22 | 09 | 2019
POLARIMETR KRUHOVÝ Tisk Email

Provádíme odborný servis polarimetrů včetně dodávek náhradních dílů.

Polarimetr kruhový

1) Polarimetr kruhový s NaE výbojkou

Odečítání ze stupnice:
Stupnice je dělena na 360 dílků po 1 úhlovém stupni (grad), otáčení: 0 až 180°.
Střed - nonius má 20 dílků, které odpovídají
19 dílkům stupnice.
Přímé odečítání je na středu je nad 0,05 grad.
A positivní (+) poloha pravostranné otáčivosti.
A negativní (-) poloha levostranné otáčivosti.

 

 

Image

Benchův kruhový polarimetr s Nicol hranolem a NaE sodíkovou lampou 589,3 Nm

Měřicí rozsah +/- 180°
Dílek 1°
Přesnost 0,05%
Zvětšení 3x
Okulár se zaostřením
Stabilizační čas cca 5 min
Polarimetrická trubice 100mm a 200mm

Úhel optického systému: 20 grad. Napájecí napětí: 220 V, pojistka: 500 mA, (v základně přístroje). Světelný zdroj: monochromatická prvková lampa NaE - sodíková výbojka.
Rozměry přístroje: 440x130x300 mm, hmotnost: 10,5 kg.
Součást dodávky: trubice 100 a 220 mm, včetně NaE výbojky.

........................ > Ceník <

Princip:
Polarimetr je tvořen dvojicí polarizátorů na společné optické ose. Jeden polarizátor je možno natáčet rotačně proti druhému, úhel pootočení je odečítán na stupnici. Pokud jsou polarizátory křížem - tedy jejich optické roviny jsou vzájemně pootočeny o 90 grad., neprocházížádné světlo. Jsou-li roviny shodné, světlo prochází v maximální intenzitě.
Je-li polarizační trubice naplněna opticky aktivní látkou a vložena mezi polarizátory, změní se transmise (přenos) světla na jinou hodnotu. Při následném otáčení jednoho polarizátoru je extinkce (pohltivost) procházejícího světla opět minimalizována, v této poloze je možno změřit úhel vzájemného pootočení obou polarizátorů. Tento úhel je hodhota optické aktivity látky v polarimetrické trubici. Polarizátor je spojen s malou křemennou destičkou (/2) kryjící střed polarizátoru. Kruhové zorné pole v okuláru přístroje se skládá ze 3částí, přičemž jemná dělící stupnice je uprostřed. Je-li otáčeno se stupnicí,.středováčást zorného pole mění relativní intenzitu vzhledem k dvěma ostatnímčástem. Pozice ve které je relativní intenzita přesně stejná ve všech 3 dílech zorného pole, je nazývána nulovým bodem.

Přístroj je kalibrovaný výrobcem a je schopný okamžitého použivání. Přehledný český návod je součástí dodávky.

Klik na video


2) Polarimetr kruhový s LED osvětlením
Polarimetr je přístroj klasické konstrukce s otočným hranolem. Výsledky se odečítají na kruhové stupnici s rozsahem ±180° a dělením po 1°
(s možností odečítání 0,05°pomocí nonia).

Přístroj je vybaven monochromatickým LED zdrojem světla (589, 3nm)
a polarimetrickými trubicemi (100 a 200 mm). Hmotnost 10 kg.

................. NOVÝ VÝROBEK Cool

........................ > Ceník <

Starší typ přístroje pro NaE do polarimetru Patice u starších NaE do polarimetru

Image

Image


3) Sodíková výbojka NaE do polarimetru, nové povedení
.

Image

Image

 

 

........... > Ceník <


4), 5) Trubice do polarimetru


4) Trubice 100 mm, objem: 8 ml
5) Trubice 200 mm, objem 15 ml...................... > Ceník <

měrná otáčivost sacharózy při +20°C, úhlové  °dm2kg-1, hodnota: +66,53
měrná otáčivost invertního cukru při +20°C, úhlové  °dm2kg-1, hodnota: -20,59
délka polarimetrické trubice: 1 dm (10 cm)
Poměr molárních koncentraí sacharózy a invertního cukru: 0,95

6) Nová patice do tělesa lampy polarimetru včetně provedení prací

Image

Při objednání náhradní sodíkové výbojky NaE do polarimetru uveďte typ polarimetru nebo zašlete foto patice sodíkové výbojky.

................... > Ceník <


7) Těleso lampy (pro NaE výbojku)
8) Tlumivka (zdroj) pro NaE výbojku

Image 

 

......... > Ceník <

 


POLARIMETR KRUHOVÝ OTÁČIVÝ

Název DPH Cena bez DPH
1) Polarimetr kruhový s NaE výbojkou včetně 2 ks trubic a NaE sodíkové výbojky
21
24 790,- Kč
2) Polarimetr kruhový s LED osvětlením včetně 2 ks trubic
21 29 720,- Kč
.....
Náhradní díly navíc:
3) Sodíková výbojka NaE do polarimetru, patice P28/AB, TGL 70-11, 589,3 nm, nové provedení
21
2 490,- Kč
4) Trubice do polarimetru (kyveta), optická délka 100 mm 21 3 480,- Kč
5) Trubice do polarimetru (kyveta), optická délka 200 mm
21
3 880,- Kč
.....
6) Nová patice do tělesa lampy polarimetru včetně provedení prací
21 1 730,- Kč
7) Těleso lampy (pro NaE výbojku) k polarimetru 21 2 680,- Kč
8) Tlumivka (zdroj) k polarimetru 21 2 870,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 21 Červen 2018 16:51