18 | 10 | 2019
MIKROSKOP POLARIZAČNÍ Tisk Email

Provádíme odborný servis mikroskopů včetně dodávek náhradních dílů.

Polarizační mikroskop

1) Polarizační mikroskop POL 1

Mikroskop pro mineralogy, geology a metalurgy.

Tento model má v základní výbavě okulár WF 10x s nitkovým křížem, sádrovou destičkou 1λ, slídovou 1/4λ, Bertrandovou čočkou a otočným stolem. Intenzivní halogenové osvětlení s regulací intenzity.

Sestava:
Okulár širokoúhlý WF 10x / 18 mm s křížem, Hlavice monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, Hlava revolverová pro 4 objektivy DIN
Objektivy achromatické 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový)
Celkové zvětšení 40x - 400x
Stolek kruhový, otočný v rozsahu 0° - 360° (po 1°)
Zaostřování koaxiální makro a mikro posuv
Kondenzor 1,25 N.A. s držákem filtrů
Osvětlení halogenová žárovka 12V/20W s plynulou regulací intenzity jasu
Kolektor s čočkou, zabudován v noze mikroskopu
Polarizační zařízení analyzátor se slídovou destičkou ¼λ nebo λ
Rozměry výška: 360 mm, šířka: 150 mm, hloubka: 210 mm, hmotnost: 3,7 kg
Ostatní doplňky modrý filtr

.............................................. > Ceník <


2) Polarizační mikroskop POL 2

Přístroj, který přináší možnost základní polarizační analýzy. Je vybaven násuvným analyzátorem, výklopným otočným polarizátorem umístěným na kolektoru a otočným kruhovým stolem s noniem po obvodu 0˚-360˚. Ve standardní výbavě jsou tři objektivy, kondenzor s irisovou clonou, LED osvětlení s plynulou regulací. Vysunutím analyzátoru a vyklopením polarizátoru mimo osu pozorování lze polarizační funkci vyřadit a mikroskop použít jako klasický laboratorní.

Sestava:
Okulár širokoúhlý WF 10x/18 mm
Hlavice binokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°, nastavitelný oční rozestup 48 - 75 mm, dioptrické doostřování levého okuláru
Hlava revolverová pro 4 objektivy DIN
Objektivy achromatické 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap. (pérový)
Celkové zvětšení 40x - 400x
Stolek kruhový Ø 120 mm, otočný o 360°, nonius po obvodu 0° - 360° s dělením po 1°
.................................... > Ceník <

Zaostřování makro-mikro, koaxiální ovládání, možnost nastavení dorazu, regulace tuhosti chodu makro zaostřování
Kondenzor Abbe 1,25 N.A. fixní, továrně seřízený, irisová aperturní clona
Osvětlení kolektorem s LED diodou 1W s plynulou regulací intenzity jasu, barva světla 6300K, životnost 50000 hod
Polarizační zařízení násuvný analyzátor pod hlavicí, výklopný otočný polarizátor na kolektoru osvětlení
Napájení externí napájecí adaptér 100-240 Vac, 50/60 Hz, výstup: 5 Vdc, 500 mA
Ostatní doplňky obal proti prachu

3) Polarizační mikroskop POL 3

Polarizační mikroskop pro pozorování v procházejícím polarizovaném světle. Je určen pro metalografii, mineralogii a geologii a nalézá široké použití ve vědeckých kruzích. Tento moderní mikroskop je výsledkem neustálého sledování pokroku ve vývoji optických mikroskopů a rozšiřování oblastí jejich použití. Polarizační mikroskop Model PM 303 (trinokulární verze) pro pozorování v procházejícím světle je vybaven všemi obvyklými doplňky jako je sádrovcová destička  1 λ (575 nm), čtvrtvlná slídová destička (¼ λ, 158 nm), křemenný klín, nasazovací mineralogický vodič preparátu pro jemný posuv aj. Tyto důležité doplňky činí z tohoto mikroskopu dokonalý a úplný nástroj pro optické rozbory mineralogických a geologických vzorků.

