22 | 02 | 2018
KONČETINOVÝ TRENAŽÉR REHABILITAČNÍ Tisk Email

Rehabilitace končetin, trenažér

REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJE S MOTOREM NEBO BEZ MOTORU
Nezbytnou součástí zdravého životního stylu je pohyb. Pro ty, kteří ho nemohou vykonávat buď vůbec, nebo alespoň v dostatečné míře sami jsou dvě řady rehabilitačních přístrojů poháněné motorem "MOTO" nebo lidskou sílou "RUCO".
Přístroje jsou vhodné při pohybových postiženích horních i dolních končetin při následujících indikacích: mozková mrtvice, příčné ochrnutí, skleróza multiplex, parkinsonova choroba, svalová dystrofie, pohybová ochrnutí po úrazech páteře a mozku, spina bifida, paraplegie, apaliptický syndrom. Tím, že přístroj pohybuje končetinami a umožní jejich prokrvování se předejde vzniku dalších nežádoucích zdravotních komplikací. Příznivým vlivem je i usnadnění vyměšování vyvolané uvolněním ztuhnutého pánevního a stehenního svalstva.

MOTOREM POHÁNĚNÉ PŘÍSTROJE:

1) MOTO zero - procvičování dolních i horních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Přístroj poháněn elektromotorem "MOTO", řízen mikroprocesorem s řadou programů, které zajišťují řídící a vyhodnocovací funkce, což umožňuje nastavit: požadovanou dobu cvičení, po jejím uplynutí motor sám zastaví, požadovanou rychlost otáčení klik, obtížnost cvičení - dle fyzické zdatnosti cvičícího, určuje velikost vypínací síly při vzniku křečí.
Motorem poháněný přístroj pro pasivní i aktivní pohyb dolních a horních končetin.

Jedná se o nejlevnější přístroj tohoto typu.
Model 2018

Je vybaven multifunkčním displejem zobrazujícím vzdálenost, kalorie a čas cvičení. Přístroj nabízí dálkové ovládání, samočinné vypnutí přístroje po 15-ti minutách cvičení a funkci automatického zastavení při přetížení. Rychlost pro pasivní pohyb je nastavitelná v rozmezí 15-60 otáček za minutu. Váha přístoje je 6 kg. Na objednávku možnost výměny za kliky s nastavitelným poloměrem otáčení s možností použití bezpečnostních podložek pro chodidla nebo držadel (jako u Motrenů) včetně uchycení přístroje na postel a možnosti cvičení v leže.
Lze si též objednat řidítka s vestavěným měřákem a madlem pro přidržení, které tak poskytne potřebnou oporu při cvičení dolních končetin. Pro ty, kdo chtějí při cvičení dolních končetin aktivně procvičovat i ty horní, lze na řidítka místo madla objednat kliky s držadly umožňující aktivní pohyb rukou a nastavitelnou regulaci brzdy.

 

 

................... > Ceník <


2) MOTO one - procvičování dolních i horních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Motorem poháněný přístroj pro aktivní i pasivní pohyb dolních a horních končetin. Je vybaven multifunkčním displejem zobrazujícím rychlost, vzdálenost, kalorie a čas cvičení. Přístroj nabízí dálkové ovládání s displejem, na kterém lze plynule nastavovat rychlost, sledovat údaje cvičení a zapnout i vypnout přístroj. Hmotnost: 12 kg.


Díky elektromotoru je určen především pro ty, kteří nevydrží vykonávat fyzickou aktivitu příliš dlouho. Přístroj je pro všechny, kteří mají dostatek síly pro samostatný pohyb alespoň o berlích a ty, kteří nemají problém udržet nohy na pedálech (nepotřebují fixace nártů a lýtek).

Jedná se o nejlevnější přístroj
Model 2018

........................ > Ceník <

Oblíben je zejména u seniorů, kteří tak mohou snadno zvyšovat svoji fyzickou kondici třeba při sledování TV.
Přístroj může být využíván také při cvičení ve fitnes centrech, pro tyto účely má v sobě zabudovaný reproduktor s přípojkou na MP3 zařízení.

