17 | 02 | 2019
BODYSTAT bioimpedanční analyzátor složení těla Tisk Email

ZPĚT


Bodystat, bioimpedanční analyzátor složení těla

Nové provedení přístrojů Bodystat 2019 = s dotykovým displejem

1) Bodystat jednofrekvenční 1500, bez SW

2) Bodystat 1500, SW Body Manager

Image

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů
při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami.

Následně jsou takzvanými predikčními rovnicemi vypočítávány hodnoty složení těla v abslutních hodnotách
i procentuálně – tuk, aktivní tělesná hmota celkově
i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda
(u špičkových kategorií přístrojů lze rozlišit i vodu intra a extracelulární). Na baterie.

1)
Bodystat 1500 (bez softvéru)
2) Bodystat 1500 + SW Body Manager

Startovací přístroj za super cenu – vhodný zejména pro začínající poradce
BODYSTAT je uznávaným globálním lídrem a vzorem v oblasti diagnostiky složení těla na principu celotělové bioimpedanční analýzy - měření proudových odporů při průchjodu tělesnými strukturami, s těsnou vazbou výsledků na referenční metody složení těla.

Jednofrekvenční BIAanalyzátor složení těla.
Efektivní volba pro fitness, nutriční poradenství a běžné ordinace.

Nejlepší poměr cena/užitná hodnota.

 • lehký, přenosný, bateriemi napájený ....................................... > Ceník <
 • snadno ovladatelný, neinvazivní
 • rychlá, levná a spolehlivá analýza složení těla
 • možný tisk bez PC - Bodystat 1500+Thermo Printer (tiskárnu nutno dokoupit samostatně)
Existují lidé, pro které měření není vhodné?
- lidé s kardiostimulátorem
- těhotné ženy
Jde o preventivní opatření, které uplatňují všichni výrobci.

Přesnost je otázkou pro určité kategorie lidí, ale výsledky mohou být stále používány ke sledování změn.
Patří mezi ně:
- lidé, kteří mají více než 75% tělesného tuku
- lidé s extrémně nízkým % tělesného tuku (např. anorexie)
- profesionální kulturisté (mohou mít vyšší výsledek tělesného tuku)

Bližší popis - kliknout na:....BODYSTAT 1500 - pro diagnostiku dospělých a dětí od 11 let věku.

Naměřené hodnoty a vypočítané výsledky u nejlepších oborových přístrojů mají velmi těsný vztah k náročním referenčním metodikám (DEXA, hydrodenzitometrie, diluční metody atd.). Vyšetření je však rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv (Manažer těla, celkový Wellness profil, Analýza rizika infakrtu myokardu a program jeho ovlivnění).
Image

 

 

 

..................... > Ceník <

Image

Kvalita měření a zpracování výsledků je dána:

Polohou a kvalitou elektrod, tedy I dodržením metodiky
provedení Kvalitou hardwaru – měřiče při opakovaných
měřeních a jeho dlouhodobou odolností.
Zpracováním predikčních rovnic pro určité skupiny
obyvatelstva (muži, ženy, děti různých věkových kategorií,
aktivní sportovci, starší osoby nad 70 let věku).
Pružností sotwaru a možností dalšího zpracování výsledků.

Jednofrekvenční analyzátor je zcela vhodný pro měření běžné populace samozřejmě včetně obézních, též pro sportovce i děti, jsou-li přístroje vybaveny odpovídajícími výpočtovými rovnicemi Bodystat 1500.


Standard pro ordinace. Obsahuje paměť pro 100 vyšetření, je vhodný pro práci v terénu i na několika pracovištích. umožňuje okamžité vyhodnocení výsledku na displej přístroje u běžné populace, další možné softvérové zpracování je v softvéru Body Manager, Wellness, Win.

Image

 

Přístroj BODYSTAT představuje ve všech parametrech absolutní špičku.