Sestava obsahuje:
- Trinokulární hlavice
- Mechanická tubusová délka:  160 mm
- Objektivy - semiplanachromatické pro polarizační mikroskop
- Revolverový měnič pro čtyři objektivy, všechny středitelný pomocí
nástrčných klíčů
- Stolek pro objekt: otočný 360° se stupnicí a noniem úhlové odečítání
otáčení stolu 1º á0,1º/6´/, průměr 160mm
- Zaostřování koaxiálními točítky (hrubé a jemné), rozsah 30 mm,
dílky jemného ostření: 0,002 mm
- Osvětlení žárovkou 6V / 20W s plynulou regulací intenzity jasu
- Síťové napětí 230V / 50Hz, Modrý filtr, Kompenzátory: sádrovcový (1λ), slídový (¼ λ), křemenný klín, Abbe kondenzor, N. A. 1,25

.............................................................................. > Ceník <
Objektivy

Zvětšení

Numerická apertura (N. A.)

Korekce pro krycí sklo síly

EA   4:1

0,10

EA 10:1

0,25

EA 25:1

0,40

0,17 mm

EA 40:1

0,65

0,17 mm

EA 63:1

0,85

0,17 mm


Okuláry

Druh

Zvětšení

Průměr zorného pole

WF  okulár širokoúhlý

10×

18 mm

WF  okulár širokoúhlý s +

10×

18 mm

Příslušenství za příplatek:

WF okulár širokoúhlý
se síťkou

zvětšení 10×

Ø zorného
pole 18 mm

WF okulár širokoúhlý
se stupnicí

zvětšení 10×

Ø zorného
pole 18 mm

Přídavný mineralogický křížový vodič preparátu,
posuvy 30 mm × 40 mm
Celkové zvětšení

Objekti x Okulár

4:1

10:1

25:1

40:1

63:1

WF 10×

40×

100×

250×

400×

630×


4) Polarizační mikroskop POL 4
Profesionální přístroj
Trinokulární verze pro pozorování v procházejícím světle je vybaven všemi obvyklými doplňky jako je sádrovcová destička 1 λ (551 nm), čtvrtvlná destička slídová (1/4 λ, 147 nm), křemenný klín, nasazovací mechanický vodič preparátu aj. Tyto důležité doplňky činí z tohoto mikroskopu dokonalý a úplný nástroj pro optické vyšetřování mineralogických a geologických vzorků.

Okuláry (včetně gumových očnic)
extra-širokoúhlé PL 10x/22 mm (násuvný Ø 30 mm)
jeden okulár s polohovým dorazem vybaven nitkovým křížem a mikrometrickou stupnicí 
Trinokulární tubusová hlavice
Úhel vhledu 30°
Nastavitelný oční rozestup 50-78 mm
Dioptrické doostřování levého okulárového tubusu (± 5D)
Nástavec analyzátoru
Úhel protáčení analyzátoru 91°
Odečítání úhlu natočení analyzátoru s přesností 0,1°
....................................................................................... > Ceník <

Sestava obsahuje:
Výklopná Bertrandova čočka
Rozměr výřezu pro kompenzátory  6x20 mm
Nástavec analyzátoru se upevňuje do redukční objímky ramene mikroskopu a do jeho kruhové rybiny se pak upevňují tubusové hlavice. Obsahuje otočný analyzátor opatřený úhlovou stupnicí a Bertrandovu čočku pro konoskopická pozorování. Analyzátor a Bertrandova čočka jsou přestavitelné otočným prstencem a dají se dle potřeby zařazovat a vyřazovat z pozorování. Nástavec má výřez pro zasouvání kompenzátoru. Funkci Bertrandovy čočky je možno si ověřit pouze pozorováním objektu při zkřížených kmitech analyzátoru a polarizátoru. Bertrandovou čočkou pozorujeme interferenční osní obrazy minerálů, vytvořené v zadní ohniskové rovině objektivů.  Do funkce se zařazuje pootočením prstence v analyzátoru s označením „B“. Bertrandova čočka v kombinaci s použitým okulárem pak vytváří pomocný mikroskop, kterým se osní obraz minerálů zvětší. Zvětšený obraz je však poněkud méně ostrý a stranově převrácený, než obraz při přímém pozorování. Neostrost vzniká tím, že ohnisková rovina objektivu není rovnou, ale zakřivenou plochou. Protože osní interferenční obrazy pozorujeme pomocným mikroskopem, nelze osní obrazy zaostřovat zaostřovacími posuvy mikroskopu, ale jen změnou tubusové délky, tj. výtahem výsuvné části okulárového tubusu s okulárem.     