3) MOTO solo - procvičování dolních končetin uváděně do pohybu elektromotorem
Přístroj je určen k procvičování dolních končetin

Image

Sestava:
11. Madlo pro přidržení při cvičení
12. Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru otáčení 
nášlapek a držadel
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla

.....Nejprodávanější přístroj ! Cool

................. > Ceník <

Je uváděn do pohybu elekromotorem. Je vybaven sklopně nastavitelnými řídítky pro přidržování cvičícího. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.
Snadné nastupování do pedálů, které je možno nastavit do libovolné, nejvhodnějsí polohy při překročení maximální síly, dle nastavené obtížnosti cvičení se zastaví otáčení klik a nastane jejich volný kývavý pohyb uvolňující křeče. Poté se přístroj rozeběhne pomalu se zvyšující rychlostí vpřed při delším cvičení, kdy svalové napětí klesá a případné křeče působí menší silou, computer snižuje nastavenou obtížnost cvičení, zvyšování rychlosti otáčení kli při projevu i velmi malé aktivní síly tak, jako je to např. na rotopedu, změnit smysl otáčení klik, během cvičení je možno měnit nastavenou dobu cvičení, rychlost otáčení klik a obtížnost cvičení.

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
2400,-Kč
15 Computer pro MOTO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie) 1500,-Kč
15P Computer pro MOTO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy)
2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezp. nášlapky nastav. všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč

Image Pomocí ovládacího panelu můžeme nastavit:
požadovanou rychlost otáčení klik, požadovaný čas cvičení. Po jeho uplynutí motor sám zvolna zastaví. Obtížnost cvičení - dle fyzické zdatnosti cvičícího se určuje velikost vypínací síly při vzniku křečí. Můžeme realizovat následující programy: snadné nastupování do pedálů, které je možno nastavit do libovolné, nejvhodnější polohy, nastavení maximální síly, slouží jako ochrana při vzniku křečí, které se uvolní kývavým pohybem při delším cvičení, kdy svalové napětí klesá, computer snižuje nastavenou obtížnost cvičení, zvyšování rychlosti otáčení klik při projevu i velmi malé aktivní síly, zpři větších aktivních silách přístroj začne přibrzďovat, tak jako magneticky brzděný rotoped změnit směr otáčení klik, během cvičení je možno měnit nastavený čas cvičení, rychlost otáčení klik a maximální vypínací sílu. Zobrazení průběhu cvičení a jeho vyhodnocení: světelné LED-diody zobrazují rychlost, čas a silové působení končetin v každé fázi jejich pohybu. Podsvícený dvouřádkový displej zobrazuje průběh cvičení a jeho vyhodnocení. Tlačítkem MODE zobrazujeme níže uvedení údaje: rychlost otáčení klik, „ujetou” vzdálenost a čas cvičení, průměrné pasivní odpory, či aktivní síly levé a pravé končetiny, poměr pasivních odporů a aktivních sil levé končetiny v %, poměr pasivních odporů a aktivních sil pravé končetiny v %, celkový čas všech cvičení, celkovou „ujetou” vzdálenost.


4) MOTO duo 1 - společné procvičování dolních a horních končetin elektromotor

Je určen ke společnému procvičování
dolních a Imagehorních končetin a uváděn do pohybu elekromotorem. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

 

...................... > Ceník <

Sestava:
12. Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru otáčení pedálů
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla, nebo:
27. Dětské bezpečnostní podložky pro chodidla
31. Držadlo standard

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
2400,-Kč
15 Computer pro MOTO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie) 1500,-Kč
15P Computer pro MOTO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty (2 standardní velikosti)
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehabilitační ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
500,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1300,-Kč
32
Fixace dlaní a zápěstí k č. 31
1000,-Kč
33 Podložky s fixací pro předloktí k č. 31 4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem (vhodná i při malém úchopu nebo žádném úchopu) k č. 31, 51
1100,-Kč

5) MOTO duo 2 - oddělené procvičování dolních a horních končetin elektromotor

Je určen k oddělenému procvičovánImageí
dolních a horních končetin a uváděn do pohybu elekromotorem. Horní rameno je překlopné a výškově nastavitelné. Jeho poloha lze měnit v závislosti na tom, zda se procvičují dolní nebo horní končetiny. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

.................... > Ceník <

Sestava:
11.Madlo pro přidržení při cvičení dolních končetin
12.Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla nebo:
27.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla
31.Držadlo standart

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení
2400,-Kč
15 Computer pro MOTO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie) 1500,-Kč
15P Computer pro MOTO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehabilitační ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
500,-Kč
29
Dětské lýtkové úchopy (od 10-ti let)
1300,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem k č. 31 (vhodná i při malém úchopu nebo žádném úchopu) k č. 31, 51 1100,-Kč