 

........... ŠPIČKOVÝ VÝROBEK ! .... Cool

Zprávy BODYSTATU obsahují (z vlastního měření i dodaných parametrů kondice a krevních rozborů):
 • složení těla (váhově i v procentech - tuk, tělesná voda, svalstvo + kostní hmota)
 • výpočty metabolismu
 • aerobní kapacita
 • síla stisku
 • plicní funkce
 • poměr pas / boky
 • 3 úrovně cholesterolu
 • systolický a diastolický krevní tlak
 • klidová tepová frekvence
 • program omezení srdečního rizika
 • trendové zprávy
 • program úpravy váhy a pohybové aktivity

3) Bodystat dvoufrekvenční 1500 MDD, SW Body Manager Pro

Image

Přístroj vychází ze standardu unifrekvenčního Bodystatu 1500.

Speciální predikční rovnice je určena pro děti již od 6-ti let
Přístroj je tedy určen pro všechny věkové kategorie
od 6-ti let. Umožňuje nově též výpočet bezvodé aktivní tělesné hmoty. Přístroj měří na dvou frekvencích, vyhodnocuje tedy i speciální Wellness Marker – vhodný při rekondičních a lázeňských pobytech k rychlé orientaci o zlepšování parametrů složení těla bez nutnosti celkové analýzy. Na baterie.

......................... > Ceník <

Dvoufrekvenční BIA analyzátor složení těla. Bližší popis - kliknout na: ......Bodystat 1500 MDD

Základní cena obsahuje i českou verzi programu Body Manager a kompletní Wellness Profil (pracuje s profily krevních tuků, silou stisku, pružností, aerobní kapacitou, poměrem pas - boky, dokonce umožňuje zakomponovat do programu I vyšetření plicních funkcí.
Wellness program s rozsáhlými zprávami není obsažen v základní ceně.

Dvoufrekvenční BIAanalyzátor složení těla.

 • měření: impedance při 5 a 50 kHz, resistance, reaktance a fázový úhel při 50 kHz
 • obsahuje též dětskou rovnici (pro děti od 6 let věku)
 • přístroj také poskytuje výpočet pro bezvodé tělesné hmoty.

Pro pediatrické a obezitologické ordinace.

Všechny typy Bodystatů uchovávají vždy v paměti výsledky posledních 100 měření.


Elektrody pro Bodystat

Image

BIO TABS – jsou univerzální, hlavně používané elektrody, nahrazují
překonané kovové elektrody, umožňují přesnější a snadnější měření, sada 100 ks umožňuje při pečlivém zacházení (po použití nalepení zpět na podložku, občas zvlhčení), cca 100 až 150 vyšetření.

......................... > Ceník <Image

Bodystat elektrody delší, za stenou cenu, sada však obsahuje jen 40 ks elektrod (pro měření mohutnějších osob, speciální účely a pod.).

..........................> Ceník <


Image

Reference – špičkoví odborníci:
Katedra antropometrie FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc
Centrum obezitologie I. LF UK Praha, Endokrinologický ústav
Laboratoř odd.tělovýchovného lékařství, III. LF UK Praha
IKEM praha – institut preventivního lékařství
LF MU Brno – Ústav preventivního lékařeství, pedagogická fakulta
Krajské hygienické stanice – Zdravotní ústavy, GHC Klinika
Oddělení sportovního lékařství a funkční laboratoře,
Přední fitcentra a nutričtí specilisté,
Obezitologické kluby – STOB.

Demoverze zašleme na přání...................... > Ceník <

 

Vyšetření probílá v ležící poloze - daleko přesnější měření oproti obdobným přístrojům = zásadní rozdíl !Surprised

BODYSTAT VEDE, OSTATNÍ NÁSLEDUJÍ


4) Multifrekvenční QuadScan 4000 + SW Body Manager Platinum

Na špičkové světové úrovni, referenční přístroj

Bližší popis - kliknout na: .....
Bodystat 4000

Bližší popis - kliknout na: .....
Bodystat 4000 Inovace

............................................ > Ceník <

QuadScan 4000 se používá zejména na mezinárodní úrovni v klinických aplikacích a na lékařský výzkum. Multifrekvenční analyzátor bioelektrické impedance, QuadScan 4000, nabízí rychlou, snadnou, hospodárnou, přenosnou a neinvazivní alternativu k jiným metodám posuzování tekutin a analýzy složení těla, včetně radioizotopového ředění, podvodního vážení a DEXA.

