21 | 11 | 2017
TEPLOMĚR mV METR pH METR LABORATORNÍ Tisk Email

Provádíme odborný servis přístrojů včetně dodávek náhradních dílů.

pH METR - mV METR - TEPLOMĚR 259 řízený mikroprocesorem

Precizní přenosný bateriový přístroj řízený mikroprocesorem, vhodný pro práci jak v laboratoři, tak i v terénu, nabízející vyšší komfort pro obsluhu. Ovládají se pomocí čtyř tlačítek na čelním panelu označenými obdobně jako u PC šipkami, ENTER a ESC. Naměřená hodnota, včetně hlášení a menu je zobrazena 5-ti místným LCD.
Je vybaven možností měřit REDOX potenciál, nebo pomocí ISE měřit aktivitu iontů. Dále je vybaven napěťovým výstupem s možností přenosu naměřených hodnot na zapisovač nebo PC.

Nejprodávanější přístroj! Cool................... > cenik <

 

Rozsah měření 0÷14 pH 0,01 pH, 1 dig., automatická teplotní kompenzace 0÷100°C, čidlo teploty Ni 1000, 6180 ppm, vtupní odpor pro pH:10 12 Ohmů, rozsah měření mV metru 1500mV, 1 mV, přesnost měření mV metru: 1mV, 1dig., měření teploty -50÷200°C, 0,1°C, 1 dig., přesnost měření teploty 0,2°C, autokalibrace, automatické vypnutí přístroje, napětový výstup.

Při měření pH je průběžně snímána teplota pomocí teplotního čipu v pH elektrodě nebo pomocí samostatného teplotního čidla. Naměřený teplotní údaj je využíván pro přímé měření a zobrazení teploty měřeného média. V rozsahu 0 ÷ 100 °C je použit pro teplotní kompenzaci pH. Mimo tento rozsah teplot se celé měření pokládá za nesmyslné a na displeji se zobrazí hlášení ERR. Při odpojeném teplotním čidle přístroj automaticky předpokládá teplotu měření 20 °C. K přístrojům je možno připojit jakoukoliv kombinovanou pH elektrodu, popř. pomocí BNC rozbočovače samostatnou referentní a skleněnou elektrodu. Přístroje jsou vybaveny funkcí dvoubodové autokalibrace pH s možností nastavení různých hodnot pufrů.
Při kalibraci je snímána teplota pufrů, a je prováděna teplotní korekce pH elektrody. Tutu funkci je možno vypnout v menu, popř. odpojit teplotní čidlo. Pak se předpokládá kalibrační teplota 20 °C. Hodnoty používaných pufrů lze nastavit v položce hlavního menu před vlastní kalibrací a tyto hodnoty zůstávají uloženy v paměti přístroje. Po ukončení kalibrace se přístroj přepne automaticky do režimu měření pH. Pomocí menu je možno nastavit automatické vypnutí. Přístroje jsou napájeny 9V baterií, pokles napětí je indikován hlášením LO BAT na displeji přístroje.

KALIBRACE:
Kontrolu nastavení pH provádíme pomocí pufrů různé hodnoty pH (např. pufr pH 7,00 a 4,00). Nejdříve ponoříme pH elektrodu do pufru pH 7, vytemperovaného na teplotu 25 OC Knoflík teplotní kompenzace nastavíme rovněž na teplotu 25 OC. Malým šroubováčkem otáčíme trimrem označeným N (nula) a na displeji nastavíme údaj 7,00. Po nastavení a ustálení údaje elektrodu opláchneme destilovanou vodou a ponoříme do pufru pH 4 (9), rovněž vytemperovaného na 25 OC. Po ustálení provedeme nastavení správného údaje na displeji trimrem označeným S (strmost). Tím je celé nastavení provedeno. Při použití jiných hodnot pufrů nastavujeme pufr bližší pH 7,00 trimrem označeným N. Při připojení nové elektrody, nebo při větším rozdílu doporučujeme nastavení ještě jednou zopakovat. Stárnutím elektrody se mění parametr S , a proto je třeba pomocí pufrů průběžně kontrolovat správnost nastavení.

Rozsah měření pH 0 ÷14 pH
řesnost měření pH 0,01 pH  1 dig.
Teplotní kompenzace
ruční
automatická teplotní kompenzace
0÷100 °C, autokalibrace
Rozsah měření teploty -50 ÷ +200°C
Přesnost měření teploty 0,2°C  1 dig.
Napájení - baterie 9 V

S měřícími přístroji lze použít čidlo se zakončením kabelu konektorem typu D. Elektrody mohou být osazeny v ponorných pouzdrech s označením PK 32. Čidla určená k měření s mikroprocesorovými přístroji je nutno vybavit speciálním konektorem. Tato čidla se označují v objednávce na konci názvu písmenem "D". Pokud je písmeno "D" v ceníku u názvu čidla, je cena včetně konektoru.

Přístroje je možno vybavit na přání různými typy elektrod ačidel, kalibračními roztoky, ochranným krytem elektrod, doplnění dalším příslušenstvím, například sít'ovým napáječem, provést další změny a doplňky. Označené elektrody VEL a XCL lze osadit do ponorného pouzdra označením PK 32.

Délku kabelu elektrody lze upravit dle požadavku.
Délka teplotního čidla lze upravit dle požadavku.


Volitelné příslušenství - kliknout na: KONDUKTOMETR pH METR mV METR TEPLOMĚR příslušenství


pH METR LABORATORNÍ řízený procesorem

Název DPH Cena bez DPH
pH METR - TEPLOMĚR - mV METR 259 řízený mikroprocesorem 21 8 440,- Kč
> nahoru <
Aktualizováno Středa, 29 Červenec 2015 14:00