6) MOTO duo 3 - pro děti od 3 let až do dospělosti elektromotor

Je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro děti od tří let do dospělosti. Je uváděn do pohybu elekromotorem. Vysoká variabilita přístroje umožňuje provádět cvičení v pěti různých pozicích. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

 

.............................. > Ceník <

 

 

 

............................... > Ceník <

 

 

 

 

 

................ > Ceník <

 

 

 

 

................ > Ceník <

Sestava:
12.Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla (nebo 27, 51)
27.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla (nebo 21, 51)
51.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla s fixací nártu suchým zipem pro děti od 3 let (nebo 21, 27)

 

................ > Ceník <

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15%DPH
11 Madlo pro přidržení při cvičení (složí též jako napínání gum k č. 49) 2400,-Kč
13
Fixace vozíku proti převrácení
2400,-Kč
15 Computer pro MOTO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie) 1500,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2300,-Kč
24
Horizontálnmí vychylování pro bezpečnostní bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25 Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry 3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
500,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1300,-Kč
31
Držadla standart
1500,-Kč
32
Fixace dlaní a zápěstí k č. 31
1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem vhodná při malém nebo žádném úchopu k č. 31, 55 1100,-Kč
49 Dětské lýtkové úchyty pro cvičení vleže s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena k č. 11 4200,-Kč
52
Nastavitelné lýtkové úchyty pro děti od 3 let
2000,-Kč
55 Dětská držadle standard 1500,-Kč
56
Vertikální úchop s fixací zápěstí pro držadala k č. 55
2200,-Kč
57
Fixace pro předloktí pro držadla k č. 55
4200,-Kč
60 Zařízení umožňující cvičení dolních končetin i pro dospělé osoby 2600,-Kč

7) MOTO bed - k procvičování dolních končetin pacientů na lůžku elektromotor
Je určen k procvičování dolních končetin pacientů upoutaných na lůžko a uváděn do pohybuelekromotorem, ze také procvičovat horní končetiny vsedě z vozíku nebo ze židle. Má výkyvné rameno, což umožňuje měnit polohu hlavice s klikami dle výšky lůžka a potřeb cvičícího. Elektromotor je řízen computerem vybaveným řadou funkcí. Snadné přemístění je umožněno díky transportním kolečkům, případně pojízdnému zařízení (viz. příslušenství). Překlopením páky se vysunou transportní kolečka a po přemístění na požadované místo se stejným způsobem přístroj stabilizuje pro cvičení.

Image

..................................................... > Ceník <

Sestava:
12. Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů
41. Bezpečnostní podložky pro chodidla s rychlou fixací na nárt páskem nebo
48. Dětské bezpečnostní podložky pro chodidla s fixací na nárt suchým zipem


Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
14
Pojízdné zařízení s rychlou fixací
5700,-Kč
15 Computer pro MOTO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie) 1500,-Kč
31 Držadla standard (nebo č. 51 - dětská držadla standard) 1500,-Kč
32 Fixace dlaní a zápěstí k č. 31 1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí
4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35
Fixace dlaně a zápěstí návlekem k č. 31, 51
1100,-Kč
42
Bezpečnostní nášlapky pro chodidla s rychlou fixací na nárt páskem a lýtkovými úchyty
5700,-Kč
45
Uchycení přístroje na pelest
3500,-Kč
49
Dětské bezpeč. nášlapky pro chodidla s fixací na nárt suchým zipem a lýtkovými úchyty
5700,-Kč


RUČNĚ POHÁNĚNÉ PŘÍSTROJE:

8) RUCO solo MINI - k procvičování dolních i horních končetin silou cvičícího, bez motoru

Přístroj poháněn pažemi asistenta sedícího při cvičení proti cvičícímu "RUCO", jeho předností je psychycká podpora spoluúčasti asistenta, neboť je s ním během cvičení v neustálém kontaktu. Další výhodou je jeho podstatně nižší cena ve srovnání s motorem poháněným a computerem řízeným přístrojem. Všechny typy jsou vybaveny setrvačníkem, umožňujícím rovnoměrný chod přístroje. Dále pak brzdou s možností regulace brzdné síly, což dovoluje i samostatné aktivní šlapání.

Sestava:
2. Univerzální pedály s klipsami s možností použití pro ruce

Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

.......................... > Ceník <

Je určen k procvičování dolních a horních končetin.