Specifikace Quadscanu 4000

Přístroj měří/vypočítá

 • Procento a objem extracelulární tekutiny*
 • Procento a objem intracelulární tekutiny*
 • Procento celkové tělesné vody a hmotnost celkové tělesné vody*
 • Voda v třetím prostoru (3rd space water)*
 • Hmota tělesných buněk (BCM)*
 • Extracelulární tekutina/Celková tělesná voda = Nutriční index*
 • Plus normohodnoty v procentech
 • Procento a hmotnost tělesného tuku*
 • Aktivní tělesná hmota*
 • Hmotnost bezvodé aktivní tělesné hmoty*
 • Hodnota bazálního metabolismu (BMR)*
 • BMR/hmotnost těla
 • Průměrná denní kalorická potřeba*
 • Poměr pas/boky
 • Body Mass Index – plus normální rozsah
 • Body Fat Mass Index (BFMI)*
 • Fat-Free Mass Index (FFMI)*
 • Prediction MarkerTM (specifický poměr impedancí)
 • Hodnoty impedance při 5, 50, 100 a 200 kHz
 • Rezistance při 50 kHz
 • Reaktance při 50 kHz
 • Fázový úhel při 50 kHz
* Vypočtená

Porozumění důležitosti BIA

Bioelektrická impedanční analýza (BIA) měří impedanci nebo odpor proudění elektrického proudu v tělních tekutinách, které jsou obsaženy především ve svalových a tukových tkáních. Impedance je nížší ve svalových tkáních, kde jsou obsaženy především intracelulární a extracelulární tekutiny a elektrolyty, a vysoká impedance je v tukových tkáních. Impedance je tedy úměrná objemu vody v organismu (TBW). V praxi malý konstantní proud, typicky 400 uA při pevné nebo multi frekvenci je předávána mezi elektrodami přilepenými na tělo a pokles napětí mezi elektrodami udává měření impedance. Predikční rovnice, předem vytvořené pomocí korelace impedance měřené při nezávisle vypočtenému TBW, může být později použita pro konverzi měřené impedance na odpovídající výpočet TBW. Svalová hmota se pak spočítá z tohoto výpočtu pomocí frakce předpokládané hydratace svalové tkáně (Poznámka: Bodystat je unikátní v použití vlastní regresní rovnice pro tento výpočet, a není předpokládáno 73,2% použití u jiných výrobců). Tuková tkáň se vypočte jako rozdíl mezi tělesnou hmotností a svalovou hmotou.

Impedance biologické tkáně se skládá ze dvou částí, rezistance a reaktance. Vodivé vlastnosti tělních tekutin poskytují odporové (rezistentní) složky, zatímco buněčné membrány, jako nedokonalé kondenzátory, přispívají reaktivní složkou, která je závislá na frekvenci. Měřením impedance při 50 kHz a 200 kHz a za použití prediktivní rovnice, je možné stanovit extracelulární vodu (ECW) a TBW, s odečtem také intra-celulární vodu (ICW). ECW může být vztažena k extracelulární hmotě (ECM) a ICW k tělesné buněčné hmotě (BCM).

Přístroj nové generace včetně přímého měření fázového úhlu a segmentální analýzy hydratece, s novým hodnocením stavu nutrice - impedančním / nutričním indexem, s vyváženými predikčními rovnicemi s již provedenými testy na našich předních pracovištích. Dále měří i rozložení ECT, ICT, BCM, nutriční indexy, segmentální analýzu hydratačních parametrů, atd. Na baterie.
Pro kliniky, špičkové specialisty, výzkum, jednotky intenzivní péče. Přehled referenční literatury je k dispozici. Speciální přílohu o funkcích a parametrech Quadscanu zašleme na požádání.

Image Image

Multifrekvenční analyzátory 1500 MDD, Quadscan - umožňují kromě rozložení vodních podílů v těle a posuzování nutričního stavu (hydratačně - nutriční zpráva Quadscan) i segmentální analýzu (měření složení jen určitých vybraných segmentů těla = Quadscan) u speciálních přípravků, v klinice a výzkumu klinickém i na poli sportovní medicíny.

Multifrekvenční analyzátor složení těla (MFBIA) s komplexním SW vybavením včetně dětské rovnice. Měří na 4frekvencích -   5, 50, 100 a 200kHz rezistanci, reaktanci i fázový úhel.