Kompenzátory
Označení                      Zpoždění (retardace)
Kompenzátor 1/4 λ              ≈ 147 nm
Kompenzátor  λ                   ≈ 551 nm
Křemenný klín I.-IV. řádu    158 nm – 1652 nm

Kompenzátory k polarizačním mikroskopům jsou optická zařízení sloužící ke kompenzaci dráhových rozdílů řádného a mimořádného paprsku. Kompenzátory se vytváří měřitelný dráhový rozdíl, který je téže velikosti, avšak opačného charakteru než dráhový rozdíl vyvolaný dvojlomem; tím se kompenzuje dráhový rozdíl vyvolaný pozorovaným objektem.Kompenzátory, kterými jsou vybavovány polarizační mikroskopy Modelové řady PM 402, PM 403 jsou kompenzátory s konstantním dráhovým rozdílem  ¼ λ a λ. Jsou to kruhové destičky ze slídy a z křemene, uložené a přísně opticky orientované v kovové objímce. Objímka je o průřezu 6x20mm a má vyznačeny směry orientace uložených kompenzátorů.Kompenzátory slouží k určování různých charakteristik a diagnostických znaků, například v mineralogii, kde se jimi zjišťuje dvojlom, charakter zóny, optický charakter minerálů a podobně.   
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Systém středění objektivů přímo v hlavici (posuv ± 0,5mm)
Středitelné pomocí dvou nástrčkových imbusových klíčů

Objektivy planachromatické - s otočnou objímkou technických parametrů
Objektiv  POL   4x / 0,1; ∞ / -
Objektiv  POL 10x / 0,25; ∞ / 0,17
Objektiv  POL 40x / 0,65; ∞ / 0,17 (S)
Objektiv  POL 60x / 0,85; ∞ / 0,17 (S)  
Celkové optické zvětšení 40x – 600x
Otočný kruhový stůl (Ø 160 mm)
Dělení po obvodu 0° - 360°
Odečítání úhlového natáčení stolu po 1°/ 6´ na jednom noniu (přesnost 0,1°)
Vnitřní Ø clony 30 mm

Připevnění preparátů pomocí dvou pérových držáků Úhlové nastavení lze zajistit v libovolné poloze
Možnost dovybavení křížovým vodičem preparátů
Polarizační stůl má otočnou horní desku, opatřenou kruhovou stupnicí se stupňovým dělením (0° - 360°). Je součástí polarizačních mikroskopů, případně se používá při pozorováních, u kterých je potřeba natočení preparátu přesně úhlově měřit. Úhel natočení horní desky stolu se odečítá na jednom noniu a natočení lze v libovolném nastavení zajistit. Preparát je přidržován dvojicí pérových držáků. Držáky mohou být zaměněny křížovým vodičem preparátů.   

Abbe kondenzor včetně polarizátoru  Numerická apertura kondenzoru 1,2
Numerická apertura kondenzoru 0,25 (při odklopení vrchlíku páčkou)
Otočná irisová clona s uvedením hodnot apertury (0,1-1,3)  Rozsah otáčení irisové clony 70°
Středící posuv objímky pro kondenzor ± 1,5mm  Násuvný Ø objímky pro kondenzor 39mm
Výškový posuv 25 mm (pastorek-hřebínek) – ovládaný točítky po obou stranách
Středitelný pomocí dvou centračních šroubů
Otočný polarizátor  stranově výklopný úhel protáčení 360°
dělení stupnice 0°, 90°, 180°, 270°  s možností fixace.
Koaxiální makro a mikro posuv Makroposuv (zdvih stolu 30 mm)
Mikroposuv v rozsahu 30mm (1 dílek = 0,002 mm)
Přestavitelný doraz posuvu zaostřování (FLC)
Regulace tuhosti chodu posuvu  Osvětlení (Köhlerův princip) zabudované v noze mikroskopu:
halogenová žárovka 6V/30W (patice G4) napájecí napětí  230V/6V plynulá regulace intenzity osvětlení
polní irisová clona otočná denní filtr – modrý ø 45 mm 
Hmotnost mikroskopu 10 kg Výška (500 mm); Šířka (250 mm); Hloubka (400 mm)


POLARIZAČNÍ MIKROSKOP

Název
DPH Cena bez DPH
1) Mikroskop model POL 1
21 28 820,- Kč
2) Mikroskop model POL 2 21 35 720,- Kč
3) Mikroskop model POL 3
21 66 870,- Kč
4) Mikroskop model POL 4
21 89 820,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 07 Březen 2019 18:51