vakuovou ucpávkou
3 Rychlospoj DN 100 s expandovaným PTFE těsněním
4 Nůžkový stojánek
5 Pohon s míchadlem. Motor s rozsahem otáček od 60 do 500 min -1,
kotvové míchadlo z nerezové oceli
6 Chladič
7 Přikapávací nálevka
8 Skládaná konstrukce z nerezové

Možné varianty a doplňky oceli a galvanizovaných fitinků
- duplíkované kotlíky různých objemů
- kulové baňky, jednoplášCové kotlíky
- topná hnízda, termostaty, kryostaty
- míchadla různých tvarů ze skla, nerezové oceli a PTFE

.............................. > Ceník <DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ SKLENĚNÝ

Název DPH Cena bez DPH
1a) Destilační přístroj I DPE 4 RS stolní provedení 21 26 520,- Kč
1b) Destilační přístroj I DPE 4 RZ závěsné provedení 21 23 120,- Kč
....
2a) Destilační přístroj I DPE 10 tvrdost vody 4-7°N 21 27 280,- Kč
2b) Destilační přístroj I DPE 10 tvrdost vody 8-18°N 21 27 280,- Kč
2d) Destilační přístroj I DPE 10 tvrdost vody 19-25°N 21 27 280,- Kč
2d) Destilační přístroj I DPE 10 dělený, grafitové topení
21 31 320,- Kč
2e) Destilační přístroj I DPE 10 ZF dělený, s předřazeným  změkčovacím filtrem 21
36 820,- Kč
....
3) Destilační přístrojDPE 30 Z závěsné provedení - pouze náhradní díly
21 40 790,- Kč
....
4a) Destilační přístroj DP 2300 stolní provedení 21 17 290,- Kč
4b) Destilační přístroj DP 4000 stolní provedení 21 18 120,- Kč
....
Náhradní díly a doplňky:
5a) Topení elektrické k I DP 4 RZ, I DPE RS - topná spirála (230V, 2,8 W) grafit
21 7 580,- Kč
5b) Topné elektrody k I-DPE 10 z nerez plechu
21 2 560,- Kč
5c) Topné elektrody k I-DPE 10 z grafitových tvrarovek 21 2 890,- Kč
5d) Topné elektrody k I-DPE 30 z nerez plechu, velké
21 3 890,- Kč
6) Deflegmační vložka, víko se svorkovnicí, varný kotlík s chladičem, zásobník u stolního provedení 20 nebo 30 litrů, odpadová nebo přepadová trubice, odkalovací miska, těsnění pod víko, šroubení
21
1 290-6 820,- Kč
7) Konstrukce kovová závěsná pro I DPE 10
21 6 390,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 13 Prosinec 2018 15:04