Disponuje kromě parametrů složení těla speciálně hydratačně-nutriční analýzou, rozlišením intra a extracelulární tekutiny, výpočtem masy buněčné hmoty, BFMI, FFMI. KLASICKÝ SPOLEHLIVÝ PŘÍSTROJ PRO KLINICKOU PRAXI.

Pro multioborovou klinickou praxi, nefrologii, obezitologii, kardiologii, jednotky intenzívní péče, také klinicko-estetická pracoviště apod.

NEJDOSTUPNĚJŠÍ přístroj v kategorii MFBIA.Smile

VYNIKAJÍCÍ CENA - SPOLEHLIVÉ VÝSLEDKY DOKUMENTOVÁNY STUDIEMI.

MFBIA – zásadní inovace multifrekvenční bioimpedanční analýzy – měří rezistenci, reaktanci a fázový úhel nově na  11 frekvencích až do 250 kHZ. Přenosný, WIFI a Bluetooth komunikace, vestavěný počítač, kontrola průběhu měření.
Na baterie.


5) Tiskárna Termo printer

ImageSamostaně bez přístroje, včetně zabudovaného Bluetoothu a 3 rolek termopapíru zdarma. Jednotlivá měření mohou být stažena bezdrátově Bluetooth technologií pžímo do příruční tiskárny. Toto umožňuje uživateli tisknout výsledky rychleji a snadněji. Je to ideální volba tvorby pohotové zprávy bez použití počítače. Při stahování přímo do SW programu tiskárny je zajištěna 100% integrita dat - data nemohou být poškozena. Barva tisku - výtisk neztácí barvu minimálně 4 roky. Na baterie.

Image

 

................................................ > Ceník <


BODYSTAT je uznávaným globálním lídrem a vzorem v oblasti diagnostiky složení těla na principu celotělové bioimpedanční analýzy - měření proudových odporů při průchodu tělesnými strukturami, s těsnou vazbou výsledků na referenční metody složení těla.

Bližší popis - kliknout na: ..........Bodystat 5000


Nová řada Q TouchSeries přináší jak celou řadu nových parametrů, tak precizní kontrolu odporových složek a zcela nové možnosti výpočtů i zpřesnění stávajících. Zásadní hardwarovou novinkou je rozšíření počtu a spektra měřených frekvencí, dotykový displej, vestavěný počítač, wifi a bluetooth komunikace.

Nový SW BIAS - moderní grafický vzhled, kompletní správa medicínských a wellness parametrů klienta – nová atraktivní data ve zcela nové dynamické podobě s moderními animačními prvky.

Bližší popis - kliknout na: ...........scany Manager

Bližší popis - kliknout na: ...........scany Wellness

Bližší popis - kliknout na: ...........porovnání Bodystatů


...
Bodystat  bioimpedanční analyzátor složení těla. Na baterie.
Uvedené ceny jsou stejné jako ceny výrobce Image
Cena přístroje je bez dopravy školitele, instalace, zaškolení obsluhy = viz: instalace + školení obsluhy.