Je vhodný pro cvičící, kteří mohou využít vlastní svalové síly. Přístroj lze používat pro rehabilitaci po úrazech, operacích ale i pro preventivní cvičení. Je vybaven setrvačníkem pro plynulý chod, brzdou s regulací obtížnosti šlapání a držadlem pro snadné přemístění.

Poskytuje výbornou stabilitu při cvičení.

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
21 Bezpečnostní nášlapky pro chodidla
1900,-Kč
31
Držadla standard
1500,-Kč

9) RUCO solo - k procvičování dolních končetin silou paží cvičícího, bez motoru

ImageJe určen k procvičování dolních
končetin silou paží cvičícího. Je vybaven
setrvačníkem umožňující rovnoměrnější
otáčení a brzdou umožňující aktivní procvičování
končetin. Může být vybaven computerem
ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové
ujeté kilometry. Snadné přemístění
zajišťují transportní kolečka.

Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

Nejprodávanější přístroj ! Cool

.......... > Ceník <

Sestava:
12.Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
15P Computer pro RUCO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč

10) RUCO duo 1 - k procvičování dolních končetin silou asistenta, bez motoru

Je určen k procvičování dolních končetin silou asistenta. Je vybaven setrvačníkem umožňující rovnoměrnější otáčení a brzdou umožňující aktivní procvičování končetin. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka. Tento přístroj je cenově nejdostupnějším modelem.

Sestava:
11. Madlo pro přidržení při cvičení
12. Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru otáčení 
nášlapek a držadel
21. Bezpečnostní nášlapky pro chodidla

 

.................... > Ceník <
Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
15P Computer pro RUCO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N
Nastavitelné lýtkové úchyty (pro rehab. ústavy) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč

11) RUCO duo 2 - k procvičování dolních i horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu, nebo procvičování dolních končetin silou paží cvičícího, bez motoru

Je určen k procvičování dolních a horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu. Lze též procvičovat dolní končetiny silou paží cvičícího. Obě ramena přístroje jsou kyvně uložena a mohou v širokém rozmezí měnit polohu horní hlavice s klikami. To umožňuje cvičícímu zaujmout při cvičení nejvhodnější polohu se zohledněním jeho výšky. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.


.......................... > Ceník <


Sestava:
12. Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů
21. Bezpečnostní podložky pro chodidla nebo
27. Dětské bezpečnostní podložky pro chodidla
31. Držadlo standart

Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
13
Fixace vozíku proti převrácení nutná při silných spasmech
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
15P Computer pro RUCO+ (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas, kalorie, puls) 1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
500,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1300,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem vhodná i při malém nebo žádném úchopu k č. 31, 51
1100,-Kč

12) RUCO duo 3 - k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže pro děti od 3 let

Je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro děti od tří let. Vysoká variabilita přístroje umožňuje provádět cvičení ve čtyřech různých pozicích vyobrazených níže. Je poháněn silou asistenta. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění zajišťují transportní kolečka.

....... > Ceník <
Sestava:
12.Speciální kliky pro snadnou změnu nastavení poloměru pedálů a držadel pedálů
21.Bezpečnostní nášlapky pro chodidla nebo 27, 51
27.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla nebo 21, 51
51.Dětské bezpečnostní nášlapky pro chodidla s fixací nártu suchým zipem pro děti od 3 let nebo 21, 51
Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
11 Madlo pro přidržení při cvičení (složí též jako napínání gum k č. 49) 2400,-Kč
13
Fixace vozíku proti převrácení
2400,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1700,-Kč
22
Rychlá fixace nártu
1000,-Kč
23
Lýtkové úchyty
1300,-Kč
23N Nastavitelné lýtkové úchyty (vhodné do rehabilitačních zařízení) 2300,-Kč
24
Horizontální vychylování pro bezpečnostní nášlapky
2000,-Kč
25
Vychylování pro bezpečnostní nášlapky nastavitelné všemi směry
3200,-Kč
26
Rychlá fixace nártů přítlačným válečkem k č. 21
5100,-Kč
28
Fixace nártů suchým zipem k č. 27
500,-Kč
29
Dětské lýtkové úchyty (od 10-ti let)
1300,-Kč
31 Držadlo standard 1500,-Kč
32
Fixace dlaně a zápěstí k č. 31
1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí k č. 31
4200,-Kč
34
Vertikální úchop s fixací zápěstí(k č. 31)
2200,-Kč
35 Fixace ruky návlekem (k č. 31,55) 1100,-Kč
49
Dětské lýtkové úchyty pro cvičení vleže s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena
k č. 27, 51 (objednání s č. 11)
4200,-Kč
52
Nastavitelné lýtkové úchyty pro děti od 3 let
2000,-Kč
55 Dětská držadla standard 1500,-Kč
56
Vertikální úchop s fixací zápěstí pro držadla č. 55
2200,-Kč
57
Fixace pro předloktí pro držadla č 55
4200,-Kč

13) RUCO bed - k procvičování dolních končetin pacienta na lůžku silou asistenta, bez motoru
Je určen k procvičování dolních končetin cvičícího na lůžku silou asistenta. Lze také procvičovat horní končetiny vsedě z vozíku nebo ze židle. Jeho ramena jsou výkyvná, což umožňuje měnit polohu hlavice s klikami dle výšky lůžka a potřeb cvičícího. Může být vybaven computerem ukazujícím rychlost, čas, denní a celkové ujeté kilometry. Snadné přemístění je umožněno díky transportním kolečkám, případně pojízdnému zařízení (viz. příslušenství). Překlopením páky se vysunou transportní kolečka a po přemístění na požadované místo se stejným způsobem přístroj stabilizuje pro cvičení.

Image

.............. > Ceník <


Sestava:

12. Speciální kliky pro změnu nastavení poloměru pedálů
41. Bezpečnostní podložky pro chodidla s rychlou fixací na nárt páskem nebo
48. Dětské bezpečnostní podložky pro chodidla s fixací na nárt suchým zipem


Obj.č.
Příslušenství navíc
cena bez 15% DPH
14
Pojízdné zařízení s rychlou fixací
5700,-Kč
15
Computer pro RUCO (denní a celková vzdálenost, rychlost, čas a kalorie)
1500,-Kč
31 Držadla standard (nebo č. 51 - dětská držadla standard) 1500,-Kč
32 Fixace dlaní a zápěstí k č. 31 1000,-Kč
33
Podložky s fixací pro předloktí
4200,-Kč
34
vertikální úchop s fixací zápěstí k č. 31
2200,-Kč
35
Fixace dlaně a zápěstí návlekem k č. 31, 51
1100,-Kč
42
Lýtkové úchyty s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena proti propnutí
5700,-Kč
45
Uchycení přístroje na pelest
3500,-Kč
49
Dětské lýtkové úchyty s jednotlivě nastavitelným úhlem pro kolena proti propnutí
5700,-Kč


REHABILITAČNÍ PŘÍSTROJ PRO DOLNÍ A HORNÍ KONČETINY

Kompletní příslušenství kliknout na: Image Uvedené ceny jsou stejné jako ceny výrobce Image


Název DPH Cena bez DPH
Motorem poháněné přístroje:
1) MOTO zero k procvičování dolních i horních končetin elektromotorem model 2018
21
12 500,- Kč
2) MOTO one k procvičování dolních i horních končetin elektromotorem model 2018 21
9 850,- Kč
....
3) MOTO solo - k procvičování dolních končetin a uváděn do pohybu elektromotorem 15 56 900,- Kč
4) MOTO duo 1 - společné procvičování dolních a horních končetin elektromotorem 15 62 700,- Kč
5) MOTO duo 2 - oddělené procvičování dolních a horních končetin elektromotorem
15 70 000,- Kč
6) MOTO duo 3 - pro děti od 3 let až do dospělosti, poháněn elektromotorem 15 76 400,- Kč
7) MOTO bed - k procvičování dolních končetin pacientů upoutaných na lůžku, motor
15 84 900,- Kč
.......
Ručně poháněné přístroje:
8) RUCO solo MINI - k procvičování dolních i horních končetin silou cvičícího 15 10 100,- Kč
9) RUCO solo - k procvičování dolních končetin silou paží cvičícího 15 20 700,- Kč
10) RUCO duo 1 - k procvičování dolních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu
15 20 700,- Kč
11) RUCO duo 2 - k procvičování dolních i horních končetin silou asistenta sedícího proti cvičícímu, nebo lze procvičovat dolní končetiny silou paží cvičícího 15 29 900,- Kč
12) RUCO duo 3 - k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě
nebo
vleže, pro děti od 3 let
15 26 300,- Kč
13) RUCO bed - k procvičování dolních končetin pacienta ležícího na lůžku silou asistenta 15 31 000,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Pátek, 19 Leden 2018 15:37