Název DPH Cena bez DPH
1) Bodystat jednofrekvenční 1500 bez SW, diagnostika dospělých a dětí od 11 let
Bodystat 1500 včetně software Lite - Startovací přístroj za super cenu – vhodný pro začínající poradce, jednofrekvenční BIAanalyzátor složení těla. Efektivní volba pro fitness, nutriční poradenství a běžné ordinace. Nejlepší poměr cena/užitná hodnota, lehký, přenosný, bateriemi napájený snadno ovladatelný, neinvazivní, rychlá, levná a spolehlivá analýza složení těla, elektrody, možný tisk bez PC - Bodystat 1500 + ThermoPrinter, tisk přes PC-SW Lite je v ceně přístroje B1500. Vnitřní paměť na 100 posledních měření. 21 38 890,- Kč
.....
2)
Bodystat 1500 + SW Body Manager
Vnitřní paměť na 100 posledních měření. Nejprodávanější sestava ! 21 48 890,- Kč
.....
3) Bodystat dvoufrekvenční 1500 MDD + SW Body manager Pro
Bodystat 1500 MDD dvoufrekvenční (včetně unikátní dětské rovnice od 6 let) + SW Body manager Pro, měření impedance při 5 a 50 kHz, resistance, reaktance a fázový úhel při 50 kHz, elektrody. Přístroj také poskytuje výpočet pro bezvodé tělesné hmoty. Vnitřní paměť na 100 posledních měření. Pro pediatrické a obezitologické ordinace. 21 88 420,- Kč
.....
4) Multifrekvenční QuadScan 4000 + SW Body Manager Platinum
Multifrekvenční analyzátor složení těla (MFBIA) s komplexním SW vybavením včetně dětské rovnice. Měří na 4 frekvencích: 5, 50, 100 a 200 kHz rezistanci, reaktanci i fázový úhel. Disponuje kromě parametrů složení těla speciálně hydratačně-nutriční analýzou, rozlišením intra a extracelulární tekutiny, výpočtem masy buněčné hmoty, BFMI, FFMI. KLASICKÝ SPOLEHLIVÝ PŘÍSTROJ PRO KLINICKOU PRAXI.
Pro multioborovou klinickou praxi, nefrologii, obezitologii, kardiologii, jednotky intenzívní péče, také klinicko-estetická pracoviště a pod.
NEJDOSTUPNĚJŠÍ přístroj v kategorii MFBIA.
VYNIKAJÍCÍ CENA - SPOLEHLIVÉ VÝSLEDKY DOKUMENTOVÁNY STUDIEMI
21 147 7200,- Kč
...
Volitelné příšlušenství
5) Tiskárna Thermo Printer, na roličky termopapíru, včetně zabudovaného Bluetooth
21 9 690,- Kč
6) Kalibrátor 21 970,- Kč
...
Náhradní elektrody a díly = navíc
7) BIO TABS – krátké elektrody (cena 1 balení = 100 ks), min.odběr 5 balení
– jsou univerzální, nejvíce používané elektrody, nahrazují překonané kovové elektrody, umožňují přesnější a snadnější měření, sada 100 ks umožňuje při pečlivém zacházení (po použití nalepení zpět na podložku, občasné zvlhčení)cca 100 - 150 vyšetření
21 660,- Kč
8) Bodystat dlouhé elektrody (cena 1 balení = 40 ks), min.o dběr 5 balení
doporučené pro přístroje Bodystat 1500 MDD, QuadScan a řadu Q-Series, sada obsahuje 40 ks elektrod (pro měření mohutnějších osob, speciální účely, a pod.)
21 790,- Kč
9) Kabely PSoC (čtvercové konektory) set 21 2 570,- Kč
10) Kabely starší typ (kulaté konektory) set BD 1500, BD MDD, BD QuadScan 21 na dotaz
11a) Samostaný Software BIAS pro Bodystat 1500 - nový Body Manager
Nový SW BIAS - moderní grafický vzhled, kompletní správa medicínských a wellness parametrů klienta – nová atraktivní data ve zcela nové dynamické podobě s moderními animačními prvky.
21 14 520,- Kč
11b) Samostaný Software BIAS pro Bodystat 1500 - nový Body Manager
Nový SW BIAS - moderní grafický vzhled, kompletní správa medicínských a wellness parametrů klienta – nová atraktivní data ve zcela nové dynamické podobě s moderními animačními prvky = cena při dodání SW na CD
21 16 130,- Kč
...
Instalace do PC
12) Instalace programů do PC zákazníka, již obsahující Bluetooth, spárování přístroje s Bluetooth, nastavení adresáře 21 1 450,- Kč
13) Instalace programů včetně dodání externího Bluetooth do PC zákazníka 21 1 900,- Kč
...
Doprava
14) Doprava za celkovou kilometráž tam i zpět, včetně času na cestě, za 1 km
21 11,90 Kč
.....
Školení obsluhy
15) Školení Bodystat 1500 - provoz přístroje, možnosti hardwaru, možnosti softwaru, tisku 21 1 900,- Kč
16) Školení Bodystat 1500 MDD - interpretace nálezů, práce s programy kardiorizika, individuálního programu úpravy váhy a fyzické aktivity, možnost zasílání nálezů k expertnímu posouzení zdarma 21 4 900,- Kč
17) Školení QuadScan - interpretace nálezů, práce s programy kardiorizika, individuálního programu úpravy váhy a fyzické aktivity, možnost zasílání nálezů k expertnímu posouzení zdarma 21 4 900,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 03 Leden 2019 15:37